Soortenrijk grasland laat hoge opbrengst zien

Geplaatst op donderdag 08-03-2018

Door de juiste plantensoorten te combineren kun je de bodem onder grasland verbeteren en meer ruwvoer produceren. Planten kunnen elkaar versterken. Deze mengsels verbeteren de bodemstructuur en de biodiversiteit en zorgen voor veel opbrengst bij minder stikstof.

Bodemverdichting onder grasland
Bijna al het grasland in Nederland bevat een groot aandeel Engels raaigras. Engels raaigras haalt een goede productie, kan worden beweid en gemaaid en heeft een uitstekende voederwaarde. Het goed managen Engels raaigras is echter topsport!
Alles moet kloppen; bemesting, vochtvoorziening, ziektedruk en bodemleven… Helaas zien wij in de praktijk de kwaliteit van de bodem en het bodemleven onder druk staan. Steeds zwaardere en grotere machines en het berijden onder niet-optimale omstandigheden zorgen voor bodemverdichting en structuurschade in grasland. Onder deze omstandigheden wortelt Engels raaigras minder diep en wordt kwetsbaar als de vochtvoorziening of bemesting niet optimaal is.

Om bovengenoemde problemen te tackelen is in de akkerbouw een goede groenbemester niet meer weg te denken. DSV is al jaren toonaangevend op het gebied van TerraLife groenbemestermengsels. Door de juiste plantensoorten te combineren wordt er gezorgd voor een bodemkuur waarbij het bodemleven geactiveerd en gestimuleerd wordt, waardoor planten gezonder groeien.

Plantenkennis inzetten op grasland
De positieve eigenschappen van diverse plantensoorten kunnen ook worden ingezet bij grasmengsels. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat worteldiversiteit kan zorgen voor een betere bodemstructuur, betere droogtetolerantie en betere waterinfiltratie. De ziektedruk kan worden verlaagd, dat zien we bijvoorbeeld door minder kroonroest bij gras-klaver.
Sinds 2015 beproeft DSV soortenrijk grasland. Deze uitgebreide proef in vier herhalingen ligt op de DSV locatie in Ven-Zelderheide (L) maar exact dezelfde proef ligt ook op een DSV-veredelingsbedrijf in Duitsland. De uitgebreide proef bestaat uit een 'maaiweide'-deel en uit een 'maai'-deel. Bij de verschillende mengsels wordt gebruik gemaakt van 10 verschillende grassoorten en 11 verschillende vlinderbloemigen voor het binden van stikstof. Sommige mengsels zijn verrijkt met enkele kruiden, bijvoorbeeld smalle weegbree en cichorei.
Gedurende het jaar is het aandeel van de verschillende gras-, klaver- en kruidensoorten gescoord om te onderzoeken wat de ideale mengselsamenstelling is.

Twee stikstofniveaus
Om de proef nog meer waarde te geven zijn ook twee verschillende stikstofbemesting niveaus gebruikt: 120 kg N en 240 kg N per hectare. Op deze manier kan de kracht van vlinderbloemigen zichtbaar gemaakt worden. Met dit soort mengsels kan namelijk bespaard worden op de stikstofgift. Om een beeld te geven van de omvang van de proef: per locatie liggen ongeveer 160 verschillende veldjes die onder normale praktische omstandigheden 5 keer gemaaid worden om de opbrengst te bepalen. Daarnaast wordt van al deze veldjes ook de voederwaarde bepaald.

Indrukwekkende opbrengst
Ondanks het relatief lage bemestingsniveau lieten sommige mengsels een indrukwekkende drogestofopbrengst zien in deze proef.

Bron: DSV, gemiddelde jaaropbrengst in 1e en 2e meetjaar, 4-5 maaisnedes per jaar, 2 locaties, 4 herhalingen

COUNTRY MultiLife 16 in de huidige samenstelling zat niet in deze proef.

COUNTRY Multilife 14 en COUNTRY MultiLife 16
De soortenrijke mengsels die nu geïntroduceerd worden zijn afgelopen najaar al hier en daar in de praktijk gezaaid. COUNTRY MultiLife 14 is vooral geschikt voor meerjarig maaien en COUNTRY MultiLife 16 is vooral geschikt voor meerjarig weiden.

 

Tekst: DSV Zaden
Contactpersoon DSV Zaden
Jos Deckers
Jos Deckers
Telefoon06 54 25 18 31
E-mailadresjos.deckers@dsv-zaden.nl
Bernard Bles
Bernard Bles
Telefoon06 21 23 86 00
E-mailadresbernard.bles@dsv-zaden.nl
Roy Kuenen
Roy Kuenen
Telefoon06 18 95 85 29
E-mailadresroy.kuenen@dsv-zaden.nl
Thijs Schoenmakers
Thijs Schoenmakers
Telefoon0485 550983
E-mailadresthijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland veredelt en vermarkt graszaad voor voeder- en gazondoeleinden, mais, sorghum, groenbemesters, granen en koolzaad.
‘Groei door innovatie’’ is ons motto. Met nieuwe rassen en concepten ondersteunen we onze partners om de ruwvoerproductie in Nederland verder te verbeteren.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...