Waarom zou ik mezelf en mijn bedrijf analyseren?

Geplaatst op dinsdag 17-10-2017

Waar liggen precies de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming? Wat zijn de sterkten en zwakten van de zaak? Het is goed om die vragen regelmatig eens onder de loep te nemen. De ondernemer die deze vragen durft te stellen, komt uit bij de SWOT-analyse. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over?

In de melkveehouderij wordt de professionalisering steeds verder doorgevoerd. De Nederlandse melkveehouderij is met name ontstaan vanuit familiebedrijven die werden overgedragen van vader op zoon of dochter. Je werd als boer geboren en je toekomst lag al voor een groot gedeelte vast. Je ging naar de lagere agrarische school, eventueel nog de middelbare, maar daarna ging je werken op het ouderlijk bedrijf.

En tegenwoordig?
Tegenwoordig is een veehouder een hoog opgeleide ondernemer met minimaal HAS, vaak aangevuld met specialistische en vakgerelateerde cursussen. Het zijn ondernemingen met een grote kasstroom en grote financiële verplichtingen in een markt die sterk aan wet- en regelgeving en veranderingen onderhevig is. Maar waar liggen nu de kansen en bedreigingen voor een onderneming als de jouwe? Welke sterke en zwakke punten moet je onder ogen durven zien? Op die vragen krijg je een antwoord met een SWOT-analyse.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunies, Threats) ziet er schematisch als volgt uit.Voor zo’n analyse ga je systematisch te werk. Je benoemt de kansen en de bedreigingen vanuit externe factoren. Daarnaast ga je vanuit de interne organisatie de (interne) sterkten en zwakten benoemen, die je weer koppelt aan een kans of bedreiging. Daarna kun je een analyse maken van plannen of directe acties die moeten worden ondernomen.

Wat kan je er nu precies mee?
Als je de punten helder en duidelijk kunt formuleren en invult in de confrontatiematrix, heb je een prima analyse van je bedrijf. Je ziet waar je kunt aanvallen of waar je juist moet verdedigen. Je hebt voor ogen welke punten je moet versterken en of je die versterken kunt met een kans. Vanuit de interne analyse kun je bijvoorbeeld prima de financiële positie van je onderneming in kaart brengen. Daaruit voortvloeiend kun je de zwakten en sterkten detecteren die te maken hebben met het investeringsvraagstuk.

Fosfaatrechten
Onder het kopje externe analyse vallen de kansen en bedreigingen die in de markt worden gevormd. Ook die bijvoorbeeld vanuit overheidswege kunnen ontstaan. Neem als voorbeeld de huidige wetgeving omtrent de fosfaatrechten: een kans of bedreiging? En waar liggen mijn sterke en zwakke punten binnen mijn bedrijfsvoering om deze zaken aan te pakken? Ga ik aanvallen, versterken of juist verdedigen? Het is wel belangrijk om de analyse SMART te maken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Tijdsgebonden.

DISC-scan
Een middel om je eigen interne zwakten en sterkten mede helder te krijgen is de DISC-scan. Met deze scan breng je de persoonlijkheid van jezelf als ondernemer en als persoon in kaart. Veel ondernemers gebruiken de scan ook om medewerkers een beter beeld te geven van hun eigen capaciteiten. Wie weet waar hij of zij goed in is en wat beter kan, kan beter zijn of haar dagelijkse taken aan. Het helpt ook bij het voeren van gesprekken. Alfa neemt regelmatig DISC-scans af bij klanten. Wil je daar meer over weten, of wil je een goed doortimmerde SWOT-analyse van je bedrijf? We staan voor je klaar. Met 32 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.


Tekst: Klaas-Jan Janse
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Klaas-Jan Janse
Klaas-Jan Janse
Telefoon088 2531202
E-mailadreskjanse@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...