Hoeveel melkvee mag ik in 2018 houden?

Geplaatst op maandag 04-12-2017

Een melkveehouder mag vanaf 2018 niet méér fosfaat produceren dan er rechten zijn. Daar kan de sector onderhand wel vanuit gaan, al is het wachten nog op het Koninklijk Besluit over de invoering van de fosfaatrechten en de uitvoeringsregeling. Maar om hoeveel melkvee gaat het dan? En moet er dan nog melkvee worden afgevoerd?

Veel bedrijven moeten nog terug in hun veestapel
De peildatum voor de toekenning van de fosfaatrechten is 2 juli 2015. Bedrijven zullen maximaal, als ze niet grondgebonden zijn, generiek gekort worden met 8,3 procent. Ten opzichte van de gehouden dieraantallen aan het einde van 2017 zal dit vaak nog tot een extra afname van ruim 4 procent van de melkveestapel leiden. Bedrijven die de laatste periodes van het fosfaatreductieplan nog de solidariteitsbijdrage moeten betalen, moeten de veestapel nog verder inkrimpen.

Onderstaand een voorbeeld van een niet grondgebonden en in 2016 gegroeid bedrijf, dat begin 2018 nog 14 melkkoeien moet inkrimpen.

Stijging melkproductie leidt tot kleinere veestapel
Bij een in 2018 hogere gemiddelde melkproductie per koe ten opzichte van 2015 gaat dit ook ten koste van het aantal te houden stuks melkvee. Een productiestijging van zo’n 250 kg per koe leidt, vanwege een hogere fosfaatexcretie per koe, globaal tot zo’n 2 procent minder ruimte voor het aantal te houden melkkoeien. Een stijging van 1.000 kg per koe zorgt dan al voor een daling van 8 procent.

In het stelsel van fosfaatrechten mag in 2018 gemiddeld forfaitair niet meer fosfaat worden geproduceerd dan er aan fosfaatrechten aanwezig is. Wanneer je niet gelijk in januari op het gewenste niveau zit, moet je in de loop van het jaar extra melkvee afvoeren om het gemiddelde te kunnen beïnvloeden. Wanneer je gemiddeld meer melkvee hebt gehouden dan dat je aan fosfaatrechten hebt, wordt dit gezien als een economisch delict. De kans is daarbij vrij groot dat de baten niet opwegen tegen de lasten.

Ons advies
Zorg dat je goed in beeld hebt hoeveel melkvee je mag houden binnen het stelsel van fosfaatrechten. Bekijk goed of de brongegevens (dieraantallen, maar ook grondgegevens) voor de toekenning van de fosfaatrechten volledig en correct zijn.

Start 2018 op het niveau van de toegekende fosfaatrechten om te voorkomen dat je aan het eind van het jaar verplicht ‘duur’ fosfaatrechten moet regelen. Uiteraard kan het aantal fosfaatrechten worden uitgebreid door te kopen of eventueel te leasen. Zorg er dan wel voor dat je niet achter de feiten aanloopt. Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jolte Pot
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jolte Pot
Jolte Pot
Telefoon088 2533074
E-mailadresjpot@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

750 geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven

Het ministerie van landbouw heeft inmiddels 750 van de 2.000 geblokkeerde bedrijven weer...
 

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...
 

Ministerie erkent eigen fouten rond bedrijfsblokkades

Het ministerie van Landbouw heeft de blokkade van ruim 150 bedrijven opgeheven. Zo ging men er bij...