Home » Economie » Regelgeving » Schouten roept I&R fraudeurs op zich te melden bij RVO

Schouten roept I&R fraudeurs op zich te melden bij RVO

Geplaatst op woensdag 31-01-2018

Minister Carola Schouten van het ministerie van LNV roept melkveehouders die hebben gefraudeerd met de I&R registratie op zich te melden bij RVO. Op die manier komt het I&R systeem zo snel als mogelijk weer op orde.

Ook moet worden voorkomen dat ondernemers begane fraude proberen te maskeren, bijvoorbeeld door vee (bewijsmateriaal) af te voeren, zegt minister Schouten in een brief waarmee ze de Tweede Kamer op de hoogte houdt over de stand van zaken betreffende de I&R fraude.

Foto’s en transport controle

De overheid gaat er van uit fraudeurs te kunnen achterhalen. Wijzigingen in I&R registratie van mogelijke overtreders, die na bekendmaking van de vermoedens van fraude zijn doorgevoerd,worden door de NVWA en RVO.nl gemonitord. Van de I&R-registratie van bedrijven is na constateren van de fraudesignalen een ‘foto’ gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Ook op afvoer van dieren van verdachte bedrijven (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt (steekproefsgewijs) gecontroleerd.

Big data

Ook gebruikt de overheid gegevens vanuit andere administraties dan die voor dit doel zijn gevorderd,luidt de tekst in de Kamerbrief. Door deze ‘cross checks’ ontstaat een duidelijker beeld van welke bedrijven verdacht zijn. Bovendien vinden er meer inspecties plaats door de NVWA. Op basis van de uitkomsten van het administratief onderzoek en de inspecties wordt het beeld van de omvang van de fraude verder verfijnd en administratief bewijsmateriaal verzameld. Volgende week volgt een nieuwe tussenstand, verwacht de minister.

Stapeling van sancties

Er is een aantal sancties mogelijk. Een frauderend bedrijf wordt geblokkeerd tot de registratie in I&R aantoonbaar is hersteld. Er kan ook sprake zijn van ondermijning van het fosfaatreductieplan, wat bij nacalculatie kan leiden tot een naheffing, en van terugvordering van eventueel ontvangen inkomenssteun vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er bestaat ook een mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging in het geval sprake is van overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren of van valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht). Daarbij gaat het om misdrijven die worden bedreigd met geldboetes en gevangenisstraffen.

Tekst: Erik Colenbrander
Beeld: RVO

Reacties

Kennispartner artikelen
Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO!
Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra... Lees meer »
Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten!
Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
AgroVision Lely Nederland DSV Zaden LG AgruniekRijnvallei MSD Animal Health Nederland Alfa Accountants en Adviseurs
Kennispartner artikelen
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Fors lagere winst drukt nabetaling FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft haar leden over 2017 een contante melkprijs uitbetaald van 40,01 euro per...
 

750 geblokkeerde melkveebedrijven weer vrijgegeven

Het ministerie van landbouw heeft inmiddels 750 van de 2.000 geblokkeerde bedrijven weer...
 

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...