Overig nieuws
 

Overdracht na 2 juli 2015: en de fosfaatreferenties dan?

Overdracht na 2 juli 2015: en de fosfaatreferenties dan? De invoering van de fosfaatrechten is uitgesteld tot 1 januari 2018. Voor de vaststelling van het aantal rechten geldt de peildatum van 2 juli 2015. Deze datum bepaalt ook de omvang van de GVE-referentie binnen het fosfaatreductieplan 2017. Zowel het stelsel van fosfaatrechten als het reductieplan van ZuivelNL houdt rekening met bedrijfsoverdrachten na 2 juli 2015. Hoe zit dit?

Wijzigingen in mestwet toegelicht

Wijzigingen in mestwet toegelicht De Tweede Kamer heeft ingestemd met voorstellen voor de gewijzigde Meststoffenwet. Er is nu een akkoord over de wetsvoorstellen ‘invoering fosfaatrechten’ en ‘grondgebonden groei melkveehouderij’, die in 2016 al als AMvB van toepassing was. Voor de goedkeuring zijn diverse zogenaamde amendementen - wijzigingen op wetsontwerp - aangenomen. Deze worden hieronder kort...

2017, het jaar om keuzes te maken in het fosfaatreductieplan

2017, het jaar om keuzes te maken in het fosfaatreductieplan De fosfaatproductie in Nederland moet in 2017 substantieel zijn verminderd. Daarom hebben LTO Nederland, NZO, NMV, NAJK, Nevedi, de banken en het ministerie van Economische Zaken een pakket maatregelen samengesteld. Het is een plan dat ingrijpend is voor alle melkveehouders. Welke keuzes moet u op korte termijn maken?
Meer nieuws »

Overal dichtbij

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer dan 750 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Maak gerust een afspraak via 088 2531000 of kijk op www.alfa.nl.

advertentie
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Hans de Bie
Hans de Bie
Telefoon088 2531015
E-mailadreshdebie@alfa.nl
Contactpersoon Alfa Accountants en Adviseurs
Jan Kappers
Jan Kappers
Telefoon088 2533062
E-mailadresjkappers@alfa.nl
 
Melkvee.nl highlights

Modernisering LTO: leden mogen vakgroepvoorzitters niet kiezen

LTO-Nederland is bezig met een bestuurlijke vernieuwing. Daarbij komt ook het voorzitterschap van...
 

FrieslandCampina houdt melkprijs gelijk, ondanks correctie

FrieslandCampina houdt haar voorschot melkprijs voor april gelijk met maart. Daarmee blijft de...
 

Fotoserie: Maurits von Martels beëdigd

Afgelopen donderdag was het zover; de met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen Maurits von...
 

Vanggewas tijdig vernietigen

Nu het groeiseizoen van start gaat, is het tijd om aandacht te schenken aan het maisland....
 

Genetische Evaluatie Stieren stopt per 1 januari 2018

De Europese wetgeving bepaalt dat GES vanaf 1 november 2018 niet langer een erkenning mag hebben...