Punten van aandacht GVE-reductieregeling

Geplaatst op maandag 10-04-2017

Onderstaand een aantal punten van aandacht voor de GVE-reductieregeling en waar u rekening mee moet houden bij het invullen van de GVE-monitor.

1 Uitgangspunten correct invullen
Controleer op Melkweb of de uitgangspunten, de referentieaantallen juli 2015 en oktober 2016, correct ingesteld staan in de GVE-monitor. De referentie die RVO u heeft gemeld en nu terug te vinden is op melkweb moet u aanhouden, ongeacht de berekende aantallen uit uw managementprogramma. Als de uitgangspunten niet kloppen, kloppen de uitkomsten van de reductie- en boeteberekeningen ook niet.


2 Blijf regelmatig controleren
Over de maand maart wordt een eventuele boete niet afgerekend. Over april wel. Controleer dan ook 1 à 2x per maand hoe het aantal GVE’s op uw bedrijf zich ontwikkelt. Uw veestapel is constant in beweging door afkalvende koeien, geboren kalveren, vaarzen die aan de melk komen etc.


3 Onderneem tijdig actie om boetes te voorkomen
Kijk steeds 2 tot 3 maanden vooruit in de GVE-monitor. U ziet hoe de GVE zich ontwikkelt en u kunt een plan maken om het juiste afvoermoment te bepalen en hoeveel en welke dieren in aanmerking komen voor afvoer. Hoe later in de maand een dier wordt afgevoerd hoe kleiner het effect in die maand is, op de GVE-reductie. Maak een plan en voer tijdig af om geen boetes te krijgen opgelegd.


4 Bepaal strategie: Melkproductie blijft lonend
Wat is uw doestelling? Vergaar voldoende dierinformatie om goed te kunnen bepalen welke dieren het minst goed voldoen aan uw doelstellingen. Een hogere melkproductie per koe(plaats) is altijd lonend doordat de efficiëntie hiermee toeneemt. Een hogere voerefficiëntie geeft ook een hogere fosfaatefficiëntie. Dit zorgt voor een lagere kostprijs per dier en geeft ook een hoger BEX voordeel. Bepaal de juiste strategie voor komende jaren.


5 Bepaal strategie: Jongvee
Gemiddeld oudere dieren, een langere levensduur, geeft ruimte om minder jongvee aan te houden. Hiermee wordt het aantal GVE ook lager, minder jongvee opfokkosten en zeker niet onbelangrijk: oudere dieren produceren efficiënter. De opfokkosten kunnen dan ook over een langere periode uitgesmeerd worden. Door steeds het zwakste punt op uw bedrijf aan te pakken kunt u kwaliteit verbeteren, kosten beter in de hand krijgen en meer opbrengsten realiseren. Zorg dat u voldoende informatie inzichtelijk hebt op de verschillende aandachtsvelden en bespreek deze intensief met uw begeleiders, de voeradviseur, de dierenarts, de accountant.

Maak gebruik van handige tools als de GVE-Monitor om aan de opgelegde reductie te kunnen voldoen. Maak uw voerefficiëntie inzichtelijk met de VoerwinstMonitor en grip op krachtvoer met OptiVoeren, analyseer de duurzaamheid van uw veestapel met de kengetallen in dieranalyse. Bespreek de BGP kengetallen met uw dierenarts en gezamenlijk kunt u de juiste plannen opstellen om tot verbetering en meer werkplezier te komen.

Meer informatie en een handig kennisdocument, vindt u op: www.gvemonitor.nl

Agrovision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen- en buitenland. Voor de agribusiness biedt Agrovision hoogwaardige ICT-oplossingen. De agrarische software van Agrovision is niet alleen praktisch, maar ook altijd up-to-date. Agrovision speelt in op ontwikkelingen in de agrarische sector, de gewijzigde regelgeving en de wensen en suggesties van gebruiker.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Beatrix 70 maakt eerder 10.000 kilo vet en eiwit dan 100.000 kilo melk

Beatrix 70 van de familie Spruit uit Zegveld (UT), de Russel-dochter van de via de Beste...
 

John de Vries neemt toch weer deel aan de NRM

Waar de algemeen kampioene van de NRM 2014, Bons-Holsteins Koba 191, haar titel niet kan...
 

Fosfaatrechten fiscaal gelijkgesteld aan melkquotum

Voor melkveehouders is er meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van de fosfaatrechten. Zo is...
 

Wettelijk verplichte aanpak van IBR vanaf 2018

Staatssecretaris Van Dam gaat de bestrijding van IBR met een algemene maatregel van bestuur in de...
 

Oppervlaktewater ruimt groot deel fosfaat zelf op

Sloten en vaarten in Nederland blijken een groot deel van het fosfaat uit de landbouw zelf op te...