Home » Economie » Agribusiness » Buitenwerkingstelling fosfaatreductieregeling uitgebreid

Buitenwerkingstelling fosfaatreductieregeling uitgebreid

Geplaatst op woensdag 09-08-2017

De Haagse voorzieningenrechter heeft besloten dat de fosfaatreductie regeling ook buiten werking wordt gesteld voor die boeren die aan de zogenaamde ‘lichte toets’ hebben voldaan of alsnog hieraan zullen voldoen. Van de Staat wordt verlangd dat hij de toets uitvoert binnen veertien dagen nadat een verzoek is gedaan.

Daarbij zijn een aantal stukken vereist, waarmee de lichte toets door de Staat kan worden verricht. De ‘lichte toets’ is bedoeld om vast te stellen of de gevallen waarover in het kort geding nu wordt beslist inderdaad gelijk zijn aan de gevallen waarover op 4 mei 2017 is beslist. Om dat vast te stellen heeft de Staat een eenvoudige en snelle procedure ontwikkeld, aldus de Haagse rechtbank. Volgens de Haagse rechtbank kunnen boeren die dat willen, binnen korte termijn laten vaststellen of zij aan deze toets voldoen. De toets houdt in dat RVO beoordeelt of de eiser grondgebonden is gegroeid en voor de peildatum van 2 juli 2015 onomkeerbare financiele verplichtingen is aangegaan (EC).

Vonnis 4 mei 2017

In een zestal vonnissen van 4 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter de Fosfaatreductieregeling buiten werking gesteld voor de melkveehouders die daartegen waren opgekomen. Deze regeling verplicht melkveehouders feitelijk tot reductie van hun veestapel tot een niveau gekoppeld aan de peildatum 2 juli 2015. Wordt deze reductie niet uitgevoerd, dan worden hoge heffingen opgelegd. Het verzet kwam van de boeren die voor de peildatum (aanzienlijke) investeringen hadden gedaan voor de uitbreiding van hun bedrijf, maar deze uitbreiding niet meer konden benutten. De financiële verplichtingen die zij voor 2 juli 2015 al waren aangegaan, vormden een bedreiging voor het voortbestaan van de bedrijven van deze boeren.

Hoger beroep duurt te lang

Door de Staat is (spoed)appel tegen de vonnissen van 4 mei 2017 ingesteld bij het Haagse gerechtshof. De behandeling hiervan zal pas plaatsvinden op 18 september 2017, zodat de beslissing niet voor medio oktober is te verwachten. Inmiddels meende een groot aantal andere melkveehouders dat zij ook verkeerden in dezelfde positie als de boeren die in de vonnissen van 4 mei 2017 in het gelijk waren gesteld. Omdat de Staat niet (zonder meer) bereid was om ook hen te behandelen overeenkomstig de vonnissen van 4 mei 2017 en inmiddels aan hen heffingen werden opgelegd, waren zij van mening dat de beslissing in hoger beroep niet kon worden afgewacht. Ook deze melkveehouders hebben daarom bij de voorzieningenrechter gevorderd dat de regeling tegenover hen buiten toepassing wordt verklaard.

 

Tekst: Rechtspraak.nl / Erik Colenbrander

Reacties

Kennispartner artikelen
"Zonder fungicide, geen maisteelt mogelijk"
Bladvlekkenziekte in maïs? Gerard Rigter in Eemnes weet er alles van. Jaarlijks teelt hij 40 ha. De laatste jaren zag hij... Lees meer »
Is agrarische bedrijfswoning nu privé- of bedrijfsvermogen?
Meestal kiezen agrarische ondernemers ervoor de agrarische bedrijfswoning tot het privévermogen te rekenen. Het is echter... Lees meer »
MARGE-MONITOR MELKVEEHOUDERIJ
 
+0,03
Marge in euro per 100 kg meetmelk
 
Melkopbrengst
Kritieke melkopbrengst
Voersaldo
Een initiatief van:

De cijfers zijn gebaseerd op jaarrollende gegevens uit het bedrijfsanalysesysteem van Alfa, aangevuld met externe data over melk-, voer- en veeprijzen'.
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Lely Nederland MSD Animal Health Nederland LG Alfa Accountants en Adviseurs Boehringer Ingelheim AgroVision DSV Zaden
Kennispartner artikelen
 
Melkvee.nl highlights

CRV publiceert kappacaseïne-varianten bij stieren

In de juli-uitgave van het vakblad Melkvee stond een artikel over kappacaseïne. Aanleiding was...
 

Kwaliteit kuilen in Zuid-Nederland beduidend lager

Graskuilen in het zuiden scoren wat kwaliteit betreft beduidend lager dan de kuilen in de overige...
 

FC geeft toe aan druk en betaalt Gommer 75 procent geleverde melk

FrieslandCampina betaalt Kringloopwijzer-weigeraar Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR) alsnog uit voor...
 

Veerman vreest intensivering veehouderij, ondanks nieuwe wetten

Over veebezetting per hectare kun je discussieren, maar ingewikkelder dan grond en staarten tellen...
 

Indexdraai roodbont: Exterieurcrack Jotani in top 10

Lowlands Bolero uit de ijzersterk fokkende Julia-koefamilie leek vast gebeiteld op de eerste plaats...