Home » Economie » Regelgeving » RVO wijst verzoek KI Samen af

RVO wijst verzoek KI Samen af

Geplaatst op vrijdag 17-11-2017

De RVO wijst het verzoek van KI Samen om handhavend op te treden tegen CRV af en weigert de verleende erkenning in te trekken. Dat meldt het overheidsorgaan op last van drie rechters van het CBb, die hadden opgedragen om binnen zes weken alsnog een besluit te nemen over het eerdere protest van KI Samen.

Omdat de verwevenheid tussen stamboekzaken en fokkerijactiviteiten bij CRV zo sterk is, heeft de RVO in augustus 2015 schriftelijk gemeld voornemens te zijn CRV’s stamboekerkenning in te trekken. In februari 2016 werd de erkenning zonder opgaaf van reden echter alsnog verstrekt. KI Samen verzocht de RVO in april 2016 alsnog handhavend op te treden, maar dat verzoek werd afgewezen. De organisatie werd als ‘niet belanghebbend’ weggezet. De particuliere KI stapte daarop naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en werd op 3 oktober 2017 in het gelijk gesteld. Drie rechters oordeelden dat de RVO binnen zes weken de brief van april 2016 alsnog in behandeling dienden te nemen ‘met inachtneming van de uitspraak’.

Fouten gemaakt

De RVO kwam op 14 november met haar reactie (klik hier) en laat daarin weten dat er fouten zijn gemaakt in de brief van augustus 2015. De overheidsorganisatie schrijft ten onrechte het voornemen te hebben gehad om CRV de erkenning te ontzeggen. Een reactie waarmee KI Samen het uiteraard niet eens is. De organisatie laat in een persbericht weten dat de RVO ‘met de billen bloot’ moet. ‘Verschillende partijen zijn al sinds jaar en dag van mening dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in de fokkerijsector. CRV weet haar taken als beheerder van het stamboek en concurrerend KI-station niet goed te scheiden, waardoor zij een oneigenlijke voorsprong heeft en dat ook commercieel uitbuit’.

In eigen beheer

CRV kwam eveneens met een persbericht. Dat meldt dat ‘het oordeel van de RVO laat zien dat CRV u.a. (de coöperatie die het stamboek voert, red.) steeds voor een correcte stamboekwerking heeft gezorgd’. Het bericht handelt echter vooral over de nieuwe Europese fokkerijverordening die op 1 november 2018 van kracht wordt. ‘CRV u.a. gaat de stamboekactiviteiten waarvoor ze erkend en verantwoordelijk is uiterlijk vanaf 1 november 2018 in eigen beheer uitvoeren. Het hoofdbestuur van de coöperatie nam dit besluit in het kader van de nieuwe Europese wet en om een transparantere scheiding tussen stamboekactiviteiten enerzijds en bedrijfsactiviteiten van de werkmaatschappij CRV B.V. (de commerciële KI, red.) anderzijds te bewerkstelligen.’

Adviesorgaan

CRV u.a. besteedt een groot deel van de stamboekactiviteiten uit aan CRV B.V. en gaat daar mee stoppen. Concreet gaat het om stamboekregistratie, bedrijfsinspectie, fokwaardenschatting, toezicht op kwaliteit van dataverzameling en de afdeling Verenigingszaken. Omdat GES geen stamboek is, gaat de fokwaardenschatting over naar CRV. Het persbericht schrijft dat hoewel de verordening de inspraak op fokdoel en fokwaardenschatting nadrukkelijk bij de leden van de coöperatie legt, CRV u.a. ervoor kiest om een adviesorgaan op te richten, vergelijkbaar met de Technische Commissie van GES. Op deze wijze krijgen praktijk, bedrijfsleven en wetenschap een platform om mee te praten over de invulling van de fokwaardenschatting.

Niet meebeslissen

De overige sectorpartijen kunnen dan weliswaar meepraten, maar niet meer meebeslissen, zoals dat nu in beperkte mate wel het geval is binnen de setting van de voor de fokwaardenschatting verantwoordelijke stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES). KI Samen meldt in haar persbericht dat de RVO in augustus 2015 constateerde dat CRV op maar liefst zeven punten niet voldeed aan de geldende regels en daarom de erkenning wilde intrekken. Dat deze brief nu ineens vol fouten zou staan en CRV bij nader inzien toch op alle fronten voldeed, kan volgens KI Samen dan ook niet. De organisatie wil de kwestie daarom opnieuw voorleggen aan het CBb. Mocht dat alsnog gevolg krijgen, dan zal dat uiteraard ook invloed hebben op het voorgenomen besluit van CRV.

Tekst: Anne Hiemstra
Beeld: Ellen Meinen

Reacties

Kennispartner artikelen
GVE-Monitor uitgebreid met jongveegetal
De GVE-Monitor in Dieranalyse is uitgebreid met jongveegetal. Direct nadat de laatste wijzigingen in Den Haag zijn vastgesteld,... Lees meer »
Let op inzaaidatum vanggewas voor EA-verplichting
Heb je volgteelten in de Gecombineerde Opgave opgegeven om te voldoen aan de invulling van Ecologisch Aandachtsgebied (EA)? Houd... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
LG Boehringer Ingelheim AgruniekRijnvallei DSV Zaden Alfa Accountants en Adviseurs MSD Animal Health Nederland Lely Nederland AgroVision
Kennispartner artikelen
 
Melkvee.nl highlights

Samenwerking A-ware en AH: 3 cent extra voor de boer

A-ware en Albert Heijn hebben een overeenkomst gesloten voor het leveren zuivelproducten voor het...
 

Uitgebreide fotoserie Holland Holstein sHow

De enige landelijke fokveedag die elk jaar gehouden wordt, de HHH-show, bracht dit jaar als vanouds...
 

Indexdraai roodbont: hoogst beschikbare stier komt uit Duitsland

Met Fageno en Julandy worden de hoogste beschikbare roodbonte stieren met Nederlandse dochters aan...
 

Indexdraai zwartbont: Balisto meldt zich andermaal aan de top

Danno blijft ondanks een kleine daling van zijn productie-index, ruimschoots lijstaanvoerder bij de...
 

Fosfaatrechten: ook 10 procent afroming bij lease

Melkveehouders kunnen volgend jaar ook fosfaatrechten leasen. Net als bij aankoop, wordt ook bij...