Home » Topkuil » Nieuws » Provincie kan niets veranderen aan scheurverbod Natura 2000

Provincie kan niets veranderen aan scheurverbod Natura 2000

Geplaatst op woensdag 19-04-2017

De provincie Overijssel kan niets veranderen aan het scheurverbod voor graslandpercelen in Natura 2000-gebieden omdat het een besluit is van de rijksoverheid. Gedeputeerde Staten antwoorden dat op vragen van de fracties van VVD, D66 en ChristenUnie in de Overijsselse Staten over de grote problemen die boeren in Mander (gem. Tubbergen) daardoor hebben.

Het scheurverbod is onderdeel van de vergroeningseisen van het GLB en gekoppeld aan graslanden met ecologische warde. ‘De staatssecretaris heeft besloten om dit scheurverbod van toepassing is op alle graslandpercelen binnen Natura 20000-gebieden, zowel veld- als huiskavels,’ zo schrijft GS.

Minder gebruiksmogelijkheden

Het College geeft toe dat deze percelen minder gebruiksmogelijkheden hebben omdat scheuren en opnieuw inzaaien niet mag, de kans op veronkruiding van de grasmat bestaat en afwisseling met bijvoorbeeld mais, aardappels en graan onmogelijk is. ‘Wij onderschrijven het belang van teeltwisseling.’ Of er sprake van waardedaling van de grond of de boerderijgebouwen in het gebied met vaak eeuwenoude esgronden kan GS niet beoordelen.

Vliegend hert

Volgens de betrokken boeren en de Statenleden zou het in Mander vooral gaan om bescherming van het zeldzame insect het vliegend hert, maar dat klopt volgens GS niet; ‘Het scheurverbod is als zodanig geen Natura 2000-herstelmaatregel.’ Ook in de gemeenteraad van Tubbergen en door VVD-Europarlementariër Jan Huitema zijn vragen gesteld over de maatregel.

Uitvoering CDA motie

GS van Overijssel hoopt wel dat een recent aangenomen motie van CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts door de staatssecretaris snel uitgevoerd wordt. In die motie vraagt Geurts om een uitzondering voor specifieke gebieden waar een scheurverbod op blijvend grasland een belemmering is voor de gebiedsontwikkeling. Daarbij werd met name Natura 2000-gebied de Wieden in Overijssel genoemd. ‘We zijn in overleg met het ministerie van EZ over een pilot, dit in navolging op de motie Geurts. We hebben onlangs over het onderwerp scheurverbod een brief gestuurd naar de staatssecretaris van EZ’, aldus GS van Overijssel.

Tekst: Lauk Bouhuizen
 
Overig nieuws:

Gevriesdroogde eerste snee nog nooit vertoond

Gevriesdroogde eerste snee nog nooit vertoond Nog nooit is de eerste snee kuilgras zo bevroren geweest als deze ochtend. De temperatuur daalde op enkele plaatsen in Brabant, Limburg en Oost Nederland tot bijna 10 graden C onder nul op...

Bij drijfmestaanwending half februari veel meer gras

Bij drijfmestaanwending half februari veel meer gras Veehouders die op de droge en nog haast bevroren grond medio februari hebben bemest, beschikken nu over veruit het meeste gras. Dat constateert ruwvoerteelt specialist Mark de Beer van Groeikracht...

Grasexplosie blijft voorlopig uit

Grasexplosie blijft voorlopig uit De jaarlijkse 'explosie van gras' laat nog even op zich wachten. Daar is regen en vooral wat meer zonnewarmte voor nodig, concludeert veevoerbedrijf De Heus.

Inkuilen bij 3000-3500 kilo drogestof op 20 april

Inkuilen bij 3000-3500 kilo drogestof op 20 april Op 20 april is het mogelijk om in te kuilen bij 3000-3500 kilo drogestof gras per hectare op zandgronden in het zuiden. Dat blijkt uit het grasgroeimodel van Wageningen University & Research...

Schothorst proef: hogere gehalten bij natter inkuilen

Schothorst proef: hogere gehalten bij natter inkuilen Een onderzoek dat Schothorst Feed Research vorig jaar uitvoerde laat duidelijk hogere gehalten zien als natter wordt ingekuild. Deze proef werd opgezet om het effect van toevoegmiddel en een korte...

‘Inkuilmiddel ook effectief bij optimale omstandigheden’

‘Inkuilmiddel ook effectief bij optimale omstandigheden’ Het gebruik van een inkuilmiddel heeft ook onder optimale omstandigheden meerwaarde. Dat is de conclusie van een onderzoek door veevoerinstituut Schothorst Feed Research, in opdracht van...
Overig nieuwsoverzicht »
Partnernieuws:

Praktijkonderzoek: 67% kuilen te lage dichtheid, inkuilmiddel effectief

Praktijkonderzoek: 67% kuilen te lage dichtheid, inkuilmiddel effectief Uit praktijkonderzoek blijkt dat 67% van de kuilen een te lage dichtheid heeft. Vaak zijn de omstandigheden niet zodanig om dit te doorbreken. Uit het onderzoek blijkt ook dat wanneer deze kuilen...

