Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten!

Geplaatst op dinsdag 02-01-2018

Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je rechten pas overdragen als je de beschikking met het aantal toegekende rechten hebt ontvangen. Op elke overdracht vindt in principe 10% afroming plaats.

De 10% korting geldt zowel voor de overdracht van losse fosfaatrechten als voor de overdracht van fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten of splitsingen. Er is echter een aantal uitzonderingen. Er wordt niet gekort bij de overdracht van fosfaatrechten:

door erfopvolging;aan een persoon waarmee bloed- of aanverwantschap bestaat in de 1e, 2e of 3e graad;aan een bedrijf waarvan u het fosfaatrecht, uitgedrukt in hetzelfde aantal kg fosfaat, eerder in het kalenderjaar ontving (lease).

Nieuw KvK = overdracht

Er is sprake van overdracht indien rechten overgedragen worden aan een ander bedrijf. Er wordt in principe aangesloten bij de systematiek van KvK. Als een bedrijf wordt voortgezet onder een nieuwe rechtsvorm, waarvoor KvK een nieuw nummer uitgeeft, dan wordt dit gezien als een ander bedrijf. Indien de rechten van het oude bedrijf overgaan naar het nieuwe bedrijf is er sprake van een overdracht van rechten.

Bedrijfsoverdrachten en afroming

Wanneer fosfaatrechten worden overgedragen aan een maatschap, VOF of CV die wordt gevormd met familieleden (t/m 3e graad), dan wordt er geen 10% afgeroomd. Hieronder valt ook de overdracht aan een (maatschap met) echtgenoot of geregistreerd partner. Als fosfaatrechten aan een derde – bijvoorbeeld het bedrijf van de buurman – worden overgedragen, vindt er afroming plaats. De rechten worden weer niet gekort als je bijvoorbeeld een maatschap, VOF of CV met de buurman aangaat, en jij – of andere bloed- en aanverwanten – deel uitmaakt van het (nieuwe) bedrijf. Ook bij ontbinding van een maatschap vindt er geen afroming plaats omdat er wordt overgedragen aan (één van) de maten uit de oorspronkelijk maatschap. Overdracht naar een BV (geen natuurlijk persoon) leidt wel tot afroming. Ga met je adviseur na welke situatie bij jou van toepassing is!

Leasen

Voor het overdragen van fosfaatrechten hanteert RVO grotendeels de bestaande systematiek als voor de overdracht van varkens- en pluimveerechten. Je kan er dus ook voor kiezen om fosfaatrechten te leasen. Als je binnen hetzelfde kalenderjaar fosfaatrechten heen- en terugleast, vindt slechts éénmaal afroming plaats. Bij de overdrachtsmelding wordt dan aangegeven dat de leaser de rechten alleen voor het betreffende jaar mag benutten. Als je voor meerdere jaren achtereen wilt (ver)leasen, dan is het meestal niet raadzaam om gebruik te maken van deze leaseregeling voor één jaar.

Fosfaatbank

Alle afgeroomde fosfaatrechten worden opgenomen in een fosfaatbank. Onder voorwaarden kunnen bedrijven in aanmerking komen voor fosfaatrechten uit de fosfaatbank in de vorm van een ontheffing. Ontheffingen zullen bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar worden. De nadere regels voor de fosfaatbank volgen nog.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite.

Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jeroen van den Hengel
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jeroen van den Hengel
Jeroen van den Hengel
Telefoon088 2531018
E-mailadresjvdhengel@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...