Wat zijn precies de voorwaarden voor derogatie?

Geplaatst op dinsdag 20-01-2015

De gebruiksnorm voor dierlijke mest is standaard 170 kilo stikstof per hectare per jaar. In bepaalde gevallen mag u daarvan afwijken (derogatie). Voldoet u aan de voorwaarden voor derogatie, dan mag u maximaal 230 of 250 kilo stikstof per hectare per jaar in de vorm van graasdierenmest gebruiken. U kunt zich tot en met 31 januari aanmelden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor derogatie zijn:

 • U meldt zich vóór 1 februari aan.
 • U doet vóór 1 februari opgave Aanvullende gegevens.

 • U betaalt het verschuldigde bedrag via een automatische incasso.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft, bestaat minimaal 80% uit grasland, voor de teelt van diervoeder.
 • De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik.
 • U zorgt ervoor dat uw landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen.
 • U stelt vóór 1 februari een bemestingsplan op. Een wijziging moet u binnen zeven dagen in het bemestingsplan opnemen.
 • U gebruikt op uw bedrijf géén fosfaat uit kunstmest.
 • Voor percelen die bestaan uit zand en löss, gelegen in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg, geldt de norm van 230 kilo. Voor alle overige percelen mag u rekenen met de norm van 250 kilo stikstof uit graasdiermest.
 • U komt de administratieve verplichtingen van de mestwetgeving na.
 • U houdt zich aan de regels van de mestwetgeving, zoals de gebruiksnormen, de uitrijdregels, het gebruik en de aan- en afvoer van meststoffen.

Grond en bemonsteren
Voor derogatie telt mee de oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei in gebruik heeft. U mag derogatie alleen toepassen op de oppervlakte landbouwgrond die beschikbaar is voor het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen. Bij uw aanmelding derogatie hoeft u de oppervlakte landbouwgrond niet meer in te vullen. De oppervlakte vult u in op de Gecombineerde opgave.

Analyserapporten
U moet uw landbouwgrond door een geaccrediteerd laboratorium laten bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen. De analyserapporten mogen op 1 februari niet ouder zijn dan vier jaar. Het gaat hierbij om de datum van bemonsteren. Heeft u nog niet alle grond bemonsterd? Zorg er dan voor dat u ze op tijd laat onderzoeken. De analyseresultaten heeft u voor 1 februari nodig als onderbouwing voor uw bemestingsplan. Neemt u na 1 februari en voor 15 mei nog landbouwgrond in gebruik die niet is bemonsterd? Dan moet u deze grond uiterlijk binnen zeven dagen na ingebruikname alsnog laten bemonsteren en analyseren. U moet deze grond ook binnen zeven dagen opnemen in het bemestingsplan.

Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen. Jeroen van den Hengel, jvdhengel@alfa.nl. Alfa heeft 27 vestigingen in Nederland www.alfa.nl.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jeroen van den Hengel

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Video: nieuwe stal familie Klaver voor 400 koeien

De familie Klaver uit Winkel (NH) heeft de volledige keten in eigen beheer. Ze melken 400 koeien,...
 

‘Voerwinst per hectare belangrijker dan productie per koe’

Het focussen op een hogere voerwinst per hectare levert een veehouder uiteindelijk meer op dan het...
 

FrieslandCampina kondigt melkaanbodregeling aan

Mocht het melkaanbod volgend jaar groter zijn dan de verwerkingscapaciteit, dan kan...
 

NMV: sector kan mestprobleem niet zelf oplossen

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) maakt zich zorgen over de aanpak van het...
 

Traditionele voermengwagen Strautmann kan ook volledig autonoom voeren

Op de Agritechnica in Hannover (D) presenteert Strautmann een zelfrijdende voermengwagen. Het...