"Zonder fungicide, geen maisteelt mogelijk"

Geplaatst op vrijdag 28-11-2014

Bladvlekkenziekte in maïs? Gerard Rigter in Eemnes weet er alles van. Jaarlijks teelt hij 40 ha. De laatste jaren zag hij een prachtig gewas een week of drie voor de oogst helemaal van zich afglijden. Het blad verdorde en de kolven bleven met name in de kop leeg. Eenmaal in de kuil stonk het voer, rook muf en was smakeloos.

,,Ik was eigenlijk helemaal klaar met maïs en had me erbij neergelegd dat ik iets anders moest zoeken’’, aldus Rigter. Zijn teeltadviseur wist hem vorig jaar echter over te halen om het nog één keer te proberen, omdat het nieuwe fungicide Retengo Plus nu beschikbaar was. Dat zou dé oplossing zijn voor de bladvlekkenziekte in de maïs.

Verbluffend effect

Het resultaat was volgens Rigter verbluffend. Tot aan de oogst bleef het gewas groen en de kolven waren veel voller. ,,We hebben gespoten toen de pluim net zichtbaar werd. De loonwerker kwam met een 48 meter brede zelfrijdende spuitmachine met variabele spoorbreedte. Het gewas in het spuitspoor lag behoorlijk scheef, maar binnen een week zag je er niets meer van.’’

10 ton extra opbrengst

De weken voor de oogst zag hij al duidelijke verschillen. Tijdens de oogst werd dat bevestigd. ,,De lading van de kipwagen van één werkgang van het gezonde gewas woog 12 ton, de strook onbehandeld bleef steken op 10 ton. Naast de extra opbrengst weet Rigter nu ook uit ervaring welke verschillen een bespuiting in de kuil oplevert: ,,Je oogst met 34% ds. De kuil blijft niet steken op 900 VEM maar haalt minimaal 980 VEM. En het zetmeelgehalte is veel hoger omdat je een veel groter kolfaandeel oogst. Dat vertaalt zich in een veel hoger voerrendement.’’

Tekst: BASF Nederland, divisie agro
Om meer rendement van een hectare maïs te halen is een akkerbouwmatige aanpak van de maïsteelt aan te bevelen. Daarom biedt BASF dit platform met actuele tips over onkruidbestrijding en gewasbescherming.
De juiste chemie voor een optimale maïsoogst.
advertentie
Volg ons op Twitter
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...