Jubileum 25 jaar robotmelken

Geplaatst op maandag 18-09-2017

In 1992 introduceerde Lely de melkrobot, een ontwikkeling die de markt enorm heeft veranderd. Het bedrijf viert daarom dit jaar 25 jaar automatisering in de veehouderij. In dat kader, en onder het motto ‘Celebrate Generations’ gaat Lely de dialoog aan met verschillende generaties melkveehouders over de toekomst, de volgende 25 jaar. Het startsein daarvoor werd gegeven op 14 september, op het bedrijf waar 25 jaar geleden de eerste melkrobot in gebruik werd genomen.  

Tijdens een bijzonder event gingen verschillende generaties melkveehouders, zoons en dochters, vaders en moeders, Lely-klanten en niet-Lely-klanten, in gesprek met elkaar over de toekomst van het vak en de volgende generaties. Een impressie.

Veranderingen zullen elkaar nog sneller opvolgen
Belangrijkste conclusie van de dialoog was dat de sector de komende jaren nog sneller zal veranderen dan de afgelopen 25 jaar. Zoals we in het dagelijks leven niet meer zonder de smartphone kunnen, zo zal ook het melkveebedrijf niet meer om het gebruik van de nieuwste technologieën en data heen kunnen. Vooral jonge boeren zeggen meer over te hebben voor probleemloos werken: ”Repeterende werkzaamheden minimaliseren en beschikbare informatie gebruiken om de juiste beslissingen te kunnen nemen.”

Opkomen voor de sector door consument te betrekken
De landbouwsector en dus ook de melk0veehouderij staat de laatste jaren erg onder druk van met name wetgeving en de publieke opinie. Om niet 'stuurloos' te worden zal de sector met die omstandigheden moeten mee veranderen, maar daarin ook de grenzen aangeven en keuzes maken. "We moeten onze kop niet in het zand steken, maar met een brede blik blijven kijken naar ontwikkelingen in het buitenland en in andere sectoren.”

Tijdens de discussies keken de melkveehouders ook naar hun eigen aandeel in de toekomst. "We zullen de consument de komende jaren meer moeten meenemen in de veranderingen op het melkveebedrijf. Hen veel meer op de boerderij moeten ontvangen en laten zien wat we doen. Zo ziet de consument vanaf de buitenkant een stal , maar ziet hij niet dat de koeien daar binnen veel meer ruimte en vrijheid hebben dan 25 jaar geleden. En dat ook op andere fronten het werk en het dierenwelzijn in de melkveehouderij er enorm op vooruit is gegaan. Het plezier en de passie voor ons vak helpt ons om die boodschap over te brengen op de consument.”

Volgende generatie maakt andere keuzes
Melkveehouders geven hun zoons en dochters veel ruimte om keuzes te maken voor de toekomst. Dat wordt door de nieuwe generatie erg gewaardeerd. Zaken als de arbeidsomstandigheden op de boerderij en het leven daarbuiten worden open besproken Ook de bedrijfsoverdracht is een thema. Sommige jonge boeren kiezen naast het werk op het melkveebedrijf bewust voor een rijk sociaal leven, vaak ook met mensen van buiten de sector. “Dat is echt anders dan 25 jaar geleden en wordt onder andere mogelijk gemaakt door de huidige technologische ontwikkelingen. Als wij geen robot zouden hebben, was ik geen boer geworden”, aldus een van de aanwezige jonge melkveehouders.

Dierenwelzijn én rendement
Ook het verdienmodel van het melkveebedrijf is onderwerp van gesprek. Sommige boeren kiezen voor nevenactiviteiten als bijvoorbeeld horeca of een baan buiten het bedrijf voor de partner. Anderen denken aan schaalvergroting, de toevoeging van akkerbouw of het opwekken en leveren van energie. Maar het liefst zijn ze melkveehouder, met een grote passie voor hun koeien.

De meesten denken dat een gezonde veestapel voldoende winstgevend kan zijn voor hun bedrijf. “Eigenlijk zou ik 90 procent van mijn tijd bezig willen zijn met 10 procent van mijn dieren. Dat betekent dat de rest gezond is en een goed rendement oplevert. Nu is dat nog 80/20 procent.” Dat kan – zo zeggen de jonge melkveehouders – alleen door slimme keuzes te maken en te investeren in automatisering in combinatie met dierenwelzijn: “Het zou verboden moeten worden om een koe nog maar 2 keer per dag te melken”.

Celebrate
Het event werd afgesloten door een toespraak van Alexander van der Lely, waarin hij terugkeek op de afgelopen 25 jaar en vooruitkeek naar de toekomst. Ook bedankte hij de eerste melkveehouders - die 25 jaar geleden startten met de melkrobot, familie van Leeuwen van de Paardenstal uit Schipluiden en fam. Van den Berg van NESCIO uit Bleskensgraaf -voor hun onvermoeibare inzet en betrokkenheid.

Boerin Gretha van den Berg sloot de middag af door terug te kijken naar 25 jaar stalautomatisering op hun bedrijf. Met het oog op de toekomst en volgende generaties kozen zij onlangs voor de aanschaf van een vierde Lely Astronaut.

In de toekomst zal Lely op diverse manieren de dialoog over de toekomst van het melkveebedrijf blijven initiëren en mede voeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Lely Center bij u in de buurt of kijk hier: https://www.lely.com/nl/25-jaar-automatisering/ 

Lely, opgericht in 1948, richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Missie: wij inspireren mensen om innovatieve oplossingen te bedenken waarmee onze klanten kunnen uitblinken in duurzame melkproductie, ruwvoederwinning en energievoorziening.

Bekijk hier de bedrijfsvideo!
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...