Voederbieten maken het waar in 2017

Geplaatst op vrijdag 27-10-2017

De comeback van voederbieten in ons land is je waarschijnlijk niet ontgaan. Van 280 ha in 2014 vervijfvoudigde het areaal naar 1.540 ha dit jaar. Een echt bietenjaar kunnen we stellen, met gigantische opbrengsten per hectare.

Telers oogstten dit jaar opbrengsten van 120 ton op lichtere gronden tot zelfs ruim 150 ton Rialto en Tarine voederbieten per hectare op kleigrond. Melkveehouders die starten met het vervoederen zijn enthousiast: ze zien een hogere voeropname, stijgende gehaltes in de melk én besparen op krachtvoer.

Derogatiegewas
Diverse belangengroepen zetten zich momenteel in om voederbieten als derogatiegewas aangemerkt te krijgen. De diep wortelende voederbieten nemen tot in het najaar nutriënten op uit de bodem. Voederbieten tellen al wel mee als 3e gewas in de vergroeningseisen.

Tarra geen issue
Een geslaagde voederbietenteelt begint bij de perceelskeuze. Behalve veen zijn alle grondsoorten geschikt, mits de pH voldoende hoog is. Bij echte voederbieten is tarra ook op zwaardere gronden geen issue door hun gladde vorm. Voor een vlotte opkomst, groei én oogst zijn een goede bodemstructuur en ontwatering belangrijk.

Meer melk, vet en eiwit
Veehouders die de laatste jaren zijn gestart met het voeren van voederbieten zijn doorgaans zeer enthousiast. Met 1.050 tot 1.200 VEM, ruim 90% verteerbaarheid en 100 DVE stimuleren de bieten de voeropname, melkgift en melkgehalten:

       melkgift     melkvet    melkeiwit
gemiddeld:       +0,5 liter     + 0,1 - 0,3    +0,05 - 0,5

Ervaringen
Voor 2018 verwachten we een verdere stijging van het areaal voederbieten, gezien de positieve ervaringen van melkveehouders dit jaar. Bekijk de foto's voor enkele voorbeelden die de LG ruwvoerspecialisten onlangs zagen.

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Joost Hoevenaars <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Joost Hoevenaars (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 12 95 94 44
E-mailadresjoost.hoevenaars@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn de sleutel tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.lgseeds.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

750 geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven

Het ministerie van landbouw heeft inmiddels 750 van de 2.000 geblokkeerde bedrijven weer...
 

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...
 

Ministerie erkent eigen fouten rond bedrijfsblokkades

Het ministerie van Landbouw heeft de blokkade van ruim 150 bedrijven opgeheven. Zo ging men er bij...