Meer eiwit en gras met minder bemesting

Geplaatst op maandag 07-08-2017

Ten opzichte van puur gras produceert een grasklaverweide meer tonnen droge stof en ruw eiwit, en dit met minder bemesting. Klaver bindt stikstof uit de lucht en legt die vast in de bodem, zodat deze ten goede komt aan de klaver en het gras.

Witte of rode klaver

Kies op maaipercelen voor rode klaver. Deze heeft een penwortel en groeit opgaand. Rode klaver kan tot 300 kg N per hectare binden.

Op percelen die worden gemaaid en beweid is witte klaver het meest geschikt. Deze soort maakt uitlopers en handhaaft zich daardoor gemakkelijker in de zode. Grasklavermengsel HAVERA 5 bevat 10 procent witte cultuurklaver, naast Engels raaigras (55 procent), Timothee (25 procent) en Veldbeemd (10 procent).

Augustus en de eerste helft van september zijn zeer geschikt voor de inzaai van (gras)klaver. Belangrijk is dat de pH-toestand van het perceel voldoende hoog is; op zandgrond minimaal 5,5 en op klei minimaal 6,8.

Kroonroest

Klaver is zeer smakelijk en heeft een hoger eiwitgehalte dan gras. Door de stikstofnalevering zorgt de klaver er ook voor dat het gras minder gevoelig is voor kroonroest. Kroonroest slaat toe op het moment dat de grasgroei stilvalt, door bijvoorbeeld droogte of stikstofgebrek. Door kroonroest is het gras minder smakelijk en blijven er meer weideresten staan.

Wisselteelt

Krappere gebruiksnormen zetten bodemvruchtbaarheid en –gezondheid onder druk. Dat geldt zeker bij continuteelt van maïs. Afwisselen van maïs en gras-klaver kan een goede optie zijn.

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Joost Hoevenaars <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Joost Hoevenaars (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 12 95 94 44
E-mailadresjoost.hoevenaars@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn de sleutel tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.lgseeds.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...