Home » Economie » Nieuws » Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Gelderland start met controles benutting PAS-vergunningen

Geplaatst op maandag 04-12-2017

In Gelderland zijn er 90 agrarische bedrijven waarbij de termijn van twee jaar binnen de PAS-regeling afloopt om te mogen uitbreiden. De provincie gaat controleren in hoeverre ondernemers de vergunde activiteit hebben uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kan het niet gebruikte deel van de vergunde ontwikkelruimte worden ingetrokken.

De provincie Gelderland heeft na overleg met LTO voor de controle een pilot ontwikkeld. Op basis van de ervaringen met deze pilot wordt bepaald of de provincie deze werkwijze ook gaat hanteren voor de volgende groep bedrijven met een PAS-vergunning. De provincie spreekt van een administratieve controle, bijvoorbeeld met behulp van luchtfoto’s en/of een bedrijfsbezoek. Bij de constatering dat er nog niets met de vergunning gedaan is, wordt het de ondernemer middels een brief het voornemen tot intrekken van de niet gebruikte ontwikkelruimte aangezegd. De ondernemer kan hierop een zienswijze geven.

Natura 2000-gebied

Het PAS-programma bestaat uit maatregelen om de uitstoot van stikstof uit de veehouderij te verminderen en herstelmaatregelen in de natuur. Doel is ruimte te scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen. Ondernemers die gevestigd zijn in de buurt van een Natura 2000-gebied kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelruimte, een vergunning tot uitbreiding aanvragen. Een onherroepelijk vergunning geeft ondernemers twee jaar de tijd om de bedrijfsuitbreiding te realiseren. Het claimen van onnodig ontwikkelruimte claimen kan immers collega-bedrijven benadelen die buiten de boot vallen omdat er voor hen geen ontwikkelruimte meer over is.

Tekst: Broer de Boer
Beeld: Bram Teeuwsen

Reacties

Kennispartner artikelen
De lessen uit maisseizoen 2017
Al drie jaar op rij kunnen we spreken over een groeizoen met weersextremen. Volgens deskundigen zullen we moeten leren omgaan met... Lees meer »
De Aanbevelende Rassenlijst snijmais 2018
Het onafhankelijk maisrassenonderzoek op meerdere locaties in Nederland is weer samengevat in de nieuwe Aanbevelende Rassenlijst... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
LG AgruniekRijnvallei DSV Zaden Alfa Accountants en Adviseurs Boehringer Ingelheim AgroVision MSD Animal Health Nederland Lely Nederland
Kennispartner artikelen
Beter ruwvoer met de nieuwe BemestingPlanner
Betere kwaliteit ruwvoer, bemestingadvies per perceel en per snede voor het hele jaar, inzicht in de beschikbare mest door het jaar heen...
 
Lees meer »
Nieuw registratiesysteem voor bedrijven die weidemelk produceren
Onlangs is de Grazeway R geintroduceerd, een nieuw systeem waarmee de weidegang per koe automatisch geregistreerd wordt. Het systeem...
 
Lees meer »
De lessen uit maisseizoen 2017
Al drie jaar op rij kunnen we spreken over een groeizoen met weersextremen. Volgens deskundigen zullen we moeten leren omgaan met extremen...
 
Lees meer »
Hoeveel melkvee mag ik in 2018 houden?
Een melkveehouder mag vanaf 2018 niet méér fosfaat produceren dan er rechten zijn. Daar kan de sector onderhand wel vanuit...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

Samenwerking A-ware en AH: 3 cent extra voor de boer

A-ware en Albert Heijn hebben een overeenkomst gesloten voor het leveren zuivelproducten voor het...
 

Uitgebreide fotoserie Holland Holstein sHow

De enige landelijke fokveedag die elk jaar gehouden wordt, de HHH-show, bracht dit jaar als vanouds...
 

Indexdraai roodbont: hoogst beschikbare stier komt uit Duitsland

Met Fageno en Julandy worden de hoogste beschikbare roodbonte stieren met Nederlandse dochters aan...
 

Indexdraai zwartbont: Balisto meldt zich andermaal aan de top

Danno blijft ondanks een kleine daling van zijn productie-index, ruimschoots lijstaanvoerder bij de...
 

Fosfaatrechten: ook 10 procent afroming bij lease

Melkveehouders kunnen volgend jaar ook fosfaatrechten leasen. Net als bij aankoop, wordt ook bij...