Fosfaatrechten onjuist? Maak tijdig bezwaar!

Geplaatst op zaterdag 03-02-2018

Inmiddels hebben de meeste melkveehouders de Beschikking fosfaatrechten ontvangen. Een zorgvuldige beoordeling van het aantal vastgestelde rechten is van groot (financieel) belang. De bezwaartermijn voor veehouders die begin januari de beschikking van RVO ontvingen, loopt binnenkort af.

Sinds 1 januari is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking. RVO stuurt alle bedrijven met melkvee een brief, waarin je kunt lezen hoeveel fosfaatrechten je krijgt. In het nieuwsbericht Toekenning van fosfaatrechten staat voor welke dieren fosfaatrechten nodig zijn. In de beschikking wordt ook aangegeven of je bedrijf in 2015 wel of niet grondgebonden was. De omvang van het fosfaatoverschot in 2015 bepaalt namelijk de hoogte van de generieke korting. De korting die toegepast wordt, is maximaal 8,3 procent.

Geen beschikking ontvangen?
Sommige bedrijven ontvangen geen beschikking, bijvoorbeeld omdat bij RVO geen referentie geregistreerd staat. Als je van mening bent dat je wel fosfaatrechten moet krijgen, dan kun je een verzoek/aanvraag met onderbouwing indienen. Alfa kan je ondersteunen bij deze aanvraag en de motivering ervan.

Voer de quickscan uit
De Alfa-adviseur kent alle aandachtspunten, en kan helpen bij het controleren van de beschikking. Daarbij maken we gebruik van de Quickscan fosfaatrechten. De adviseur beoordeelt de beschikking op een aantal essentiële onderdelen, zoals de gehanteerde basisgegevens van dieraantallen, melkproductie en oppervlakten per fosfaatklasse, en de berekening van de generieke korting. Ook gaan wij na of je mogelijk in aanmerking komt voor extra fosfaatrechten. Bijvoorbeeld omdat je te maken hebt gehad met bijzondere omstandigheden, je melkvee hebt uitgeschaard, of sprake is geweest van een bedrijfsoverdracht.

Bevindingen en een duidelijk advies
Na het uitvoeren van de quickscan geven we een terugkoppeling van onze bevindingen, en adviseren wij je om wel/niet in bezwaar te gaan, en een verzoek bij RVO tot doen tot het ophogen van het aantal fosfaatrechten. De Alfa-adviseur onderzoekt dus of je niet ongemerkt fosfaatrechten laat liggen door onjuiste gegevens, en wijst je op de eventuele mogelijkheden voor het verkrijgen van extra rechten.

Bezwaartermijn
Zijn de gegevens in de beschikking onjuist, en ben je het niet eens met het aantal toegekende fosfaatrechten? Dan moet tijdig, binnen zes weken, bezwaar worden gemaakt. Het verzoek om extra fosfaatrechten, bijvoorbeeld vanwege een knelgevalsituatie, kan tot 1 april worden gemeld. Wacht daarom niet langer met het (laten) controleren van je beschikking. Alfa staat klaar om met je mee te kijken. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jeroen van den Hengel
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jeroen van den Hengel
Jeroen van den Hengel
Telefoon088 2531018
E-mailadresjvdhengel@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Fors lagere winst drukt nabetaling FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft haar leden over 2017 een contante melkprijs uitbetaald van 40,01 euro per...
 

750 geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven

Het ministerie van landbouw heeft inmiddels 750 van de 2.000 geblokkeerde bedrijven weer...
 

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...