Impact eigen ruwvoerproductie op voerwinst

Geplaatst op maandag 29-08-2016

Uw eigen ruwvoerproductie heeft een behoorlijke invloed op de voerwinst. Bij hogere opbrengsten neemt de voerwinst toe, zeker ruw eiwit draagt bij aan een hogere voerwinst. Maatregelen en keuzes die leiden tot kuilen met een hogere VEM en/of ruw eiwit leveren rendement op.

In CowVision VoerwinstMonitor leggen we dagelijks de werkelijke rantsoenopname vast. Op het trendoverzicht technisch en financieel worden de werkelijke voerkosten berekend. Voor ruwvoer, mengvoer, bijproducten en mineralen brengen we afzonderlijk de maandelijkse kosten in beeld. Ook het aandeel opgenomen ruwvoer uit het rantsoen wordt berekend.

De voerwinst berekenen we met de automatisch ingelezen melkafrekeningen. Het effect van betere of slechtere kuilen op de voerwinst heeft u snel in beeld en u krijgt u snel gevoel bij de impact van een goede ruwvoerwinning.

De gevoerde hoeveelheden noteert u eenvoudig met CowVision op de smartphone of tablet. Met weinig tijd kunt u, tijdens het laden van de wagen, de laadlijst stap voor stap doorlopen. Meer weten? Ga naar www.voerwinstmonitor.nl

Tekst: AgroVision
Agrovision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. Voor de agribusiness biedt Agrovision hoogwaardige ICT-oplossingen. De agrarische software van Agrovision is niet alleen praktisch, maar ook altijd up-to-date. Agrovision speelt in op ontwikkelingen in de agrarische sector, de gewijzigde regelgeving en de wensen en suggesties van gebruiker.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...