Home » Economie » Regelgeving » Overig » FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

Geplaatst op dinsdag 13-02-2018

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van melkveehouder Henk Gommer uit Zevenhuizen (GR).

Gommer weigerde vorig jaar de verplichte Kringloopwijzer in te vullen, wat hem een schadepost van 27.000 euro opleverde. Omdat de protestboer op 3 februari van FrieslandCampina een schriftelijke uitnodiging ontving om vóór 15 mei aanstaande de Kringloopwijzer over het jaar 2017 in te vullen, ging Gommer ervan uit dat hij in 2018 met een schone lei kon beginnen. „Bestuursvoorzitter Frans Keurentjes heeft me afgelopen najaar ook een toezegging in die richting gedaan.”

Een adviseur van FrieslandCampina hielp Gommer eind vorige week uit de droom. Hij belde uit naam van directeur coöperatieve zaken Jeroen Elfers. „Hij zei letterlijk: anders bent u immers niet jaarrond gestraft? De teneur was: U hebt vorig jaar niet aan de plicht voldaan, dus blijft u gestraft tot het moment dat u dit wel doet”, zegt Gommer. Hij ontving vandaag (dinsdag 13 februari) de melkgeldnota, waarop de inhouding is vermeld.

Menselijke kant

„Ik ben er nu klaar mee. Ik was niet van plan het protest tegen de Kringloopwijzer te herhalen, daar ben ik duidelijk over geweest. Ik heb vorig jaar enkel een signaal willen afgeven in het belang van de sector. Maar nu denk ik: heeft FrieslandCampina ook nog een menselijke kant? Het is toch zeker een keer mooi geweest?”, aldus Gommer.

Fraudegevoeligheid

Zijn weigering vorig jaar was gericht tegen het verplichte karakter van de door zuivelondernemingen ingevoerde Kringloopwijzer. Eerder gold deze verplichting alleen voor melkveehouders met een mestoverschot. Gommer vond het absurd dat ook grondgebonden boeren zonder mestoverschot zaken als fosfaat- en stikstofuitstoot moesten bijhouden. „Wie was daarmee gediend? Het leverde alleen maar extra kosten op, terwijl de zuivelorganisaties niets met de ingevoerde gegevens zeiden te doen.”

Geen vertrouwen ministers

Gommer kreeg steun van Netwerk Grondig en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Deze belangengroepen wezen ook op de grote fraudegevoeligheid van het administratieve systeem. Daarover zegt Gommer nu: „Welke waarde kun je als zuivelondernemingen eigenlijk in deze tijden van fraude nog hechten aan een instrument als de Kringloopwijzer? Inmiddels hebben al twee ministers hun handen ervan af getrokken.”

Ramkoers

Met het doortrekken van de strafkorting wordt Gommer door FrieslandCampina onder druk gezet. „Ze denken zo te voorkomen dat het hele circus zich op 15 mei herhaalt. Terwijl ik dat niet van plan was, dat wisten ze. Ik heb me tot nu toe neergelegd bij strafmaatregelen die de coöperatie tot 31 december heeft genomen. Maar nu ga ik de strijd aan. Er volgen juridische stappen. Dan maar op ramkoers!”

Gommer vraagt zich af wat FrieslandCampina met de volgehouden strafmaat denkt te bereiken. „De hele kwestie was geluwd en wordt nu door een maatregel van de coöperatie zelf weer opgerakeld. Wat heeft dat voor zin? Willen ze me met deze korting soms dwingen om dit jaar de eerste boer te zijn, die de Kringloopwijzer invult? Om de rest er ook maar toe over te halen?”

Stilzwijgen

Gommer verwacht dat de discussie over de verplichte Kringloopwijzer vanwege de I&R-fraude nu nog heviger gevoerd zal worden dan vorig jaar. „Ik kreeg een collega-melkveehouder aan de deur die woedend was dat ik voor duizenden euro’s de maat ben genomen door boerenbestuurders. Hij deed beschuldigingen die ik niet herhaal, omdat ik ze niet kan bewijzen. Maar ik weet wel, dat FrieslandCampina nog geen standpunt heeft ingenomen in de hele I&R-kwestie.”

Voorzitter Foppe Nijboer van Netwerk Grondig schreef hierover een open brief aan FrieslandCampina. Nijboer: „De manier waarop FrieslandCampina vorig jaar omging met de Kringloopwijzerweigeraar, staat in geen vergelijk tot de stilzwijgende houding die de coöperatie nu aanneemt”. Tot nu toe is er op de open brief nog geen reactie gekomen.

Reactie FrieslandCampina

Volgens woordvoerder Jan Willem ter Avest van FrieslandCampina houdt de verplichting om de Kringloopwijzer in te vullen, niet op aan het eind van een boekjaar. Ook gedurende de eerste 4,5 maanden van het nieuwe jaar, de periode waarin melkveehouders de tijd wordt gegund om de Kringloopwijzer over het voorgaande jaar in te leveren, blijft de verplichting gehandhaafd. „Het feit dat Gommer vorig jaar in gebreke is gebleven, blijft staan. Op het moment dat hij de Kringloopwijzer heeft ingediend, wordt de strafkorting geschrapt.”

Tekst: Ina Kooistra-Vogel
Beeld: Ruth van Schriek

Reacties

Kennispartner artikelen
Voedselketeninformatie slachtrunderen (VKI) en afkeuringen
In de praktijk ontstaat er wel eens verwarring over het invullen en gebruiken van het VKI formulier dat, sinds 1 januari 2010,... Lees meer »
Houd ook rekening met vleesvee bij controle fosfaatrechten
Ook bedrijven die alleen jongvee houden hebben na inwerkingtreding van het wetsvoorstel fosfaatrechten nodig. Datzelfde geldt... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
LG DSV Zaden AgruniekRijnvallei Alfa Accountants en Adviseurs Lely Nederland AgroVision MSD Animal Health Nederland
Kennispartner artikelen
Een 3e gewas met meerwaarde telen?
Het Nederlandse rundveebouwplan bestaat in de basis natuurlijk uit gras en snijmaïs. Meer en meer veehouders ontdekken echter de...
 
Lees meer »
Nu grasland beoordelen op winterschade
Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en...
 
Lees meer »
500ste Vector automatisch voersysteem draait
Onlangs werd het 500ste Vector automatische voersysteem geïnstalleerd op een melkveebedrijf in Québec, Canada. Een bijzondere...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...