Impact eigen ruwvoerproductie op voerwinst

Geplaatst op maandag 29-08-2016

Uw eigen ruwvoerproductie heeft een behoorlijke invloed op de voerwinst. Bij hogere opbrengsten neemt de voerwinst toe, zeker ruw eiwit draagt bij aan een hogere voerwinst. Maatregelen en keuzes die leiden tot kuilen met een hogere VEM en/of ruw eiwit leveren rendement op.

In CowVision VoerwinstMonitor leggen we dagelijks de werkelijke rantsoenopname vast. Op het trendoverzicht technisch en financieel worden de werkelijke voerkosten berekend. Voor ruwvoer, mengvoer, bijproducten en mineralen brengen we afzonderlijk de maandelijkse kosten in beeld. Ook het aandeel opgenomen ruwvoer uit het rantsoen wordt berekend.

De voerwinst berekenen we met de automatisch ingelezen melkafrekeningen. Het effect van betere of slechtere kuilen op de voerwinst heeft u snel in beeld en u krijgt u snel gevoel bij de impact van een goede ruwvoerwinning.

De gevoerde hoeveelheden noteert u eenvoudig met CowVision op de smartphone of tablet. Met weinig tijd kunt u, tijdens het laden van de wagen, de laadlijst stap voor stap doorlopen. Meer weten? Ga naar www.voerwinstmonitor.nl

Tekst: AgroVision
Agrovision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. Voor de agribusiness biedt Agrovision hoogwaardige ICT-oplossingen. De agrarische software van Agrovision is niet alleen praktisch, maar ook altijd up-to-date. Agrovision speelt in op ontwikkelingen in de agrarische sector, de gewijzigde regelgeving en de wensen en suggesties van gebruiker.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...