De verschillen tussen witte en rode klaver

Geplaatst op donderdag 13-04-2017

Afgezien natuurlijk van het verschil in kleur van de bloem is het grootste onderscheid dat witte klaver over de grond kruipt via bovengrondse stolonen en dat rode klaver niet uitstoelt. Een ander onderscheid is dat witte klaver een relatief laag groeipunt kent in tegenstelling tot rode klaver, die juist een relatief hoog groeipunt kent.

Hierdoor is witte klaver veel geschikter voor beweiding; het verdraagt langdurige beweiding, lichte sneden en korte stoppellengtes veel beter dan rode klaver. Er ligt dan ook meteen een gevaar van witte klaver op de loer: het kan (teveel) gaan overheersen, waardoor het gras overwoekert wordt. Je zal met je graslandmanagement hier rekening mee moeten houden. Rode klaver geeft vooral de eerste 2 jaar een hogere droge stofopbrengst dan witte klaver.

Nog meer verschillen

  1. Rode klaver is behaard aan de onderkant van het blad waardoor het melkvee de planten slecht vreet tijdens de beweiding.
  2. Rode klaver heeft een penwortel en wortelt dieper.
  3. Rode klaver gaat 2 tot 3 jaar mee in de graszode. De “ mattenklee”-soorten 1-2 jaar langer. Witte klaver kan bij goed graslandmanagement net zo lang meegaan als de weide in stand blijft. Concreet betekent dit dat maaipercelen tot maximaal 5 jaar alleen met rode klaver ingezaaid kunnen worden. Bij > 5 jaar gebruik dient er Witte klaver bijgezaaid te worden tijdens het inzaaien van het gras-klavermengsel.
  4. Witte klaver wordt door beweiding gestimuleerd, rode klaver juist door meer maaien. Let wel op de bandenspanning: rode klaver is gevoelig voor berijden. Wissel regelmatig van spoor als je gaat maaien!

Overeenkomsten

  1. Klaver kan veel N binden: witte klaver tot 70-100 kg N, rode klaver tot wel 250 kg. In beide gevallen moet je je N-bemesting aanpassen. Als de N-symbiose goed op gang komt(te zien via roze doorsnede van de wortelknolletjes) kan je zelfs na de 2de grassnede de N-bemesting helemaal weglaten. De N-symbiose kan alleen goed werken als de pH van de grond voldoende hoog is( minimaal 5,0)
  2. Bij toepassing van klaver in de graszode kun je niet alle gangbare onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Informeer bij uw adviseur.
  3. Doorzaaien van klaver is niet gemakkelijk. Doorzaai met graszaad lukt niet altijd maar doorzaai met klaver is lastiger. Klaver heeft een tragere beginontwikkeling en nog meer behoefte aan licht en ruimte dan gras. En het is in een jong stadium gevoelig voor vorst. DSV heeft nu een nieuwe coating ontwikkeld die de opkomst en doorontwikkeling positief beïnvloed. Deze nieuwe coating heeft de naam DynaSeed LegumeMaxx
Topaanbod van klaverrassen
Na een uitgebreide selectie van het gekweekte materiaal heeft DSV de volgende toprassen voor u uitgeselecteerd:

Witte klaver Liflex.Dit ras combineert een uitstekende standvastigheid met een goede wintervastheid en topopbrengst in Duitse proeven.
Rode klaver Taifun. Dit tetraploïde ras staat bekend om zijn topopbrengst, standvastigheid en winterhardheid.
Rode klaver Milvus. Dit diploïde ras heeft “ mattenklee” –eigenschappen dwz extra persistentie volgens proeven in Nederland en Zwitserland. De wintervastheid is redelijk goed. In 2017 verkrijgbaar in de Country MilkMore 13.
Rode klaver Harmonie. Dit diploïde ras kent een goede opbrengst.


Een verdwaalde plant witte klaver groeit uit tot een grote plek in de niet-bemeste randstrook van rietzwenk. De witte klaver kruipt ook in de ruimte tussen de twee grasstroken.

Grasklavermengsel COUNTRY MilkMore 13
DSV zaden heeft nu ongeveer 2 jaar het COUNTRY MilkMore 13 mengsel in haar portfolio.
Dit populaire mengsel met o.a. 10 % rode klaver en 2% witte klaver kenmerkt zich door de hoge productie in combinatie met speciale klaver voor extra melkeiwit. Verder zijn de grasrassen zo op elkaar afgestemd dat deze in het voorjaar iets later op gang komen om ruimte te geven aan de klavers die voor de extra eiwitproductie moeten zorgen.


Bij DSV zaden worden witte- en rode klaverrassen beproefd. In de randstrook tussen witte- en rode klaver zie je dat de beide klavers zich anders gedragen.

Klik hier voor meer informatie over DSV klaverrassen

Klik hier voor meer informatie over de COUNTRY-grasmengsels

Tekst: DSV zaden
Beeld: DSV zaden
Contactpersoon DSV Zaden
Jos Deckers
Jos Deckers
Telefoon06 54 25 18 31
E-mailadresjos.deckers@dsv-zaden.nl
Bernard Bles
Bernard Bles
Telefoon06 21 23 86 00
E-mailadresbernard.bles@dsv-zaden.nl
Telefoon
E-mailadres
Thijs Schoenmakers
Thijs Schoenmakers
Telefoon0485 550983
E-mailadresthijs.schoenmakers@dsv-zaden.nl

DSV zaden Nederland veredelt en vermarkt graszaad voor voeder- en gazondoeleinden, mais, sorghum, groenbemesters, granen en koolzaad.
‘Groei door innovatie’’ is ons motto. Met nieuwe rassen en concepten ondersteunen we onze partners om de ruwvoerproductie in Nederland verder te verbeteren.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...
 

Voorzitter levensduursymposium aan het woord en impressie sprekers

Met ruim 400 bezoekers was er veel belangstelling voor het ‘Symposium Fokken voor...