Meer eiwit en gras met minder bemesting

Geplaatst op maandag 07-08-2017

Ten opzichte van puur gras produceert een grasklaverweide meer tonnen droge stof en ruw eiwit, en dit met minder bemesting. Klaver bindt stikstof uit de lucht en legt die vast in de bodem, zodat deze ten goede komt aan de klaver en het gras.

Witte of rode klaver

Kies op maaipercelen voor rode klaver. Deze heeft een penwortel en groeit opgaand. Rode klaver kan tot 300 kg N per hectare binden.

Op percelen die worden gemaaid en beweid is witte klaver het meest geschikt. Deze soort maakt uitlopers en handhaaft zich daardoor gemakkelijker in de zode. Grasklavermengsel HAVERA 5 bevat 10 procent witte cultuurklaver, naast Engels raaigras (55 procent), Timothee (25 procent) en Veldbeemd (10 procent).

Augustus en de eerste helft van september zijn zeer geschikt voor de inzaai van (gras)klaver. Belangrijk is dat de pH-toestand van het perceel voldoende hoog is; op zandgrond minimaal 5,5 en op klei minimaal 6,8.

Kroonroest

Klaver is zeer smakelijk en heeft een hoger eiwitgehalte dan gras. Door de stikstofnalevering zorgt de klaver er ook voor dat het gras minder gevoelig is voor kroonroest. Kroonroest slaat toe op het moment dat de grasgroei stilvalt, door bijvoorbeeld droogte of stikstofgebrek. Door kroonroest is het gras minder smakelijk en blijven er meer weideresten staan.

Wisselteelt

Krappere gebruiksnormen zetten bodemvruchtbaarheid en –gezondheid onder druk. Dat geldt zeker bij continuteelt van maïs. Afwisselen van maïs en gras-klaver kan een goede optie zijn.

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Hein Peeters <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Hein Peeters (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 83224899
E-mailadreshein.peeters@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn uw sleuten tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.limagrain.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...