Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO!

Geplaatst op woensdag 03-01-2018

Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra fosfaatrechten. Je kan gebruik maken van deze voorziening als het toegekende fosfaatrecht minimaal 5% lager uitvalt. RVO berekent dan het aantal fosfaatrechten opnieuw aan de hand van je gegevens zonder die buitengewone omstandigheden.

Er is sprake van een bijzondere omstandigheid als die veroorzaakt is door:

  • ziekte of overlijden van (een persoon van het samenwerkingsverband van) de landbouwer of bloed- en aanverwantschap in de eerste graad;
  • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
  • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
  • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.

Nieuw gestarte bedrijven

Daarnaast worden twee extra categorieën knelgevallen toegevoegd, op advies van de Commissie Knelgevallen. Het gaat hierbij om bedrijven met realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur, en om bedrijven die op basis van een aantal criteria kunnen aantonen dat er sprake is van een nieuw gestart bedrijf. Een van de voorwaarden voor starters is dat de melkproductie tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 is gestart. Ook mag de starter niet eerder melkproducent zijn geweest.

Vee uitgeschaard

Had je op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard, dan kan je mogelijk je fosfaatrechten ophogen. De inschaarder moet dan wel instemmen met een verlaging van zijn of haar fosfaatrechten. Wellicht kunnen ook melkveehouders die hun jongvee op 2 juli 2015 bij een opfokker hadden ondergebracht, gebruik maken van de uitschaarvoorziening. Ook dan geldt dat de jongveeopfokker het eens is met de herverdeling van de fosfaatrechten.

Melden bij RVO.nl

Vanaf 1 januari kan je via mijn.rvo.nl melding maken van een bijzondere omstandigheid en/of het uitscharen van dieren. Je moet dit kunnen aantonen en uiterlijk 3 april 2018 melden. Heb je jouw bijzondere omstandigheid eerder al gemeld voor de Regeling fosfaatreductieplan 2017? Dan moet je opnieuw aanmelden voor de fosfaatrechten. Je hoeft dan niet opnieuw alle bewijsstukken in te sturen.

Onomkeerbare investeringsverplichting

De knelgevallen waarvoor in de regeling een voorziening is opgenomen, is beperkt. Zo is op advies van de Commissie Knelgevallen afgezien van een knelgevallencategorie voor bedrijven met onomkeerbare investeringsverplichtingen en voor biologische bedrijven. Ben je van mening dat je individueel en buitensporig wordt geraakt door het fosfaatrechtenstelsel? Dan heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beschikking met vaststelling van het fosfaatrecht en/of een verzoek  om ontheffing in te dienen.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite.

Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jeroen
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jeroen van den Hengel
Jeroen van den Hengel
Telefoon088 2531018
E-mailadresjvdhengel@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...