Home » Economie » Marktprijzen » Van Dam en EU oneens over interventiebeleid zuivel

Van Dam en EU oneens over interventiebeleid zuivel

Geplaatst op woensdag 07-06-2017

Staatssecretaris Van Dam kan instemmen met een verlaging van de interventieprijs voor melkpoeder, zodat er meer interventievoorraad wordt verkocht en er prijsdruk ontstaat. Maar de meeste lidstaten in de Europese Unie willen juist een verhoging.

Dat schrijft hij in een Kamerbrief. ‘Ik ondersteun het aanbieden van melkpoeder tegen marktprijzen, maar zou vanwege het prijsdrukkende effect van de interventievoorraden ook kunnen instemmen met een lagere interventieprijs. In de discussies in EU-verband wordt doorgaans echter juist voor verhoging van interventieprijzen gepleit’, luidt de tekst in de Kamerbrief.

Noteringen opnieuw hoger

Komende maandag spreekt de staatssecretaris met de collega EU bewindslieden in Luxemburg over de situatie op de zuivelmarkt. De positieve tendens houdt aan. Deze week noteerden de Global Dairy Trade index en de ZuiveLNL noteringen voor de meeste zuivelproducten opnieuw hoger. Marktleider FrieslandCampina verhoogde de melkprijs voor standaard boerderijmelk met 0,75 cent naar 36,5 eurocent per liter.

Zuivelmarkt gestabiliseerd

Van Dam schetste vanmiddag tijdens het Kamerdebat over de komende EU landbouw-en visserijraad hoe de afschaffing van de melkquotering onbalans tussen vraag en aanbod tot gevolg had. ‘Omdat de verwachting was dat de vraag naar voedsel sneller zou toenemen dan het aanbod, werd er fors geïnvesteerd. Daardoor groeide het aanbod sneller dan verwacht, en de vraag nam juist minder snel toe dan was aangenomen. Nu is de markt voor zuivel in rustiger vaarwater gekomen. Dat er in Nederland pijnlijk moest worden ingegrepen, had te maken met de milieudruk.’

Suikerquotering

Van Dam trok de parallel met de suikerquotering, die ook wordt afgeschaft. Anders dan in de veehouderij is het in de akkerbouw mogelijk op van jaar tot jaar vraag en aanbod bij te sturen. Omdat vraag en aanbod bijsturen door de melkveehouderij sector zelf veel lastiger is hanteert de Europese Unie nog steeds een markt-en prijsbeleid voor zuivel.

Tekst: Erik Colenbrander
Beeld: Rijksoverheid

Reacties

Kennispartner artikelen
Impact eigen ruwvoerproductie op voerwinst
Uw eigen ruwvoerproductie heeft een behoorlijke invloed op de voerwinst. Bij hogere opbrengsten neemt de voerwinst toe, zeker ruw... Lees meer »
Scherpe daling opbrengsten melkveehouderij 2015
Uit de vandaag gepubliceerde cijfers uit AgroFinancieel blijkt dat ondank iets dalende kosten in de melkveesector de daling in de... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Lely Nederland AgroVision MSD Animal Health Nederland LG Boehringer Ingelheim Alfa Accountants en Adviseurs DSV Zaden
Kennispartner artikelen
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...