Positief verrast bij voeren sorghum

Geplaatst op vrijdag 19-05-2017

Melkveebedrijf Maas uit Afferden (L) heeft afgelopen winter tijdelijk snijmais in het rantsoen vervangen door sorghum. Fungeert melkveebedrijf Maas als proefbedrijf voor DSV? Luuk Maas lacht, “ik werk als Productmanager Forage Quality bij DSV. Toen de sorghum proefvelden in oktober werden geoogst heb ik voorgesteld om deze op het melkveebedrijf thuis in te kuilen tegen de maiskuil. Ik was benieuwd hoe de koeien op sorghumkuil zouden reageren.”

De eerste geluiden van de teelt van sorghum zijn positief. Zo zou het gewas minder gevoelig zijn voor schimmels en ziektes, is het minder droogtegevoelig en zou het met minder bemesting toch hoge opbrengsten kunnen halen. Bij de voederwaarde van sorghum zijn nog vraagtekens.

Kuilanalyse
Luuk vervolgt: “Uit de kuilanalyse leek de sorghum van veel mindere kwaliteit en voederwaarde te zijn dan de maiskuilen op ons bedrijf. Navraag leerde ons wel dat sorghum zo’n nieuw product is dat het voor laboratoria op het moment nog lastig is om de voederwaarde juist in te schatten. Op de proefvelden testen we veel verschillende typen sorghum naast elkaar. Dat speelt mogelijk ook een rol.”

Melkproductie
“We hebben de snijmais in het rantsoen ongeveer twee weken vervangen door sorghum. Uitgaande van de mindere voederwaarde zou de melkproductie bij de koeien lager moeten worden wanneer we met de sorghum zouden starten. Verder bestond het rantsoen uit voordroogkuil en krachtvoer.” Hoe hebben de koeien gereageerd? Luuk vat het als volgt samen: “Terugkijkend naar de geproduceerde liters melk kunnen we niet direct aanwijzen wanneer we begonnen zijn met de sorghum. In de tankuitslag valt op dat het melkvetgehalte ongeveer met 0,1% is gestegen. Dit kan verklaard worden door het hogere ruwe celstof gehalte van sorghum t.o.v. snijmais. Het melkeiwitgehalte is met ongeveer 0,1% gedaald en het ureumgehalte is gestegen naar eind twintig.

Sorghum bevat minder zetmeel in vergelijking met mais. Door dat lagere zetmeelgehalte was er op pensniveau waarschijnlijk iets te weinig energie beschikbaar met als gevolg het hogere ureumgetal en lagere melkeiwitgehalte. Hier kunnen we met het aanvullende krachtvoer op proberen te sturen. Door de lichte onderwaardering van de kuilanalyse is het lastig om direct het juiste krachtvoer te adviseren. Voor ons is duidelijk dat sorghum hoger gewaardeerd zou moeten worden dan onze kuilanalyse doet vermoeden.”

Positief verrast
Hoe kijk je terug op deze “voerproef”? “Al met al zijn wij positief verrast door het voeren van sorghum in de praktijk. We hebben aan de koeien niet kunnen zien dat ze enkele weken sorghum in plaats van mais gevreten hebben. En een koe liegt nooit.”

Klik hier voor meer informatie over sorghum

Tekst: DSV zaden
Beeld: DSV zaden
Contactpersoon DSV Zaden
Jos Deckers
Jos Deckers
Telefoon06 54 25 18 31
E-mailadresjos.deckers@dsv-zaden.nl
Bernard Bles
Bernard Bles
Telefoon06 21 23 86 00
E-mailadresbernard.bles@dsv-zaden.nl
Telefoon
E-mailadres
Thijs Schoenmakers
Thijs Schoenmakers
Telefoon0485 550983
E-mailadresthijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland veredelt en vermarkt graszaad voor voeder- en gazondoeleinden, mais, groenbemesters, granen en koolzaad.
‘Groei door innovatie’’ is ons motto. Met nieuwe rassen en concepten ondersteunen we onze partners om de ruwvoerproductie in Nederland verder te verbeteren.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...
 

Fotoserie: Roundhouse voor droge koeien en kalveren

De familie Van der Gun uit Oldeberkoop (FR) bouwde afgelopen jaar een nieuwe huisvesting voor de...
 

Keurentjes betreurt slechte communicatie over standpunt grupstal

FrieslandCampina-voorzitter Frans Keurentjes zegt de impact van het voorstel om de nieuwbouw of...
 

Knelgevallenregeling fosfaatrechten: alle feiten op een rij

Het fosfaatrechtenstelsel bevat een knelgevallenregeling waarbij een aantal veehouders recht hebben...