Soortenrijke groenbemestermengsels verbeteren de nutriëntenbenutting

Geplaatst op donderdag 13-07-2017

Om meer van een akker te halen binnen de begrenzing van de mest- en gebruiksnormen is een goede benutting van voedingsstoffen in de bodem essentieel. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast.
Deze ‘dubbele winst’’ streven onze Duitse buren ook na bij hun nieuwe mestwet (Düngeverordnung). Er wordt gezocht naar systeemoplossingen met een efficiënte benutting van nutriënten.

In meerdere regio’s in Duitsland zijn TerraLife® groenbemestermengsels over een aantal jaren vergeleken met groenbemesters als monocomponent. Het betreft intensief onderzoek op ongeveer 100 akkers in Duitsland met het zwaartepunt in Niedersachsen.

N-vastlegging mengsels

Figuur 1: Gemiddeld N-gehalte van de bovengrondse biomassa in verhouding tot de bovengrondse biomassa van 2014-2016 op ongeveer 100 akkers in Duitsland

 

Relatieve N-vastlegging mengsels

Figuur 2: Relatieve N-vastlegging over alle referentielocaties

Zoals uit de afbeeldingen blijkt waren er bij de vastlegging van bijvoorbeeld stikstof duidelijke verschillen tussen monocomponenten, eenvoudige mengsels en soortenrijke groenbemestermengsels. Hoe diverser de groenbemester hoe meer fotosynthese en wortelgroei door interactie en concurrentie tussen de soorten. Dat wat hier voor stikstof geldt kan men ook voor andere nutriënten verwachten.
Soortenrijke mengsels verbeteren niet alleen de bodem maar verminderen uitspoelingsverliezen en zorgen voor herbenutting van aanwezige voedingsstoffen.

Bodemonderzoek
Dat er in de bodem iets gebeurd na het telen van een groenbemester bleek ook in grondonderzoek na TerraLife® in Nederland in 2014 en 2016. In 2014 was de nutriëntbenutting van de bodem na alle TerraLife® mengsels beter dan na braak. In 2016 was de nutriënt benuttingsscore het hoogst na TerraLife® BetaSola. DSV zaden Nederland merkt dat de vraag naar soortenrijke TerraLife® mengsels gestaag toeneemt.


Klik hier voor meer informatie over TerraLife groenbemestermengsels

 

Contactpersoon DSV Zaden
Jos Deckers
Jos Deckers
Telefoon06 54 25 18 31
E-mailadresjos.deckers@dsv-zaden.nl
Bernard Bles
Bernard Bles
Telefoon06 21 23 86 00
E-mailadresbernard.bles@dsv-zaden.nl
Thijs Schoenmakers
Thijs Schoenmakers
Telefoon0485 550983
E-mailadresthijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland veredelt en vermarkt graszaad voor voeder- en gazondoeleinden, mais, groenbemesters, granen en koolzaad.
‘Groei door innovatie’’ is ons motto. Met nieuwe rassen en concepten ondersteunen we onze partners om de ruwvoerproductie in Nederland verder te verbeteren.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Kleinere voercoöperaties bundelen krachten

Diervoedercoöperaties De Eendracht, CAV Den Ham, De Samenwerking en ABZ Diervoeding gaan...
 

Verplichte Kringloopwijzer mogelijk ter discussie bij FrieslandCampina

Het hoofdbestuur van FrieslandCampina besluit 3 oktober of de leden opnieuw worden geraadpleegd...
 

37 procent melkveehouders miljonair

De landbouw, en dan met name de melkveehouderij, neemt bijna 20 procent van het aantal werkende...
 

Coating met levende bacteriën voor maïszaad

Vanaf volgend maïsseizoen is er een nieuwe zaadcoating voor maïszaad beschikbaar. De...
 

Minke 64 derde tweehonderdtonner van Nederland

Na eerder Big Boukje 192 en Dora 442 van de families Knoef en Machielsen heeft Minke 64 (Lee x...