Let op inzaaidatum vanggewas voor EA-verplichting

Geplaatst op donderdag 15-06-2017

Heb je volgteelten in de Gecombineerde Opgave opgegeven om te voldoen aan de invulling van Ecologisch Aandachtsgebied (EA)? Houd dan de werkelijke inzaaidatum in de gaten. Als deze afwijkt van de opgegeven datum in de Opgave, dan is het zaak dit zo spoedig mogelijk door te geven aan RvO.

Vereisten

Ecologisch aandachtsgebied is naast gewasdiversificatie en behoud van blijvend grasland, onderdeel van de vergroening. Heb je meer dan 15 hectare bouwland, dan moet je minimaal 5% als ecologisch aandachtsgebied inrichten. Dit kan onder meer met vanggewassen. Nog even de vereisten hiervoor op een rij:
- Inzaaien uiterlijk 30 september;
- Mengsel van minimaal 2 toegestane soorten;
- Minimaal 10 weken na de inzaaidatum onaangeroerd laten staan;
- Volgteelt als onderzaai van hoofdteelt is mogelijk, dan geldt de oogstdatum van de hoofdteelt als inzaaidatum volgteelt;

Inzaaidatum(s)

Als je aan EA voldoet door middel van vanggewassen, dan heb je dit in de Gecombineerde Opgave bij de betreffende percelen aangegeven. Daarbij heb je ook de vermoedelijke inzaaidatum van het vanggewas gezet. Als nu de werkelijke inzaaidatum daarvan afwijkt, dan kan het van belang zijn om dit bij RvO te melden. Want de opgegeven datum geldt als ingangsdatum van de termijn van tien weken waarin het vanggewas op het perceel moet blijven staan. Als je het vanggewas gelijk na deze tien weken wilt bewerken, geef dan de juiste inzaaidatum door. Doe dit uiterlijk op de dag van inzaai, want als je het later opgeeft, dan geldt die melddatum als startdatum van de 10-wekentermijn. Als het vanggewas tot het voorjaar blijft staan, dan is een wijziging niet noodzakelijk.

Wijzigingen

Er kunnen alleen wijzigingen worden doorgevoerd op percelen die je al voor vanggewas EA had opgegeven in de Gecombineerde Opgave. Je mag dus niet nu nog een vanggewas voor EA toevoegen aan percelen. Heb je meer percelen voor EA opgegeven dan noodzakelijk, maar zaai je uiteindelijk niet al die percelen met vanggewas in? Dan ben je niet verplicht om dit te melden. Zorg er wel voor dat je aan het minimum van 5% invulling van EA blijft voldoen.

Je geeft de wijzigingen door in de Gecombineerde Opgave en dient deze opnieuw in. Dit kan tot en met 30 september 2017. Voer geen andere wijzigingen in de Gecombineerde Opgave door, want dit kan een korting opleveren op de uitbetaling van de bedrijfstoeslag. Alfa kan je uiteraard ondersteunen bij het opgeven van de gewijzigde gegevens!

Vragen? Met 31 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

 

Tekst: Patricia Hooijberg

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Cumela met trekkers naar Binnenhof voor invoering kenteken

Cumela Nederland gaat morgen met (land-)bouwvoertuigen naar het Binnenhof in Den Haag. Met deze...
 

Samenwerking A-ware en AH: 3 cent extra voor de boer

A-ware en Albert Heijn hebben een overeenkomst gesloten voor het leveren zuivelproducten voor het...
 

Uitgebreide fotoserie Holland Holstein sHow

De enige landelijke fokveedag die elk jaar gehouden wordt, de HHH-show, bracht dit jaar als vanouds...
 

Indexdraai roodbont: hoogst beschikbare stier komt uit Duitsland

Met Fageno en Julandy worden de hoogste beschikbare roodbonte stieren met Nederlandse dochters aan...
 

Indexdraai zwartbont: Balisto meldt zich andermaal aan de top

Danno blijft ondanks een kleine daling van zijn productie-index, ruimschoots lijstaanvoerder bij de...