10 tips voor een hoge maisopbrengst

Geplaatst op woensdag 10-01-2018

Na een zeer mooi groeiseizoen in 2017 is het alweer tijd om plannen te maken voor een top-maisoogst in 2018. Met deze 10 praktische tips is de basis in ieder geval in orde.

1. Bekalken voor optimale pH
Uit de cijfers van Eurofins Agro blijkt dat veel maisland een te lage pH heeft. Dit kost zo 10 tot 20% opbrengst. Percelen met een te lage pH bekalken verdien je daarom snel terug.

2. Analyseer de mest
Meten = weten, dat geldt zeker ook voor dierlijke mest. Analyseer de mest zodat je weet hoeveel N en P je daadwerkelijk aanbrengt.

3. Investeer in organische stof
Organische stof is de motor van de bodem. Het zorgt voor binding en levering van nutriënten, een goede vochthuishouding en is cruciaal voor de weerbaarheid, gezondheid en bewerkbaarheid van de bodem. In tijden van extremer weer en krappere mestgiften is organische stof in de bodem vitaal voor een geslaagde maïsteelt.

Een teelt snijmaïs onttrekt gemiddeld 2.500 tot 3.000 kg organische stof aan de bodem, meer dan de gewasresten en organische mestgift aanleveren. Wisselteelt en een geslaagd vanggewas heffen het tekort op.

4. Geef voldoende kali
Kali is van groot belang voor de vochthuishouding in de maïsplant. Een geslaagde maisteelt onttrekt ruim 300 kg kali per hectare. Geef na inzaai indien nodig een aanvullende kaligift, voor vitale planten en een hoge opbrengst.

5. Bemest op maat
Maak een slim mestplan waarin je elk perceel bemest op maat. Stem de bemesting af op de bodemnalevering en de verwachte onttrekking. Een overbemesting op maisland levert veel nutriëntenverlies op, benut deze mest op grasland.

6. Maak een slimme rassenkeuze
Kies per perceel het best passende maisras: selecteer in de juiste vroegheidsgroep een ras dat goed scoort op VEM-opbrengst. De totale kVEM per hectare, het resultaat uit drogestofopbrengst, zetmeel en celwandverteerbaarheid, bepaalt het werkelijke rendement van elke hectare snijmais.

Bekijk de aanbevolen maisrassen voor 2018.

7. Teel een goed vanggewas
Een geslaagde groenbemester is een must in de maisteelt, voor de aanbreng van organische stof en vastlegging en nalevering van nutriënten.

8. Werk met gevoel voor de grond
Structuurschade bij de oogst of bij de bemesting of grondbewerking in het voorjaar zorgt voor opbrengstderving in de maisteelt. Werk onder droge omstandigheden, maak een strak en vlak zaaibed dat niet te grof en ook niet te fijn ligt.

9. Onkruidbestrijding op maat
Een optimale onkruidbestrijding zorgt voor een schoon perceel, met een minimale dosering en zonder schade aan de mais. Denk na over je systeem: In praktijkproeven van PPO wordt, ten opzichte van één bespuiting in het 5/6 bladstadium, een meeropbrengst van 5% droge stof bij gebruik van een bodemherbicide en 10% bij twee keer 1/3 dosering spuiten gemeten.

10. Oogst op het juiste moment
Bij het oogsten laten maistelers nog veel geld liggen. Veel mais wordt te laat geoogst, waardoor in de kuil meer voederwaarde verloren gaat door fusarium en broei. Houd de afrijping goed in de gaten en bel op tijd met de loonwerker.

Voor meer informatie over een hoge maisopbrengst in 2018:

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Joost Hoevenaars <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Joost Hoevenaars (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 12 95 94 44
E-mailadresjoost.hoevenaars@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn de sleutel tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.lgseeds.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...