Het fosfaatreductieplan is een feit. Blijft u wel liquide?

Geplaatst op dinsdag 14-03-2017

Sinds 1 maart 2017 hebben we met het fosfaatreductieplan te maken. Daarmee komt er een einde aan maanden van onzekerheid. De regeling heeft direct gevolgen voor veehouderijbedrijven met vrouwelijk rundvee, die zijn gegroeid in het aantal dieren. Als het goed is, heeft u in beeld hoeveel dieren u mag houden om boetes te voorkomen. Wat gaat er veranderen in de geldstroom?

Nadat u bepaald heeft hoeveel GVE u in 2017 per diercategorie gaat houden, is het belangrijk om de nieuwe realiteit door te rekenen. U heeft dan helder wat de impact van de GVE-regeling is op uw liquiditeit en rentabiliteit voor het komende jaar. Wellicht is het nog belangrijker om te toetsen met welke doelstelling u in 2018 verder wilt. En leidt die doelstelling wel tot voldoende financieel perspectief?

Als u minder koeien mag houden dan begroot, vallen er (toegerekende) kosten weg. Het saldo op bedrijfsniveau zal echter zo goed als zeker dalen. Om goed zicht te krijgen op het rendement en de liquiditeit, is het verstandig de gevolgen door te rekenen.

Geen aanpassing bedrijfsvoering
Bent u van plan de bedrijfsvoering niet aan te passen (gelijke hoeveelheid grond, machines en arbeid)? Dan kunnen andere factoren als de verwachte productie per koe en de verwachte melkprijs medebepalend zijn voor de liquiditeit en het rendement in 2017. Wellicht is er sprake van een productiestijging per koe, doordat het ondereind van de veestapel gaat verdwijnen.

De daling van het rendement zal niet veel afwijken van de daling van het saldo. Op een bedrijf met een productie per koe van 8500 kg en een saldo van 25 cent/kg dalen het rendement en de liquiditeit al snel circa € 2000 per koe per jaar die u minder mag melken dan was voorzien. Door ook rekening te houden met de eenmalige opbrengst van het (overtollige) vee krijgt u voor 2017 snel een beeld wat de gevolgen van het fosfaatreductieplan voor uw liquiditeit zijn.

Wel aanpassing bedrijfsvoering
Mogelijk besluit u om uw bedrijfsvoering in 2017 wel aan te passen. Bijvoorbeeld door minder of geen jongvee meer aan te houden of driemaal daags te gaan melken. In die gevallen kan het zinvol zijn een nieuwe begroting op te stellen.

Op tijd ingrijpen bij tekorten
Als u een liquiditeitstekort voorziet, is het belangrijk om keuzes te maken en dit tijdig met uw bank te bespreken. Banken hebben al aangegeven ondernemers passend te zullen (bij)financieren als zij door het uitvoeren van het fosfaatreductieplan in liquiditeitsproblemen komen. Melkveehouders die niet volgens het reductieplan werken en met liquiditeitstekorten te maken krijgen, kunnen op minder ondersteuning van hun bank rekenen. Ook hier geldt weer dat een meerjarenplan bij de bank van toegevoegde waarde is.

Uw liquiditeitsontwikkeling en uw rendement in 2017 zijn ook een graadmeter voor de komende jaren. Misschien zijn er met het zicht op de fosfaatrechten (ook) voor de langere termijn ingrijpende maatregelen nodig.

Neem contact op met Alfa
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Onze adviseurs hebben de kennis om u in deze hectische tijden bij te staan. Met 31 vestigingen zijn wij overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Dirk Wijnker
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Dirk Wijnker
Dirk Wijnker
Telefoon088 2532114
E-mailadresdwijnker@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...