Home » Melken » Nieuws » Boeren moeten nieuw voedselbeleid mee vorm geven

Boeren moeten nieuw voedselbeleid mee vorm geven

Geplaatst op donderdag 21-09-2017

In haar jaarlijkse Mansholtlezing waarschuwde landbouwuniversiteit Wageningen (WUR) woensdag dat het landbouw- en voedselbeleid in de komende tien jaar ingrijpend moet veranderen. Voor boeren is het zaak dit nieuwe beleid mee vorm te geven, om te voorkomen dat ze over tien jaar aan de zijlijn komen te staan.

Hoogleraar Pieter van 't Veer schetste hoe twee ontwikkelingen het traditionele landbouwmodel in de verdrukking brengen. Aan de ene kant zal de wereldbevolking de komende decennia met nog eens de helft groeien, en ook welvarender worden, waardoor de vraag naar voedsel fors toenemen. Aan de andere kant moet de wereld een antwoord vinden op de globale temperatuurstijging. Deze ontwikkelingen, betoogde hij, vragen om een nieuw, integraal, beleid. Het huidige beleid omtrent voedsel, dat zich uitstrekt over beleidsterreinen als (onder meer) landbouw, volksgezondheid, economie en sociale zaken, is te versnipperd.

Daarnaast zou beleid op Europees niveau moeten worden geformuleerd, omdat de nationale schaal te klein is. Van 't Veer wees op de belasting op vet in Denemarken, die mislukt is vanwege grensoverschrijdende effecten.

Van 't Veer's collega Frans Kampers beschreef vervolgens technologische en maatschappelijke veranderingen die de voedselproductie zullen veranderen, en waar nieuw beleid rekening mee moet houden. Onder andere kweekvlees en de gentechniek crispr-cas ('een revolutie in voedselproductie') kwamen voorbij, maar ook precisielandbouw, robotisering en het gebruik van big data. Deze ontwikkelingen zullen helpen om de uitdagingen in de voedselproductie het hoofd te bieden.

Boeren, blijf betrokken

Voor de landbouw is het zaak om actief bij het proces betrokken te zijn, bleek uit de paneldiscussie na afloop. John Bell, directeur bio-economie bij de Europese Commissie, stelde dat de dialoog over nieuw beleid niet enkel in Brussel moet worden gevoerd, maar ook in de samenleving. „We need to take it outside", stelde hij. Voedsel is volgens hem het terrein waarop de komende tien jaar in Europa de meeste dingen gaan gebeuren. Hij nodigde de landbouw expliciet uit om die veranderingen mee vorm te geven, als primaire producenten van voedsel. „Boeren hebben de keuze; ze kunnen co-auteur zijn van het nieuwe beleid of ze kunnen over tien jaar aan de zijlijn staan." Ook WUR-voorzitter Louise Fresco was die mening toegedaan. „De markt gaat veranderen", waarschuwde ze. „Boeren zullen moeten blijven kijken wat de markt vraagt en daar met hun aanbod en bedrijfsvoering op inspelen. Zo kunnen ze relevant blijven."

Tekst: Wim van Gruisen
Beeld: John Evans

Reacties

Kennispartner artikelen
Winterveldbonen: de nieuwe eiwitteelt
De TUNDRA winterveldboon is de nieuwe eiwitteelt in Nederland. Dit overwinterende gewas maakt met hectareopbrengsten van 5,5 tot... Bekijk de video »
Topmelker aan het woord
De nummer 1 met het beste EJR resultaat van alle melkrobotbedrijven van Nederland is veehouder Harm van der Mark uit Feanwalden,... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Lely Nederland DSV Zaden MSD Animal Health Nederland AgroVision Boehringer Ingelheim LG Alfa Accountants en Adviseurs
Kennispartner artikelen
Winterveldbonen: de nieuwe eiwitteelt
De TUNDRA winterveldboon is de nieuwe eiwitteelt in Nederland. Dit overwinterende gewas maakt met hectareopbrengsten van 5,5 tot ruim 8 ton...
 
Bekijk de video »
Waarom zou ik mezelf en mijn bedrijf analyseren?
Waar liggen precies de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming? Wat zijn de sterkten en zwakten van de zaak? Het is goed om die vragen...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...