Zó bent u passend gefinancierd in 2017

Geplaatst op dinsdag 14-02-2017

Veel melkveehouders hebben in 2016 hun financiële buffers moeten aanspreken. De oorzaak is de zeer matige melkprijs. Nu de prijs weer in de lift zit, is het belangrijk dat u de liquiditeit van uw bedrijf blijft volgen. Banken adviseren u minimaal vijf tot tien cent per kilogram melk te ‘reserveren’ voor fluctuaties in de melkprijs of andere tegenvallers.

In veel gevallen is de huisbankier eraan te pas gekomen om de liquiditeit te monitoren, al dan niet in combinatie met een financieringsuitbreiding. De melkprijs is inmiddels weer gestegen en bevindt zich weer ongeveer op het langjarige prijsniveau. Voor het komende jaar verwachten marktinsiders een consolidatie van het huidige melkprijsniveau. Daarmee is het van belang om de liquiditeit op uw bedrijf te blijven te volgen met een liquiditeitsprognose voor het komende jaar. Zo blijft u de regisseur van eventuele acties. Houd daarbij het advies van de banken aan om minimaal vijf tot tien cent per kilogram melk aan liquiditeit te reserveren voor mindere tijden.

Hoe beoordeelt de bank uw bedrijf en de financierbaarheid?
Banken kijken scherper dan in het verleden naar uw historische prestaties en het perspectief van uw onderneming. Het afgelopen jaar is aanvullend daarop een andere langjarige melkprijssystematiek ontwikkeld. Voor de toekomst hanteert de bank in principe een langjarig melkprijsniveau van 34,5 cent per kilogram melk. Daar is nu een extra criterium bijgekomen: hoe was uw contant uitbetaalde melkprijs in de laatste drie jaar ten opzichte van het landelijke gemiddelde? Hiermee wordt een compensatie bepaald voor bijvoorbeeld de bedrijfsomvang, eventuele toeslagen en uitbetaling door de melkafnemer. Voor sommigen van u betekent het dat voor de toekomstige beoordeling een positieve afwijking in de langjarige melkprijs wordt meegenomen. Voor anderen kan deze systematiek negatief uitpakken met gevolgen voor de toekomstige financierbaarheid van uw bedrijf.

Fosfaatproblematiek
Momenteel wordt door de sector, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de banken en de overheid hard gewerkt aan het fosfaatreductieplan 2017. De grote vraag is: welke krimp moet u dit jaar maken in het kader van de GVE-regeling of overweegt u mogelijk de stoppersregeling? Als ondernemer wilt u weten welke invloed de reductie heeft op de verwachte kasstroom in 2017 en de jaren daaropvolgend, in combinatie met het effect van de eventuele aankoop van fosfaatrechten. Een aanvullende vraag is of u - op basis van de hernieuwde melkprijssystematiek - in staat bent voldoende betalingscapaciteit te genereren. Kan uw exploitatie eventuele extra financieringslasten voor de extra fosfaatrechten dragen? Is daar financieringsruimte voor beschikbaar?

Daarmee kunnen we stellen dat 2017 meer dan ooit een jaar gaat worden om de balans op te maken voor de toekomst. Wilt u meer melken of juist beter melken? Dat laatste houdt in: efficiënter omgaan met de fosfaathuishouding op uw bedrijf. Constateert u dat de meeropbrengst van extra koeien melken teniet wordt gedaan door extra financieringslasten, voerkosten en mestafzet- of verwerkingskosten? Dan is de vraag of u daar plezier aan beleeft en of u daarmee het perspectief voor uw bedrijf veiligstelt. Wij begrijpen dat die vraag nog maar ten dele kan worden ingevuld: prijsniveaus van fosfaatrechten zijn nu nog ongewis. Bepaling van financieringscapaciteit op basis van langjarige verwachtingen is wel mogelijk.

Renteswaps en het ‘uniform herstelkader’
De AFM houdt toezicht op een goede uitvoering van het herstelkader door banken. Het streven is dat iedereen met een renteswap in 2017 een bericht of voorstel van de bank heeft ontvangen. Meer informatie over het herstelkader vindt u op deze website: http://www.derivatencommissie.nl/, waar een brochure te downloaden is. Heeft u een renteswap afgesloten na 1 januari 2005 en die voor 1 april 2011 weer beëindigd? Neem dan contact op met uw huisbankier, zodat uw dossier alsnog wordt beoordeeld.

Wat kan Alfa voor u betekenen?
Heeft u aanvullend vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als adviseur hebben we de tools en de kennis in huis om u inzicht in bovenstaande zaken te kunnen geven. Met 31 vestigingen zijn wij overal dichtbij.

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, het online platform voor melkveehouders. Wekelijks presenteren wij u het laatste nieuws op onze partnersite. Ook heeft Alfa, samen met Melkvee.nl, de Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld. Deze geeft in een oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Wilt u een gratis indicatie van de financiële positie van uw bedrijf? Ga naar www.melkvee.nl/margemonitor/mijn-situatie.

Tekst: Jan van der Vegt
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jan  van der Vegt
Jan van der Vegt
Telefoon088 2533088
E-mailadresjvdvegt@alfa.nl

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...