Wormen zeer schadelijk voor melkproductie

Geplaatst op zaterdag 15-04-2017

Met het aanbreken van het weideseizoen wordt ook de aandacht voor een goede ontworming actueel. Dat het jongvee veel hinder kan ondervinden van een wormbesmetting is bekend. Maar de schade bij het melkvee wordt op veel bedrijven nog onderschat.

Ontwormen
Een goed voorbeeld vormt het verhaal van Henry de Boer uit Klarenbeek. Hij besloot te testen op een wormbesmetting, omdat zijn vaarzen niet goed presteerden. Er werd een besmetting met maagdarmwormen aangetoond en op advies van de dierenarts werden de vaarzen en de tweedekalfskoeien ontwormd.De grote winst van de wormbehandeling zat in de groep
tweedekalfskoeien. De Boer: ‘Binnen drie à vier weken was de gemiddelde productie van de twintig dieren met vijf tot zes liter gestegen. De verse dieren stegen veel meer in productie dan de laagproductieve koeien. Omdat er bij de behandeling relatief veel verse dieren aan de melk waren, was de impact van de behandeling enorm.’

Tankmelkonderzoek
Moeten we dan maar elke koe in Nederland standaard gaan ontwormen? Zeker niet. Het is belangrijk om ontwormingsmiddelen alleen te gebruiken wanneer er ook echt een substantiële besmetting is. Een volledig wormvrije populatie krijg je nooit. Wel is het belangrijk om de besmettingsdruk op de weide zo klein mogelijk te houden, door de uitscheiding van wormeieren door dieren met een zware besmetting tegen te gaan. Een goede manier om te ontdekken of de melkkoeien besmet zijn met maagdarmwormen is de melk te onderzoeken op antistoffen.Met het tankmelkonderzoek wordt, op basis van antistoffen tegen maagdarmwormen, aangetoond in welke mate het grazend melkvee besmet is met maagdarmwormen.Dit niveau wordt uitgedrukt in een tankmelk-ODR-waarde. ODR staat voor Optical Density Ratio.

ODR-waarden en melkgift
De universiteit van Gent heeft een studie gedaan naar de relatie tussen ODR-waarden en melkgift. Bij een waarde van 0,6 geeft een koe gemiddeld 0,32 kg minder melk per melkbeurt. Dat loopt op naar 3,2 kg bij een ODR-waarde van 1,5. Een wormbehandeling is in zo’n geval dus altijd een goede investering,voor de gezondheid van de koe en voor de portemonnee van de veehouder.

Tekst: Marieke Blom
Boehringer Ingelheim (1885) is een internationaal, innovatief en farmaceutisch familiebedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Boehringer Ingelheim heeft vandaag de dag een leidende rol in pijnmanagement en bij de behandeling van mastitis.
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Mesdagfonds: Actieprogramma Nitraatrichtlijn controversieel

Lokale overheden hebben in tientallen natuurgebieden en waterwingebieden de normen voor meststoffen...
 

Aanhoudingscijfer: Prince zit R David op de hielen

Het is dat de Italiaanse New Farm Britt Prince nog niet genoeg dochters heeft op 60 maanden na de...
 

Opvallende wending aanvoer slachtkoeien

Na een periode van uitzonderlijk hoge aanvoer van slachtkoeien wegens de fosfaatreductieregeling,...
 

Plan van Aanpak IBR/BVD nog niet rond

Het uitwerken van het plan van aanpak voor de verplichte IBR- en BVD-bestrijding duurt langer dan...
 

Fosfaatreductieregeling geen effect op melkaanvoer maart

De fosfaatreductieregeling heeft in maart geen effect gehad op de melkaanvoer. Over maart steeg de...