Home » Economie » Subsidies » Overig » Na 2020 minder inkomenssteun naar boeren in rijkere EU-landen

Na 2020 minder inkomenssteun naar boeren in rijkere EU-landen

Geplaatst op dinsdag 12-12-2017

Ambtenaren van de Europese Commissie, die betrokken zijn bij de opstelling van de Commissievoorstellen voor het volgend meerjarig financieel kader van de EU, hebben verklaard dat het systeem van inkomenssteun in de Europese landbouw (de zogeheten directe betalingen) vanaf 2020 wordt hervormd. Volgens de ambtenaren zullen vooral boeren in de rijkere West- en Noord-Europese lidstaten, waaronder Nederland, minder inkomenssteun gaan ontvangen krachtens het nieuwe GLB, dat in de plaats komt van het huidige beleid dat in 2015 van kracht werd.

De Commissie wil nu af van het feit dat onder het oude steunsysteem circa 20 procent van de boeren 80 procent van de directe betalingen ontvangt. Zij erkent dat meer dan de helft van de begunstigden van de steun zeer kleine landbouwbedrijven zijn, maar dat 72 procent van de betalingen (in 2015) naar middelgrote bedrijven vloeide die tussen de 5 en 250 hectare groot zijn. Ook zeer grote landbouwbedrijven slokten veel steun op. Op zich vindt de Commissie het niet verkeerd dat veel aandacht uitgaat naar deze vaak professionele familiebedrijven die ruim 70 procent van het landbouwareaal in de EU beheren. Maar zij wil toch een eerlijker en vooral beter gericht steunregime waarvoor landbouwcommissaris Phil Hogan in mei 2018 met voorstellen zal komen.

In verband met de Brexit en de verschillende uitdagingen waarvoor de EU de komende jaren komt te staan zoals de oplopende kosten in verband met het klimaat, de migratie en de veiligheid zullen er bij de politieke onderhandelingen tussen de lidstaten over het daarmee verbonden financiële plaatje voor de periode na 2020 moeilijke knopen doorgehakt moeten worden. Volgens de ambtenaren is het onvermijdelijk dat er hierdoor harde onderhandelingen zullen plaatsvinden over het landbouwbudget dat sommige lidstaten het liefst verminderd zien worden gezien boven vermelde nieuwe uitdagingen.

De Commissie heeft inmiddels zonder nader in te gaan op de financiële consequenties ervan een viertal mogelijkheden in gedachten voor de hervorming van het systeem van de directe betalingen. De eerste mogelijkheid is een verplichte aftopping van die betalingen, waarbij rekening wordt gehouden met de werkgelegenheid die een bedrijf biedt. Een tweede optie is het invoeren van degressieve betalingen om zo de inkomenssteun aan grotere (rijkere) bedrijven te verminderen.

Als derde mogelijkheid noemt de Commissie een systeem van herverdelingsbetaling waarmee zij op een gerichtere manier inkomenssteun kan verlenen aan kleine- en middelgrote landbouwbedrijven. Een vierde optie is ervoor de te zorgen dat de steun echt terechtkomt bij boeren die actief het beroep van landbouwer uitoefenen en daarmee in hun levensonderhoud voorzien. Een wat overbodig lijkende optie waarmee de Commissie mogelijk wil duidelijk maken dat er geen inkomenssteun meer wordt gegeven aan personen en zaken die niets met de landbouw te maken hebben.

Tekst: Jan Schils
Beeld: Ellen Meinen

Reacties

Kennispartner artikelen
MIA/Vamil-subsidie geldt ook voor melkrobot!
Ook bij het investeren in een melkrobot geldt de regeling met betrekking tot Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige... Lees meer »
Vraag in maart subsidie aan voor investeren in mestbewerking
Steeds meer agrarische ondernemers kiezen er voor om te investeren in een mestbewerkingsinstallatie. Een dergelijke installatie... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
AgroVision LG MSD Animal Health Nederland Lely Nederland AgruniekRijnvallei Alfa Accountants en Adviseurs DSV Zaden
Kennispartner artikelen
Een 3e gewas met meerwaarde telen?
Het Nederlandse rundveebouwplan bestaat in de basis natuurlijk uit gras en snijmaïs. Meer en meer veehouders ontdekken echter de...
 
Lees meer »
Nu grasland beoordelen op winterschade
Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en...
 
Lees meer »
500ste Vector automatisch voersysteem draait
Onlangs werd het 500ste Vector automatische voersysteem geïnstalleerd op een melkveebedrijf in Québec, Canada. Een bijzondere...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...