Wormen zeer schadelijk voor melkproductie

Geplaatst op zaterdag 15-04-2017

Met het aanbreken van het weideseizoen wordt ook de aandacht voor een goede ontworming actueel. Dat het jongvee veel hinder kan ondervinden van een wormbesmetting is bekend. Maar de schade bij het melkvee wordt op veel bedrijven nog onderschat.

Ontwormen
Een goed voorbeeld vormt het verhaal van Henry de Boer uit Klarenbeek. Hij besloot te testen op een wormbesmetting, omdat zijn vaarzen niet goed presteerden. Er werd een besmetting met maagdarmwormen aangetoond en op advies van de dierenarts werden de vaarzen en de tweedekalfskoeien ontwormd.De grote winst van de wormbehandeling zat in de groep
tweedekalfskoeien. De Boer: ‘Binnen drie à vier weken was de gemiddelde productie van de twintig dieren met vijf tot zes liter gestegen. De verse dieren stegen veel meer in productie dan de laagproductieve koeien. Omdat er bij de behandeling relatief veel verse dieren aan de melk waren, was de impact van de behandeling enorm.’

Tankmelkonderzoek
Moeten we dan maar elke koe in Nederland standaard gaan ontwormen? Zeker niet. Het is belangrijk om ontwormingsmiddelen alleen te gebruiken wanneer er ook echt een substantiële besmetting is. Een volledig wormvrije populatie krijg je nooit. Wel is het belangrijk om de besmettingsdruk op de weide zo klein mogelijk te houden, door de uitscheiding van wormeieren door dieren met een zware besmetting tegen te gaan. Een goede manier om te ontdekken of de melkkoeien besmet zijn met maagdarmwormen is de melk te onderzoeken op antistoffen.Met het tankmelkonderzoek wordt, op basis van antistoffen tegen maagdarmwormen, aangetoond in welke mate het grazend melkvee besmet is met maagdarmwormen.Dit niveau wordt uitgedrukt in een tankmelk-ODR-waarde. ODR staat voor Optical Density Ratio.

ODR-waarden en melkgift
De universiteit van Gent heeft een studie gedaan naar de relatie tussen ODR-waarden en melkgift. Bij een waarde van 0,6 geeft een koe gemiddeld 0,32 kg minder melk per melkbeurt. Dat loopt op naar 3,2 kg bij een ODR-waarde van 1,5. Een wormbehandeling is in zo’n geval dus altijd een goede investering,voor de gezondheid van de koe en voor de portemonnee van de veehouder.

Tekst: Marieke Blom
Boehringer Ingelheim (1885) is een internationaal, innovatief en farmaceutisch familiebedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Boehringer Ingelheim heeft vandaag de dag een leidende rol in pijnmanagement en bij de behandeling van mastitis.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...