Home » Economie » Nieuws » SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

SGP: regeerakkoord zwijgt over fosfaatregelgeving

Geplaatst op woensdag 11-10-2017

De SGP kijkt met gemengde gevoelens naar het nieuwe regeerakkoord. Volgens de partij is de toonzetting voor landbouwbedrijven positief maar is het onduidelijk wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid.

Volgens Elbert Dijkgraaf, landbouwwoordvoerder van de SGP, benadrukken de coalitiepartijen dat ze het potentieel van onze landbouw voor een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking willen benutten. „Er zitten positieve punten in het akkoord, zoals inzet op versterking van de positie van boeren in de keten, meer ruimte voor afspraken door producentenorganisaties, budget voor een bedrijfsovernamefonds en voor de varkenshouderij, en het niet verplichten van weidegang”, aldus de nummer twee van de partij.

Daartegenover vindt de SGP dat de coalitie onduidelijk is over de plannen rondom het mestbeleid. Dijkgraaf: „Het regeerakkoord zwijgt over de fosfaatwet en de bijbehorende knelgevallenregeling, terwijl die voor veel melkveebedrijven een grote aderlating betekent. Waar blijft de noodzakelijke extra fosfaatruimte? Het is verder onduidelijk of het kabinet er voor gaat zorgen dat de verschraling van landbouwgronden door het mestbeleid een halt toegeroepen wordt.”

Afschaffing BTW-regeling en minder inkomenssteun

Ook maakt de SGP zich nog steeds zorgen over het verdienmodel voor de landbouw. Het is volgens Dijkgraaf een goede zaak dat de coalitie serieus werk wil maken van versterking van de positie van boeren in de keten. „Ik constateer echter ook dat de afschaffing van de BTW-landbouwregeling niet wordt teruggedraaid en dat de keuringskosten van de NVWA onverminderd op het bordje van de sector gelegd worden. Verder gaat de BTW op voedingsmiddelen omhoog, met bijbehorende prijsdruk in de keten. Ook zet het nieuwe kabinet in op minder inkomenssteun. De opgaven voor asbestsanering en CO2-emissiereductie komen daar nog bij. Komt hier nog wat tegenover te staan? Onder aan de streep zal het voor boerenbedrijven aanpoten blijven.”

Groen onderwijs weg bij EZ

Daarnaast vindt de SGP het onverstandig om het groen onderwijs over te hevelen naar het ministerie van onderwijs. Dijkgraaf verwijst naar het belang tussen bedrijfsleven en onderwijs. „Als je de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven zo belangrijk vindt, waarom kies je dan voor overheveling naar het ministerie van Onderwijs? Dan knip je de band met het landbouwministerie door. Dat is niet echt handig.”

Tekst: Sjouke Jacobsen
Beeld: Agrio Archief

Reacties

Kennispartner artikelen
Winterveldbonen: de nieuwe eiwitteelt
De TUNDRA winterveldboon is de nieuwe eiwitteelt in Nederland. Dit overwinterende gewas maakt met hectareopbrengsten van 5,5 tot... Bekijk de video »
Topmelker aan het woord
De nummer 1 met het beste EJR resultaat van alle melkrobotbedrijven van Nederland is veehouder Harm van der Mark uit Feanwalden,... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
Lely Nederland LG DSV Zaden MSD Animal Health Nederland AgroVision Boehringer Ingelheim Alfa Accountants en Adviseurs
Kennispartner artikelen
Winterveldbonen: de nieuwe eiwitteelt
De TUNDRA winterveldboon is de nieuwe eiwitteelt in Nederland. Dit overwinterende gewas maakt met hectareopbrengsten van 5,5 tot ruim 8 ton...
 
Bekijk de video »
Waarom zou ik mezelf en mijn bedrijf analyseren?
Waar liggen precies de kansen en bedreigingen voor jouw onderneming? Wat zijn de sterkten en zwakten van de zaak? Het is goed om die vragen...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

'Carola Schouten minister van Landbouw met eigen ministerie'

CU-onderhandelaar Carola Schouten wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Landbouw in het...
 

Topkuil van 'oud' grasland

Topkuilfinalist Martin Immink uit het Overijsselse Daarle focust zich helemaal op de grasteelt en...
 

FrieslandCampina waarschuwt voor mogelijke standstill-maatregel in 2018

Het bestuur van FrieslandCampina maakt in een brief zijn leden-melkveehouders bewust van de werking...
 

NZO: Grupstal beperkt dieren bij uitoefenen natuurlijk gedrag

De Nederlandse Zuivelorganisatie is van mening dat het aanbinden van dieren niet past bij de...
 

‘FrieslandCampina moet afnemers informeren over welzijnsvoordelen grupstal’

Zo’n 150 grupstalboeren, leden van FrieslandCampina in Noord-Nederland, zijn donderdag...