Meer eiwit en gras met minder bemesting

Geplaatst op maandag 07-08-2017

Ten opzichte van puur gras produceert een grasklaverweide meer tonnen droge stof en ruw eiwit, en dit met minder bemesting. Klaver bindt stikstof uit de lucht en legt die vast in de bodem, zodat deze ten goede komt aan de klaver en het gras.

Witte of rode klaver

Kies op maaipercelen voor rode klaver. Deze heeft een penwortel en groeit opgaand. Rode klaver kan tot 300 kg N per hectare binden.

Op percelen die worden gemaaid en beweid is witte klaver het meest geschikt. Deze soort maakt uitlopers en handhaaft zich daardoor gemakkelijker in de zode. Grasklavermengsel HAVERA 5 bevat 10 procent witte cultuurklaver, naast Engels raaigras (55 procent), Timothee (25 procent) en Veldbeemd (10 procent).

Augustus en de eerste helft van september zijn zeer geschikt voor de inzaai van (gras)klaver. Belangrijk is dat de pH-toestand van het perceel voldoende hoog is; op zandgrond minimaal 5,5 en op klei minimaal 6,8.

Kroonroest

Klaver is zeer smakelijk en heeft een hoger eiwitgehalte dan gras. Door de stikstofnalevering zorgt de klaver er ook voor dat het gras minder gevoelig is voor kroonroest. Kroonroest slaat toe op het moment dat de grasgroei stilvalt, door bijvoorbeeld droogte of stikstofgebrek. Door kroonroest is het gras minder smakelijk en blijven er meer weideresten staan.

Wisselteelt

Krappere gebruiksnormen zetten bodemvruchtbaarheid en –gezondheid onder druk. Dat geldt zeker bij continuteelt van maïs. Afwisselen van maïs en gras-klaver kan een goede optie zijn.

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Joost Hoevenaars <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Joost Hoevenaars (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 12 95 94 44
E-mailadresjoost.hoevenaars@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn de sleutel tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.lgseeds.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...