Vakmanschap nodig voor gezond weiden

Geplaatst op zaterdag 10-06-2017

De koeien lopen weer buiten: op huiskavels, op grote en kleine kavels, maar ook op standweiden
waar de koeien vanuit een vrije loopstal met robot naar de weide kunnen lopen. En dat allemaal met verschillende koebezettingen. Dit vergt verschillende managementvisies. Is de opname toereikend, hoe is het met de weidehygiëne gesteld?

Nog even en het jongvee volgt. Soms rondom de boerderij, maar ook op percelen verder weg, ander jongvee vertrekt naar opfokbedrijven. Waar het jongvee ook heen gaat, de dieren lopen risico om tegen infectieziekten aan te lopen en deze mogelijk mee terug te nemen naar het bedrijf. Een van de redenen waarom veehouders jongvee voor het ‘vertrek’ bijvoorbeeld vaccineren tegen bvd.

Wormbesmetting
Naast infectieziekten brengt weidegang ook bedreigingen met zich mee zoals parasieten: maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Volwassen melkvee heeft meestal weerstand tegen de wormen opgebouwd. Al kan een zware besmetting effect hebben op de melkproductie en soms zelf klinische symptomen veroorzaken. Tankmelkonderzoek op afweerstoffen en kan een indicatie geven of behandeling van volwassen dieren toch zinvol is. Voor jongvee ligt dit anders. Aan de ene kant moeten de dieren de gelegenheid krijgen om zelf afweer op te bouwen, maar moet de besmetting op het land en in de dieren niet te hoog worden. Dit vergt planning: een ‘schoon’ perceel, tijdig omweiden, het jongvee preventief ontwormen voordat het naar buiten gaat. Maar een andere strategie kan ook: eerst het jongvee naar buiten zodat de dieren wat natuurlijke afweer kunnen opbouwen en dan na een paar weken voor de eerste keer ontwormen.

Extra stroomdraden bij sloten
Denk ook aan de toegang tot sloten en greppels om opname van de leverbotslak te voorkomen. Zo kunnen extra stroomdraden aan weerszijden van de sloten voorkomen dat dieren door de sloten gaan en in contact komen met vee van andere bedrijven. Ook een eventuele beschutting tegen de zon of de keuze om de dieren op stal te houden zijn mogelijkheden. Dit zijn allemaal bedrijfsspecifieke beslissingen en maatregelen die genomen kunnen worden om weidegang zo (bio)veilig mogelijk en diervriendelijk te maken, infectie- en parasitaire ziekten te voorkomen en/of de gevolgen te verminderen. Kortom: weide- en gezondheidsmanagement gaan hand in hand. Gezond weiden vraagt vakmanschap.

Tekst: Marieke Blom
Boehringer Ingelheim (1885) is een internationaal, innovatief en farmaceutisch familiebedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Boehringer Ingelheim heeft vandaag de dag een leidende rol in pijnmanagement en bij de behandeling van mastitis.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...