Wanneer gras bemesten?

Geplaatst op woensdag 15-02-2017

Vanaf 16 februari mag weer drijfmest op gras aangewend worden. Door bewust om te gaan met de beschikbare mest, haal je maximaal rendement uit deze waardevolle grondstof. De uitdaging: hoe benut ik de nutriënten in mijn mest optimaal? Gemiddeld ligt deze benutting bij beweiden & opstallen op slechts 45%. Hier is dus nog veel winst te behalen.

Wanneer is het beste moment om te starten met bemesten? Op voorwaarde dat de draagkracht en weersomstandigheden bemesten toelaten, adviseren specialisten zo vroeg mogelijk te bemesten. De dierlijke mestgift na de winter helpt het bodemleven op gang, en maakt dat nutriënten direct bij het opstarten van de grasgroei beschikbaar zijn.

Tips voor optimale bemesting

Met de volgende tips haal je maximaal rendement uit de waardevolle mest:


1. Neem een mestmonster

Meten is weten! Een gerichte bemesting is meer dan alleen mest uitrijden. Kijk naar de juiste aanvulling op stikstof, fosfaat (zonder derogatie) en ook zeker kali. Wees ook alert op zwavel: Het gehalte zwavel (S) in de Nederlandse bodem is in de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen, meldt Eurofins Agro. (bron)

2. Draagkracht is bepalend

Weersta de verleiding om te bemesten als het land nog niet goed genoeg begaanbaar is. Structuurschade en bodemverdichting kosten in grasland veel opbrengst en zijn lastig op te heffen.

3. Verdun mest met water

Bij langer gras is het lastig om drijfmest netjes te injecteren. Door mest te verdunnen met water is het eenvoudiger om de mest tussen het gras te krijgen (en niet erop te leggen). Tevens valt de mest sneller uiteen na een regenbui en blijft het gras smakelijk. Let wel op de totale mestgift per ha. De hoeveelheid nutriënten (NPK) wordt flink verdund met water.

4. Weide- of maaipercelen?

Maak voor dat je gaat bemesten onderscheid tussen weide- en maaipercelen. Hanteer voor weidepercelen een mestgift die 10-15 m³ lager ligt dan voor het maaien. Nog beter is om geen drijfmest te geven voor het inscharen van de koeien, zeker niet als het gras langer de winter uit komt. Snel inscharen en vlot omweiden is de beste strategie om goede start te maken met het beweidingssysteem.

5. De kunst van het verdelen

Drijfmest is een belangrijke bron voor een goede grasopbrengst en –kwaliteit. Het is echter de kunst om de hoeveelheid drijfmest die jaarlijks beschikbaar is goed te verdelen over het groeiseizoen heen. Voor optimale benutting ligt het zwaartepunt wel in het voorjaar.

Neem voor meer tips en advies vrijblijvend contact op met je LG ruwvoerspecialist >>

Tekst: LG
Contactpersoon LG
Antoon Verhoeven  <i>(West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)</i>
Antoon Verhoeven (West-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland)
Telefoon06 23308804
E-mailadresantoon.verhoeven@limagrain.nl
Fred Lugthart <i>(Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)</i>
Fred Lugthart (Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht)
Telefoon06 10189854
E-mailadresfred.lugthart@limagrain.nl
Hein Peeters <i>(Oost-Brabant, Limburg)</i>
Hein Peeters (Oost-Brabant, Limburg)
Telefoon06 83224899
E-mailadreshein.peeters@limagrain.nl
Ludwig Oevermans <i>(Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)</i>
Ludwig Oevermans (Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland)
Telefoon06 12142233
E-mailadresludwig.oevermans@limagrain.nl
Meer voederwaarde van uw hectares en daarmee meer melk tegen lagere kosten in de tank. Daar staan de LG ruwvoedergewassen voor. De LG maisrassen, LG Havera grasmengsels en ook 3e gewassen als voederbieten, veldbonen en erwten zijn uw sleuten tot het hoogste rendement per hectare.

Kijk voor meer info op www.limagrain.nl of neem vrijblijvend contact op met onze ruwvoerspecialisten via 0113 - 557100
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

FrieslandCampina wil met leden in gesprek over toekomstvisie

Het bestuur en de ledenraad van FrieslandCampina wil met haar leden in gesprek over de gewenste...
 

Alfa: Reserveer voor hogere belastingdruk

De hogere melkprijs zorgt niet alleen voor een beter bedrijfsresultaat maar tegelijk neemt ook de...
 

Gommer en Veenstra overhandigen handtekeningen aan Keurentjes

Henk Gommer uit Zevenhuizen en Jan Veenstra uit Doezum bieden bestuursvoorzitter Frans Keurentjes...
 

Melkveebedrijven staan nog steeds in het rood

Melkveebedrijven staan nog steeds in het rood. Dat blijkt uit cijfers van ABN-AMRO. In mei en juni...
 

FrieslandCampina belegt extra vergadering in opstandig Groningen

FrieslandCampina houdt op 31 juli voor leden van het district Groningen een extra bijeenkomst over...