Positief verrast bij voeren sorghum

Geplaatst op vrijdag 19-05-2017

Melkveebedrijf Maas uit Afferden (L) heeft afgelopen winter tijdelijk snijmais in het rantsoen vervangen door sorghum. Fungeert melkveebedrijf Maas als proefbedrijf voor DSV? Luuk Maas lacht, “ik werk als Productmanager Forage Quality bij DSV. Toen de sorghum proefvelden in oktober werden geoogst heb ik voorgesteld om deze op het melkveebedrijf thuis in te kuilen tegen de maiskuil. Ik was benieuwd hoe de koeien op sorghumkuil zouden reageren.”

De eerste geluiden van de teelt van sorghum zijn positief. Zo zou het gewas minder gevoelig zijn voor schimmels en ziektes, is het minder droogtegevoelig en zou het met minder bemesting toch hoge opbrengsten kunnen halen. Bij de voederwaarde van sorghum zijn nog vraagtekens.

Kuilanalyse
Luuk vervolgt: “Uit de kuilanalyse leek de sorghum van veel mindere kwaliteit en voederwaarde te zijn dan de maiskuilen op ons bedrijf. Navraag leerde ons wel dat sorghum zo’n nieuw product is dat het voor laboratoria op het moment nog lastig is om de voederwaarde juist in te schatten. Op de proefvelden testen we veel verschillende typen sorghum naast elkaar. Dat speelt mogelijk ook een rol.”

Melkproductie
“We hebben de snijmais in het rantsoen ongeveer twee weken vervangen door sorghum. Uitgaande van de mindere voederwaarde zou de melkproductie bij de koeien lager moeten worden wanneer we met de sorghum zouden starten. Verder bestond het rantsoen uit voordroogkuil en krachtvoer.” Hoe hebben de koeien gereageerd? Luuk vat het als volgt samen: “Terugkijkend naar de geproduceerde liters melk kunnen we niet direct aanwijzen wanneer we begonnen zijn met de sorghum. In de tankuitslag valt op dat het melkvetgehalte ongeveer met 0,1% is gestegen. Dit kan verklaard worden door het hogere ruwe celstof gehalte van sorghum t.o.v. snijmais. Het melkeiwitgehalte is met ongeveer 0,1% gedaald en het ureumgehalte is gestegen naar eind twintig.

Sorghum bevat minder zetmeel in vergelijking met mais. Door dat lagere zetmeelgehalte was er op pensniveau waarschijnlijk iets te weinig energie beschikbaar met als gevolg het hogere ureumgetal en lagere melkeiwitgehalte. Hier kunnen we met het aanvullende krachtvoer op proberen te sturen. Door de lichte onderwaardering van de kuilanalyse is het lastig om direct het juiste krachtvoer te adviseren. Voor ons is duidelijk dat sorghum hoger gewaardeerd zou moeten worden dan onze kuilanalyse doet vermoeden.”

Positief verrast
Hoe kijk je terug op deze “voerproef”? “Al met al zijn wij positief verrast door het voeren van sorghum in de praktijk. We hebben aan de koeien niet kunnen zien dat ze enkele weken sorghum in plaats van mais gevreten hebben. En een koe liegt nooit.”

Klik hier voor meer informatie over sorghum

Tekst: DSV zaden
Beeld: DSV zaden
Contactpersoon DSV Zaden
Jos Deckers
Jos Deckers
Telefoon06 54 25 18 31
E-mailadresjos.deckers@dsv-zaden.nl
Bernard Bles
Bernard Bles
Telefoon06 21 23 86 00
E-mailadresbernard.bles@dsv-zaden.nl
Telefoon
E-mailadres
Thijs Schoenmakers
Thijs Schoenmakers
Telefoon0485 550983
E-mailadresthijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland veredelt en vermarkt graszaad voor voeder- en gazondoeleinden, mais, groenbemesters, granen en koolzaad.
‘Groei door innovatie’’ is ons motto. Met nieuwe rassen en concepten ondersteunen we onze partners om de ruwvoerproductie in Nederland verder te verbeteren.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Traditionele voermengwagen Strautmann kan ook volledig autonoom voeren

Op de Agritechnica in Hannover (D) presenteert Strautmann een zelfrijdende voermengwagen. Het...
 

RVO wijst verzoek KI Samen af

De RVO wijst het verzoek van KI Samen om handhavend op te treden tegen CRV af en weigert de...
 

Jumbo: vanaf 2020 alleen nog maar zuivel van weidemelk en Europees voer

Jumbo wil vanaf 2022 alleen nog maar duurzaam geproduceerde zuivelproducten in de schappen. De...
 

Schouten: Fraude brengt derogatie niet in gevaar, wel strengere eisen

De berichten over grootscheepse fraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg brengen de derogatie niet...
 

Leden LTO werken visie uit, grondgebondenheid blijft discussiepunt

Vandaag presenteerden 24 leden van LTO Nederland een uitgewerkte sectorvisie. Deze toekomstvisie...