Longwormbesmetting al vroeg dit jaar

Geplaatst op maandag 04-09-2017

Eind juni werd door de GezondheidsDienst (GD) de eerste longwormuitbraak van het jaar gemeld. Dit is al vroeg in het weideseizoen, aangezien longwormproblemen meestal vanaf augustus worden gezien. Het zou er wel eens op kunnen wijzen dat we dit jaar weer de nodige longwormproblemen gaan zien. Met de stijging van het aantal dieren dat naar buiten gaat, ook vaak zonder immuniteit tegen wormen, is immers ook de kans op een uitbraak alleen maar groter geworden.

Grashoest, zo wordt een longwormbesmetting ook wel genoemd. Hoesten is dan ook het meest in het oog, of liever oor, springende symptoom. De larven van de longworm worden opgenomen via het eten van gras. De larven passeren de maag, komen in de darm en dringen door de darmwand heen waarna ze naar de longen trekken. Daar nestelen ze zich in de longblaasjes en groeien uit tot volwassen wormen die wel 4 tot 8 cm lang kunnen worden. De wormen leggen eitjes die vrijwel meteen uitkomen. De groeiende larfjes zorgen voor irritatie in de longen, wat het hoesten tot gevolg heeft. De opgehoeste, doorgeslikte en weer uitgepoepte larven vormen een risico voor de andere koeien op de wei die de kans lopen deze larven op te eten.

Hoesten en benauwdheid
Bij een milde besmetting zijn hoesten en benauwdheid te zien bij inspanning, maar bij zwaardere besmettingen zijn deze klachten ook al te zien in rust. De dieren staan met een gestrekte hals door de benauwdheid.

Andere vervelende effecten van een (long)wormbesmetting zijn: groeiachterstand, productieverliezen en een vermindering van de weerstand. De longwormen richten schade aan aan de longblaasjes waardoor virussen en bacteriën meer vat hebben op de longen.

Vroeg in het seizoen behandelen
Om een beeld te krijgen van de besmettingsgraad onder uw koeien kunt u mestmonsters of een tankmelkmonster laten onderzoeken. Het is mogelijk om het monster te laten onderzoeken op longwormen, maagdarmwormen en ook leverbot. Zo is een goede inschatting te maken van de besmettingsdruk voor uw koppel en is de noodzaak van een behandeling in te schatten.

Veelal worden koeien behandeld aan het einde van het weideseizoen, onder het motto ‘schoon de stal in’. Een goed uitgangspunt, maar voor wormbesmettingen kan het leed dan al geschied zijn. Een wormbehandeling tijdens het weideseizoen kan helpen de besmettingsdruk op de weide te beperken en schade te voorkomen. Vooral nu we al vroeg in het weideseizoen longwormbesmettingen zien. Het weideseizoen duurt nog lang.

Tekst: Marieke Blom
Boehringer Ingelheim (1885) is een internationaal, innovatief en farmaceutisch familiebedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Boehringer Ingelheim heeft vandaag de dag een leidende rol in pijnmanagement en bij de behandeling van mastitis.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

RVO wijst verzoek KI Samen af

De RVO wijst het verzoek van KI Samen om handhavend op te treden tegen CRV af en weigert de...
 

Jumbo: vanaf 2020 alleen nog maar zuivel van weidemelk en Europees voer

Jumbo wil vanaf 2022 alleen nog maar duurzaam geproduceerde zuivelproducten in de schappen. De...
 

Schouten: Fraude brengt derogatie niet in gevaar, wel strengere eisen

De berichten over grootscheepse fraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg brengen de derogatie niet...
 

Leden LTO werken visie uit, grondgebondenheid blijft discussiepunt

Vandaag presenteerden 24 leden van LTO Nederland een uitgewerkte sectorvisie. Deze toekomstvisie...
 

Fotoserie Topkuilevenement: topkwaliteit voer omzetten naar rendement

Afgelopen donderdag werd het jaarlijkse Topkuilevenement gehouden in Havelte. Het thema was dit...