Home » Nieuws » NL stal 2200 euro duurder dan EU gemiddelde

NL stal 2200 euro duurder dan EU gemiddelde

Geplaatst op maandag 28-01-2013

Hoewel er in de afgelopen jaren al veel nieuwe stallen zijn gebouwd, kunnen er nog wel meer bij. Elke week spreekt Alfa Accountants veehouders die zich oriënteren op een nieuwe stal. Welke kosten zijn daar allemaal mee gemoeid en kunnen de veehouders hun financiering wel rond krijgen? Het feit dat het kapitaalbeslag in Nederland groter is dan Europees vereist, werkt daarbij niet mee.

 

 

Er gaat veel aandacht uit naar de MDV-stallen.

Enorme spreiding

Deze stallen bieden veel fiscaal voordeel. En met het vooruitzicht dat de afschrijvingen op melkquotum vervallen – nog 2 jaar en een paar maand – past een fiscaal gunstige stal prima in het bedrijf.  En de meerkosten? Dat hangt vooral af van uw wensen en eisen. Er worden stallen gebouwd voor € 2.500 per box en er worden stallen gebouwd voor € 7.500 per box, beide exclusief melkinstallatie. Dat is een enorme spreiding qua kosten.

6,6 cent per liter

De spreiding in de jaarkosten is – als gevolg van zo’n groot verschil in investeringen – ook erg groot. In de EDF (European Dairy Farmers) studiegroep hebben we deze cijfers op een rij gezet. De gebouwkosten zijn in Nederland € 6,60 per 100 kg meetmelk. Dit bedrag is opgebouwd uit onderhoud, huur, afschrijving en rente. De gebouwkosten zijn daarmee € 1,60 hoger dan het EDF-gemiddelde. Landen met nog hogere gebouwkosten zijn Denemarken, Italië en Zwitserland.

Veel meer dan EU gemiddeld

Deze hoge kostenpost wekt interesse voor het kapitaal dat geïnvesteerd is in gebouwen. Rente en afschrijving zijn immers de grootste kostenposten voor gebouwen. In de Nederlandse groep, mogelijk niet representatief voor het landelijk gemiddelde, is gemiddeld € 5.690 per aanwezige koe geïnvesteerd. Dit is per aanwezige koe, bij een bezettingsgraad van de stal van 89 procent. Europees is er gemiddeld ‘slechts’ € 3.040 per aanwezige koe geïnvesteerd. Dit bij een bezetting van 93 procent. Het verschil in geïnvesteerd kapitaal is € 2.200 per box! Weegt dit nadeel op tegen het fiscale voordeel? Die berekening zou u met uw adviseur moeten opstellen.

Financieringsplaatje

Los van de kosten komt ook het financieringsaspect op de hoek kijken. Hoeveel liters melk produceert u per € geïnvesteerd kapitaal? Dit kapitaal moet voor de bank rendement opbrengen. Maar voor u als ondernemer, moet uw eigen kapitaal ook rendement opbrengen. De rekenrente van de bank staat op 5%, zodat de hogere investering per koe in Nederland een extra opbrengst van € 250 per jaar op moet brengen. Voor u als ondernemer is de uitdaging om weloverwogen te kiezen tussen veel of weinig investeren per koeplaats.

Te weinig soms ook te duur

En let wel, ook een lage investering per koe kan (te) duur uitpakken. De Natuurbeschermingswet en welstandseisen spelen hierin onder andere een rol. Laat u goed voorlichten, reken uw plan goed door en bepaal dan uw koers. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Tekst: Alfa Accountants / Rick Hoksbergen

Reacties

 
Kennispartner artikelen
Nieuwe Groenvoedergids: meer melk uit maïs en gras
Nieuwe Groenvoedergids: meer melk uit maïs en gras In de zojuist verschenen Groenvoedergids 2015 vindt de melkveehouder alles wat hij moet weten voor een succesvolle ruwvoerteelt in de quotumvrije melkmarkt. In deze jaarlijkse uitgave ligt de focus op meer kVEM produceren op eigen land. Lees meer »
Transitieziekten: hoe metritis voorkomen?
Transitieziekten: hoe metritis voorkomen? De belangrijkste uitdaging in de moderne melkveehouderij is om de toename in productie hand in hand te laten gaan met een goede gezondheid. Dat blijkt niet altijd makkelijk. Zo ondergaat de koe in de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na... Lees meer »
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Alfa Accountants en Adviseurs MSD Animal Health Nederland AgroVision Boehringer Ingelheim Agrifirm Feed LG BASF Agro Elanco Lely Nederland
advertentie
 
 
E-mailadres:
 
Kennispartner artikelen
advertentie
 
Melkvee.nl highlights
Discussie over afbraak maïsfolie

Discussie over afbraak maïsfolie

Jan en Karst Breeuwsma uit Aldeboarn (FR) verbouwden tot volle tevredenheid drie jaar maïs...
 
Aankoop ammoniak onmogelijk binnen PAS

Aankoop ammoniak onmogelijk binnen PAS

Binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die waarschijnlijk in mei of juni 2015 van kracht...
 
Roodbontfokker van 2014: Jan Hermanussen

Roodbontfokker van 2014: Jan Hermanussen

Jan en Liesbeth Hermanussen uit het Brabantse Beers zijn met hun kinderen Ivo, Tessa en Jens...
 
Melken zonder melkklauw ook in zij-aan-zij

Melken zonder melkklauw ook in zij-aan-zij

Ruim drie jaar terug ontwikkelde Broer Roorda, melkveehouder in Grou (FR), een nieuwe techniek om...
 
24.372 hectare beschadigd door muizen

24.372 hectare beschadigd door muizen

In ruim een maand tijd zijn 500 meldingen van muizenschade binnengekomen bij het meldpunt...