Nu grasland beoordelen

Geplaatst op woensdag 18-10-2017

Nu het groeiseizoen op zijn einde gaat lopen is het verstandig alweer na te denken over het bouwplan 2018. Een belangrijke stap daarbij is het beoordelen van de kwaliteit van je percelen grasland en deze goed de winter in sturen.

Maak dus een farmwalk en beoordeel per perceel of je actie moet ondernemen. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

Grashoogte: niet te lang de winter in
Als er nog veel gras op een perceel staat is actie geboden. Is er nog vee buiten, blijf dan vlot omweiden, zodat de koeien de smakelijke topjes van het gras afvreten. Als de draagkracht het toelaat, kan je het gras nog maaien. Staan er vooral bossen, dan is bloten een goede optie. Een koppel schapen brengt de grashoogte ook mooi terug en zorgt tevens voor een mooie dichte zode.

Zorg in ieder geval dat het gras niet boven de 15 cm hoogte de winter ingaat. Het gras gaat dan onderin verstikken en rotten. Bij strenge vorst is het risico op vorstschade bovendien groter.

Afwatering
Kijk ook kritisch naar de afwatering van de percelen. Door drainage- en eindbuizen door te spuiten en eventueel greppels te frezen kan overtollig water vlot van percelen af.

Grassenbestand en doorzaai
Check tijdens de farmwalk ook hoe het grassenbestand van de zode ervoor staat: hoe is de verhouding tussen de goede en slechte grassen? Bij 60 tot 80% goede grassen is doorzaaien de manier om het grassenbestand te verbeteren. In oktober heeft doorzaai zeer hoge kans van slagen: de bodem is warm en vochtig en de concurrentie van de bestaande grassen en onkruiden is relatief laag. Gebruik wel een speciaal doorzaaimengsel zoals LG HAVERA 3, met snel kiemend en vestigend Engels raaigras.

Staat er minder dan 60% goed gras of meer dan 20% kweek, dan is vernieuwen aanbevolen. Mogelijk past een wisselteelt met mais, of een eigen krachtvoerteelt als voederbieten of (winter)veldbonen.

Neem voor meer tips en advies bij het bouwplan contact op met de LG ruwvoerspecialist in je regio.

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Joost Hoevenaars <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Joost Hoevenaars (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 12 95 94 44
E-mailadresjoost.hoevenaars@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn de sleutel tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.lgseeds.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...
 

Ministerie erkent eigen fouten rond bedrijfsblokkades

Het ministerie van Landbouw heeft de blokkade van ruim 150 bedrijven opgeheven. Zo ging men er bij...
 

Nabeschouwing Groninger trekkerprotest tegen gaswinning (video)

Afgelopen donderdag zijn Groninger boeren massaal met trekkers naar Den Haag gekomen. Zij...