Mooie resultaten Meteor klauwgezondheidsaanpak

Geplaatst op vrijdag 09-02-2018

In het najaar van 2016 lanceerde Lely de nieuwe Meteor klauwgezondheidsaanpak. Deze aanpak is ontwikkeld met als doel klauwgezondheid op een duurzame, diervriendelijke en veilige manier te verbeteren. In het afgelopen jaar zijn een aantal bedrijven nauw gevolgd bij de opstart en gebruik van de Meteor-aanpak. De praktijkervaringen werden door de veehouders als zeer positief ervaren en dit is ook te zien aan de mooie resultaten die ze het afgelopen jaar hebben behaald op het gebied van klauwgezondheid.

Mortellaro infectie flink gedaald

Het afgelopen jaar zijn drie bedrijven nauw gevolgd bij het gebruik van de Meteor klauwgezondheidsaanpak. De resultaten van de aanpak zijn positief. Uit de resultaten blijkt dat het aantal klauwaandoeningen flink gereduceerd wordt met de Meteor-aanpak. Daarnaast zien de veehouders dat de ernst van de aandoeningen sterk is afgenomen.

Meteor-aanpak in de praktijk

Op het eerste bedrijf had 82% van de dieren bij de opstart een Mortellaro infectie. Tijdens de bekap-ronde een half jaar later was dit aantal flink gedaald tot 32%. De ernst van de aandoeningen was sterk verminderd en het aantal poten met een Mortellaro score 3 is afgenomen met 77%.

Bij het tweede bedrijf had 27% van de melkkoeien, droge koeien en jongvee een Mortellaro aandoening bij de start van de Meteor-aanpak. Na een halfjaar zijn alleen de melkkoeien en droge koeien gecontroleerd. 23% van de dieren had toen een infectie. De ernst van de aandoeningen was afgenomen. Van de koeien met Mortellaro had 85% een Mortellaro score 1. Het aantal score 1 en 2 Mortellaro gevallen is door de behandeling sterk verminderd.

Bedrijf 3 laat alleen de resultaten zien van de achterklauwen. Dit bedrijf heeft veel chronische Mortellaro gevallen; oudere koeien waarbij de bacterie ingekapseld is en de zichtbare Mortellaro regelmatig terugkeert. Toch laat de tabel zien dat het aantal aandoeningen is gedaald sinds de start van de Meteor-aanpak.


* Bij de tweede bekapronde na een half jaar is het jongvee niet meegenomen. Hierdoor zijn er 35 dieren minder.
** Bedrijf heeft koeien aangekocht. Zero Tolerance is niet toegepast voordat de koeien in de stal kwamen. Ook is niet al het jongvee en droogstaande vee bekapt, en heeft de spraybalk stilgestaan door storing.

‘Klauwgezondheid blijvend goed houden’

Johan Hutten, melkveehouder in Overijssel, werkt sinds een jaar met de Meteor klauwgezondheidsaanpak. Vooral de Zero tolerance fase noemt hij cruciaal voor een succesvolle aanpak: ‘Het bekappen en behandelen van

de klauwen in de eerste fase is enorm belangrijk, anders heeft de Meteor geen zin’, geeft Hutten aan. ‘Eerst alle koeien behandelen zodat de aandoeningen weg zijn en dan kan de sprayer het bijhouden en zorgen dat de klauwgezondheid goed blijft. Mortellaro is hardnekkig en helemaal wegkrijgen doe je niet, als je het maar beheersbaar houdt’, aldus een tevreden Hutten.

Zero tolerance als uitgangspunt

Lely Meteor is een klauwgezondheidsaanpak bestaande uit drie pijlers; advies en ondersteuning door Lely Farm Management Support, specifieke hulpmiddelen en verzorgingsproducten. Met behulp van deze drie pijlers wordt een zero-tolerance beleid gevoerd. Dit omvat een zo vroeg mogelijke detectie en onmiddellijke behandeling van klauwaandoeningen. Vroege detectie is alleen mogelijk vanuit een goed overzicht en kennis van de klauwgezondheid op het melkveebedrijf. De klauwen van de totale veestapel worden gedetailleerd beoordeeld, waarbij de kleinste afwijking al vroegtijdig wordt gecorrigeerd. Vervolgens worden de melkoeien dagelijks preventief behandeld in de robot met de Lely Meteor Care spray. De dieren die de melkrobot niet bezoeken, krijgen een preventieve behandeling met een mobiele sprayer.

Meer informatie over de Lely Meteor-aanpak is verkrijgbaar via de Lely Center vestigingen of op https://www.lely.com/nl/oplossingen/diergezondheid/lely-meteor/

 

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Missie: wij inspireren mensen om innovatieve oplossingen te bedenken waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie, ruwvoederwinning en energievoorziening.

Bekijk hier de bedrijfsvideo!
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Fors lagere winst drukt nabetaling FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft haar leden over 2017 een contante melkprijs uitbetaald van 40,01 euro per...
 

750 geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven

Het ministerie van landbouw heeft inmiddels 750 van de 2.000 geblokkeerde bedrijven weer...
 

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...