Punten van aandacht GVE-reductieregeling

Geplaatst op maandag 10-04-2017

Onderstaand een aantal punten van aandacht voor de GVE-reductieregeling en waar u rekening mee moet houden bij het invullen van de GVE-monitor.

1 Uitgangspunten correct invullen
Controleer op Melkweb of de uitgangspunten, de referentieaantallen juli 2015 en oktober 2016, correct ingesteld staan in de GVE-monitor. De referentie die RVO u heeft gemeld en nu terug te vinden is op melkweb moet u aanhouden, ongeacht de berekende aantallen uit uw managementprogramma. Als de uitgangspunten niet kloppen, kloppen de uitkomsten van de reductie- en boeteberekeningen ook niet.


2 Blijf regelmatig controleren
Over de maand maart wordt een eventuele boete niet afgerekend. Over april wel. Controleer dan ook 1 à 2x per maand hoe het aantal GVE’s op uw bedrijf zich ontwikkelt. Uw veestapel is constant in beweging door afkalvende koeien, geboren kalveren, vaarzen die aan de melk komen etc.


3 Onderneem tijdig actie om boetes te voorkomen
Kijk steeds 2 tot 3 maanden vooruit in de GVE-monitor. U ziet hoe de GVE zich ontwikkelt en u kunt een plan maken om het juiste afvoermoment te bepalen en hoeveel en welke dieren in aanmerking komen voor afvoer. Hoe later in de maand een dier wordt afgevoerd hoe kleiner het effect in die maand is, op de GVE-reductie. Maak een plan en voer tijdig af om geen boetes te krijgen opgelegd.


4 Bepaal strategie: Melkproductie blijft lonend
Wat is uw doestelling? Vergaar voldoende dierinformatie om goed te kunnen bepalen welke dieren het minst goed voldoen aan uw doelstellingen. Een hogere melkproductie per koe(plaats) is altijd lonend doordat de efficiëntie hiermee toeneemt. Een hogere voerefficiëntie geeft ook een hogere fosfaatefficiëntie. Dit zorgt voor een lagere kostprijs per dier en geeft ook een hoger BEX voordeel. Bepaal de juiste strategie voor komende jaren.


5 Bepaal strategie: Jongvee
Gemiddeld oudere dieren, een langere levensduur, geeft ruimte om minder jongvee aan te houden. Hiermee wordt het aantal GVE ook lager, minder jongvee opfokkosten en zeker niet onbelangrijk: oudere dieren produceren efficiënter. De opfokkosten kunnen dan ook over een langere periode uitgesmeerd worden. Door steeds het zwakste punt op uw bedrijf aan te pakken kunt u kwaliteit verbeteren, kosten beter in de hand krijgen en meer opbrengsten realiseren. Zorg dat u voldoende informatie inzichtelijk hebt op de verschillende aandachtsvelden en bespreek deze intensief met uw begeleiders, de voeradviseur, de dierenarts, de accountant.

Maak gebruik van handige tools als de GVE-Monitor om aan de opgelegde reductie te kunnen voldoen. Maak uw voerefficiëntie inzichtelijk met de VoerwinstMonitor en grip op krachtvoer met OptiVoeren, analyseer de duurzaamheid van uw veestapel met de kengetallen in dieranalyse. Bespreek de BGP kengetallen met uw dierenarts en gezamenlijk kunt u de juiste plannen opstellen om tot verbetering en meer werkplezier te komen.

Meer informatie en een handig kennisdocument, vindt u op: www.gvemonitor.nl

Agrovision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. Voor de agribusiness biedt Agrovision hoogwaardige ICT-oplossingen. De agrarische software van Agrovision is niet alleen praktisch, maar ook altijd up-to-date. Agrovision speelt in op ontwikkelingen in de agrarische sector, de gewijzigde regelgeving en de wensen en suggesties van gebruiker.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...