"Zonder fungicide, geen maisteelt mogelijk"

Geplaatst op vrijdag 28-11-2014

Bladvlekkenziekte in maïs? Gerard Rigter in Eemnes weet er alles van. Jaarlijks teelt hij 40 ha. De laatste jaren zag hij een prachtig gewas een week of drie voor de oogst helemaal van zich afglijden. Het blad verdorde en de kolven bleven met name in de kop leeg. Eenmaal in de kuil stonk het voer, rook muf en was smakeloos.

,,Ik was eigenlijk helemaal klaar met maïs en had me erbij neergelegd dat ik iets anders moest zoeken’’, aldus Rigter. Zijn teeltadviseur wist hem vorig jaar echter over te halen om het nog één keer te proberen, omdat het nieuwe fungicide Retengo Plus nu beschikbaar was. Dat zou dé oplossing zijn voor de bladvlekkenziekte in de maïs.

Verbluffend effect

Het resultaat was volgens Rigter verbluffend. Tot aan de oogst bleef het gewas groen en de kolven waren veel voller. ,,We hebben gespoten toen de pluim net zichtbaar werd. De loonwerker kwam met een 48 meter brede zelfrijdende spuitmachine met variabele spoorbreedte. Het gewas in het spuitspoor lag behoorlijk scheef, maar binnen een week zag je er niets meer van.’’

10 ton extra opbrengst

De weken voor de oogst zag hij al duidelijke verschillen. Tijdens de oogst werd dat bevestigd. ,,De lading van de kipwagen van één werkgang van het gezonde gewas woog 12 ton, de strook onbehandeld bleef steken op 10 ton. Naast de extra opbrengst weet Rigter nu ook uit ervaring welke verschillen een bespuiting in de kuil oplevert: ,,Je oogst met 34% ds. De kuil blijft niet steken op 900 VEM maar haalt minimaal 980 VEM. En het zetmeelgehalte is veel hoger omdat je een veel groter kolfaandeel oogst. Dat vertaalt zich in een veel hoger voerrendement.’’

Tekst: BASF Nederland, divisie agro
Om meer rendement van een hectare maïs te halen is een akkerbouwmatige aanpak van de maïsteelt aan te bevelen. Daarom biedt BASF dit platform met actuele tips over onkruidbestrijding en gewasbescherming.
De juiste chemie voor een optimale maïsoogst.
advertentie
Volg ons op Twitter
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...