Voordelen van gras- maïsrotatie

Voordelen van gras- maïsrotatie Het heeft veel voordelen om gras en mais in rotatie te telen. Proefbedrijf ‘De Marke’ heeft hiermee jarenlang ervaring opgedaan en inmiddels zien we in de praktijk ook steeds vaker gras...

'Pas op met mestresten in de kuil'

'Pas op met mestresten in de kuil' De omstandheden van het weer kunnen grote gevolgen hebben voor de kuil. Het voorjaar van 2016 was nat en koud. Op veel plekken was het gras na de winter ook te lang. Veehouders konden pas laat...

Nieuwe indeling voor rassenlijst Engels raaigras 2017

Nieuwe indeling voor rassenlijst Engels raaigras 2017 Het kenmerk ‘gewogen gemiddelde maaien-beweiding’ wordt niet meer vermeld op de rassenlijst voor Engels raaigras. Hiervoor in de plaats is het kenmerk ‘drogestofopbrengst van de...

Alleen zwavel als recente bodemanalyse aanleiding geeft

Alleen zwavel als recente bodemanalyse aanleiding geeft Voor het maken van een topkuil is een kwaliteitssnede nodig die heeft kunnen groeien met voldoende zwavel. Al een aantal jaren is daarom in het vroege voorjaar hét discussiepunt; moet ik nu...

Grasland doorzaaien zorgt voor een duidelijke verbetering van het grasland

Grasland doorzaaien zorgt voor een duidelijke verbetering van het grasland Blijvend grasland verslechtert na enkele jaren, omdat het gras verouderd. Na enkele jaren neemt dan de opbrengst en kwaliteit meestal sterk af. Het is meestal geen onwil om er iets aan te doen, maar...

Kies de juiste hoeveelheid en samenstelling sporenelementen

Kies de juiste hoeveelheid en samenstelling sporenelementen Sporenelementen zijn enorm belangrijk voor de gezondheid van de bodem, de vitaliteit van het gewas en de opname van de voedingsstoffen. En uiteindelijk voor de gezondheid en het gebruik van het...

Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte

Keuze meststof bepaalt benutting eiwit en ureumgehalte Het is algemeen bekend dat teveel onbestendig eiwit bij koeien resulteert in een lagere benutting van het eiwit en een hoog ureumgehalte. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid, vruchtbaarheid en...
Partner nieuwsoverzicht »
WAT IS TOPKUIL?

Topkwaliteit ruwvoer is de basis voor een goede melkproductie en een lage kostprijs. Topkuil speelt hierop in met een competitie-element en met artikelen over inkuilen op Melkvee.nl en in het vakblad Melkvee. Dit jaar de 6e editie. Vergroot uw kennis, vergelijk met collega’s en win praktische prijzen.

TOPKUIL partners
 
Eurofins Agro   Van Iperen
Reesing Technische Handel bv   Countus
DLF   Barenburg
DSV Zaden   Limagrain
OCI Agro    
 
 
advertentie
 
Stel uw persoonlijke Topkuilvraag

Heeft u een vraag in relatie tot het maken van een goede voorjaarskuil? Stel hem en u krijgt binnen enkele dagen van een van de Topkuilpartners antwoord. Alleen serieuze vragen worden in behandeling genomen. Vragen over de wedstrijd kunt u mailen naar topkuil@agrio.nl.

 
 
Meest recente vragen
Zijn er hoogproduktieve grassoorten/mengsels die minder of geen schade ondervinden van engerlingen?
Anton Versteeg, Nieuw Weerdinge
Antwoord en 2 reacties »
Hoeveel is het beter om tijdens zeer warme dagen (30 graden en meer) 's morgens vroeg in te kuilen?
Martin Tuinte, Groenlo
Antwoord en 0 reacties »
Voedingswaarde is meetbaar maar op welke manier stellen we de smakelijkheid van het kuilgras vast? Alleen het suikergehalte is daarin onvoldoende is mijn ervaring.
D van der Grift, Hemmen
Antwoord en 0 reacties »
Meer vragen en antwoorden »
 
 
 
Melkvee.nl highlights

Mesdagfonds: Actieprogramma Nitraatrichtlijn controversieel

Lokale overheden hebben in tientallen natuurgebieden en waterwingebieden de normen voor meststoffen...
 

Aanhoudingscijfer: Prince zit R David op de hielen

Het is dat de Italiaanse New Farm Britt Prince nog niet genoeg dochters heeft op 60 maanden na de...
 

Opvallende wending aanvoer slachtkoeien

Na een periode van uitzonderlijk hoge aanvoer van slachtkoeien wegens de fosfaatreductieregeling,...
 

Plan van Aanpak IBR/BVD nog niet rond

Het uitwerken van het plan van aanpak voor de verplichte IBR- en BVD-bestrijding duurt langer dan...
 

Fosfaatreductieregeling geen effect op melkaanvoer maart

De fosfaatreductieregeling heeft in maart geen effect gehad op de melkaanvoer. Over maart steeg de...