Home » Voer » Ruwvoer » Opbrengst oud grasland gelijk tot hoger

Opbrengst oud grasland gelijk tot hoger

Geplaatst op dinsdag 16-12-2014

Oud grasland levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland. Dat blijkt uit recent onderzoek van LTO Noord, op tien melkveebedrijven op zeeklei. Bij de behandeling waar niet bemest wordt met stikstof, blijkt de productie zelfs bijna 10 procent hoger te liggen. De resultaten zijn verrassend, omdat veel melkveehouders grasland juist vernieuwen om een hogere productie te behalen.

Het onderzoek is gedaan binnen het project ‘Goud van Oud Grasland’ van LTO Noord, in samenwerking met het Louis Bolk-instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein. Bij dit onderzoek zijn jong en oud grasland vergeleken op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit

Het onderzoek is tijdens het afgelopen seizoen uitgevoerd bij tien melkveehouders in de provincies Friesland en Groningen. Op elk melkveebedrijf is van een jong en oud grasland de productie gemeten bij 0 en 300 kilo stikstof per hectare.

Verschil zonder bemesting groter

Oude graslanden (ouder dan 20 jaar) hadden gemiddeld een hogere opbrengst dan de jongere percelen (jonger dan 10 jaar). Dit gold zowel voor de onbemeste behandelingen als de behandelingen die 300 kilo stikstof per hectare toegediend kregen. Zonder stikstofbemesting produceren acht van de tien oude graslandpercelen beter dan de jonge percelen op hetzelfde bedrijf. Door de bemesting met stikstof wordt het verschil in productie tussen jong en oud grasland kleiner (tabel 1).

Ook de stikstofopbrengst ligt, zowel bij onbemeste als bij bemeste behandelingen, bij oud grasland hoger (tabel 2). Net als bij de drogestofopbrengst is dit verschil kleiner bij behandeling met 300 kilo stikstof.

Tabel 1: Drogestofopbrengst per hectare

Bemestingsniveau                                                                      0 kg N             300 kg N
Alle percelen (ton drogestof per ha)                                       6,9 -12,9          13,8-18,0
Oud grasland gemiddeld (ton droge stof per ha)                     10,2                  15,9
Jong grasland gemiddeld (ton droge stof per ha)                     9,4                   15,6

Tabel 2: Stikstofopbrengst per hectare

Bemestingsniveau                                                                         0 kg N            300 kg N
Alle percelen (stikstofopbrengst per ha)                                  113 – 250        320 – 483
Oud grasland gemiddeld (stikstofopbrengst per ha)                 198                  391
Jong grasland gemiddeld (stikstofopbrengst per ha)                172                  378

Discussie waarde blijvend grasland

De onderzoeksresultaten worden bekend op een moment waarop in de melkveehouderij volop discussie is over de waarde van blijvend grasland versus scheuren en nieuw ingezaaid grasland. Onderzoekster Goaitske Iepema: „De aanname dat jong grasland altijd meer oplevert dan oud grasland, gaat met de huidige bemestingsgebruiksnormen niet meer op. Het koesteren van het organische stofgehalte dat je als veehouder onder je grasland hebt, wordt nog belangrijker. Wij hopen dat ondernemers deze kennis meenemen in hun management en hun overwegingen om grasland wel of niet te vernieuwen.”

Project Goud van Oud Grasland

In het project Goud van Oud Grasland (2013-2015) wordt, naast dit onderzoek , gekeken naar het “goud” van oud grasland in biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten, en het langjarig effect van bemesting op bodemkwaliteit en productie. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren oud grasland productief houden en hoe een agrarische ondernemer hier op kan sturen.

Goud van Oud Grasland wordt uitgevoerd door Bianca Domhof van Projecten LTO Noord, Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut en Goaitske Iepema van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het wordt gefinancierd door de Provincies Friesland en Groningen, de LTO Noord Fondsen en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Tekst: Sjouke Jacobsen

Reacties

Kennispartner artikelen
Lely breidt Feeding portfolio uit met Trioliet kuilvoersnijder
Vanaf januari 2018 neemt Lely de Trioliet TU 180 XL-kuilvoersnijder op in haar Feeding portfolio. Deze machine heeft een hoge... Lees meer »
Eco mais en electronenbehandeling
Mais telen op een biologisch bedrijf vergt extra aandacht. Een vlotte begingroei is cruciaal om onkruiddruk te voorkomen,... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
DSV Zaden Lely Nederland MSD Animal Health Nederland AgruniekRijnvallei LG Alfa Accountants en Adviseurs AgroVision Boehringer Ingelheim
Kennispartner artikelen
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...