Home » Economie » Regelgeving » Knelgevallenregeling fosfaatrechten: alle feiten op een rij

Knelgevallenregeling fosfaatrechten: alle feiten op een rij

Geplaatst op vrijdag 05-01-2018

Het fosfaatrechtenstelsel bevat een knelgevallenregeling waarbij een aantal veehouders recht hebben op meer fosfaatrechten dan zij in eerste instantie kregen toegekend. Hieronder worden deze mogelijkheden op een rijtje gezet.

Bedrijfsovername

Het aantal fosfaatrechten kan ten eerste worden verhoogd in geval van overname van een beëindigd bedrijf. Dit bedrijf moet dan zijn overgenomen tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018. In dat geval krijgt de ondernemer het aantal fosfaatrechten dat zou hebben gegolden voor het beëindigde bedrijf, wanneer deze niet gestopt zou zijn.

Uitscharen

De tweede situatie is wanneer er sprake was van het uitscharen van melkvee op 2 juli 2015. Het aantal fosfaatrechten wordt dan verhoogd op basis van de forfaitaire productie van mest van het aantal stuks uitgeschaard melkvee.

Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer de inschaarder daarmee instemt. Bij deze veehouder zal het fosfaatrecht namelijk met dezelfde hoeveelheid worden verlaagd.

Bijzondere omstandigheden

Als derde kan het aantal fosfaatrechten worden verhoogd indien op 2 juli 2015 sprake was van bijzondere omstandigheden. Onder deze bijzondere omstandigheden worden verstaan bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de veehouder of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of vernieling van de melkveestallen.

Op grond van één van deze omstandigheden kan het fosfaatrecht worden verhoogd wanneer op 2 juli 2015 minimaal 5 procent minder fosfaat met melkvee op het bedrijf werd geproduceerd dan op het betreffende bedrijf gebruikelijk is vanwege de eerder genoemde bijzondere omstandigheden. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, krijgt de veehouder de hoeveelheid rechten toegekend die hij zou hebben gehad als deze bijzonder situatie zich niet had voorgedaan.

Nieuw gestart bedrijf

De vierde situatie is het starten van een nieuw bedrijf. Om hier aanspraak op te kunnen maken moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Er moet een omgevingsvergunning zijn verleend voor 2 juli 2015 voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Of er moet een voor 2 juli 2015 ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee zijn.
  2. Er moeten voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan;
  3. Er moet tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 zijn gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking;
  4. Op 1 januari 2018 moeten er minimaal 15 melk- en kalfkoeien zijn gehouden;
  5. Er mag geen aanspraak worden gemaakt op de voorziening voor ophoging van fosfaatrechten, door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 (zie hiervoor).

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt gekeken naar het verschil tussen het reeds vastgestelde aantal fosfaatrechten en een fictieve hoeveelheid fosfaatrechten, berekend op basis van de stalcapaciteit op 2 juli 2015. De fosfaatrechten worden vervolgens verhoogd met 50 procent van dit verschil, maar wordt weer niet verhoogd als het verschil kleiner dan 10 procent is.

Ingrijpen van overheidswege

De laatste mogelijkheid om het aantal fosfaatrechten te verhogen, bestaat wanneer er sprake is geweest van realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van een publieke infrastructuur en er daardoor op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee werd gehouden of tijdelijk over minder fosfaatruimte werd beschikt.

Om een beroep te kunnen doen op deze verhogingsmogelijkheid, zal eerst moeten worden aangetoond dat er slechts tijdelijk minder melkvee werd gehouden of tijdelijk over minder landbouwgrond werd beschikt als gevolg van het publieke project.

Wanneer dat aannemelijk kan worden gemaakt, dan wordt de hoeveelheid fosfaatrechten verhoogd met het aantal kilogrammen fosfaat waarvan deze onder normale omstandige (dus zonder het publieke project) zouden zijn meegenomen bij de vaststelling van het aantal fosfaatrechten. De verhoging vindt niet plaats alsdeze minder is dan 5 procent van het reeds vastgestelde fosfaatrecht.

 

Om op één van onderstaande gronden in aanmerking te komen voor een verhoogd fosfaatrecht
moet melding worden gedaan bij de minister. Dit kan middels een formulier op RVO.nl dat voor 1 april 2018 moet zijn ingediend.

 

Tekst: BenthemGratama advocaten/ Sjouke Jacobsen
Beeld: Susan Rexwinkel

Reacties

Kennispartner artikelen
Knelgeval voor fosfaatrechten? Meld je aan bij RVO!
Heb je door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 minder melkvee gehouden? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor extra... Lees meer »
Fosfaatrechten overdragen? Hier moet je op letten!
Vanaf het moment dat het stelsel op 1 januari in werking treedt, is het mogelijk om fosfaatrechten te verhandelen. Je kunt je... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
LG AgroVision Boehringer Ingelheim Lely Nederland Alfa Accountants en Adviseurs MSD Animal Health Nederland DSV Zaden AgruniekRijnvallei
Kennispartner artikelen
 
Melkvee.nl highlights

Eindstand toegekende fosfaatrechten nog niet bekend

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan nog niet aangeven of het totaal aantal...
 

‘Controleer beschikking fosfaatrechten goed’

Melkveehouders doen er verstandig aan om de beschikking van hun fosfaatrechten goed te controleren....
 

'Nederland haalt nitraatdoelstellingen waarschijnlijk niet'

Met het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn halen we de doelstellingen voor de Nitraatrichtlijn...
 

Melkaanvoer 2017 ondanks fosfaatreductieplan slechts 0,2% lager

Melkveehouders hebben in 2017 0,2 procent minder melk geleverd aan de fabrieken in vergelijking met...
 

Stallijst.nl: nieuw online handelsplatform rundvee

Terwijl afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat Vion het online handelsplatform Cowlinq...