Home » Nieuws » Kuilmonsters nemen tot op de bodem

Kuilmonsters nemen tot op de bodem

Geplaatst op donderdag 24-05-2012

Graskuilen moeten tot op de bodem worden bemonsterd. Dat blijkt uit onderzoek van BLGG AgroXpertus naar de variatie binnen kuilen. Zelfs in homogene kuilen van 1 snede, zijn de verschillen tussen de top en de bodem groot.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de steeds groter wordende gras- en maïskuilen. Geeft de traditionele wijze van bemonsteren bij deze hoge, brede en lange kuilen een nauwkeurig beeld van de voederwaarde, vroegen de deskundigen bij BLGG AgroXpertus zich af. Elke ondernemer moet immers kunnen vertrouwen op de bruikbaarheid van het analyseverslag!

Grote verschillen binnen kuil

Uit bemonstering van homogene voorjaarskuilen bleek dat vooral de verschillen tussen de boven- en onderkant groot zijn. Bemonstering tot op de bodem is dan ook essentieel om een goed gemiddeld beeld van de kuil te krijgen. Tussen de linker- en rechterkant van de kuil én tussen de voor- en achterzijde bestaan ook verschillen. Daarom steekt BLGG AgroXpertus een kuil altijd op meerdere plaatsen, diagonaal over de kuil; die werkwijze volstaat ook bij hoge kuilen leert het onderzoek. Het materiaal van deze steken vormt samen een betrouwbaar gemiddelde van de totale kuil.

Bemonsteren met perslucht

Bemonstering tot op de bodem is – vooral bij hoge kuilen – een behoorlijke uitdaging. Spierkracht alleen is onvoldoende om de boor helemaal naar beneden te duwen en vervolgens ook weer omhoog te trekken. Voor normale kuilen gebruikt BLGG AgroXpertus een zogenaamde ‘krikboor’. Voor hoge kuilen is de Matador ontwikkeld; een boor die werkt met behulp van perslucht. Voor beide methoden geldt echter: er mag geen invloed zijn op de samenstelling van het monster. Warmteontwikkeling en verdringing van grove delen zijn uit den boze.
BLGG AgroXpertus test elke nieuwe monstername-methode uitgebreid voordat het wordt geïntroduceerd. Bovendien is elke monsternemer geaccrediteerd. Zo kunt u als veehouder vertrouwen op de kwaliteit van de monstername en – samen met uw voorlichter – het rantsoen afstemmen op de kwaliteit van het ruwvoer.

Heterogene kuilen

Partijen die tegen elkaar zijn aangekuild, kunnen het best apart worden bemonsterd. Is de kuil opgebouwd uit lagen van verschillende snedes, dan is het raadzaam per laag een analyse uit te voeren. Zeker als de ene laag naar het jongvee gaat en de andere naar de melkkoeien. Door per partij of per laag te bemonsteren weet u precies wat u voert. Hierdoor houdt u de voerkosten per kilo melk laag.

Tekst: BLGG AgroXpertus

Reacties

 
Kennispartner artikelen
Nieuwe Groenvoedergids: meer melk uit maïs en gras
Nieuwe Groenvoedergids: meer melk uit maïs en gras In de zojuist verschenen Groenvoedergids 2015 vindt de melkveehouder alles wat hij moet weten voor een succesvolle ruwvoerteelt in de quotumvrije melkmarkt. In deze jaarlijkse uitgave ligt de focus op meer kVEM produceren op eigen land. Lees meer »
Transitieziekten: hoe metritis voorkomen?
Transitieziekten: hoe metritis voorkomen? De belangrijkste uitdaging in de moderne melkveehouderij is om de toename in productie hand in hand te laten gaan met een goede gezondheid. Dat blijkt niet altijd makkelijk. Zo ondergaat de koe in de periode van 60 dagen voor tot 30 dagen na... Lees meer »
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Agrifirm Feed LG AgroVision Elanco BASF Agro Lely Nederland Boehringer Ingelheim MSD Animal Health Nederland Alfa Accountants en Adviseurs
advertentie
 
 
E-mailadres:
 
Kennispartner artikelen
advertentie
 
Melkvee.nl highlights
Discussie over afbraak maïsfolie

Discussie over afbraak maïsfolie

Jan en Karst Breeuwsma uit Aldeboarn (FR) verbouwden tot volle tevredenheid drie jaar maïs...
 
Aankoop ammoniak onmogelijk binnen PAS

Aankoop ammoniak onmogelijk binnen PAS

Binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die waarschijnlijk in mei of juni 2015 van kracht...
 
Roodbontfokker van 2014: Jan Hermanussen

Roodbontfokker van 2014: Jan Hermanussen

Jan en Liesbeth Hermanussen uit het Brabantse Beers zijn met hun kinderen Ivo, Tessa en Jens...
 
Melken zonder melkklauw ook in zij-aan-zij

Melken zonder melkklauw ook in zij-aan-zij

Ruim drie jaar terug ontwikkelde Broer Roorda, melkveehouder in Grou (FR), een nieuwe techniek om...
 
24.372 hectare beschadigd door muizen

24.372 hectare beschadigd door muizen

In ruim een maand tijd zijn 500 meldingen van muizenschade binnengekomen bij het meldpunt...