Home » Economie » Nieuws » Duitse ‘eigen mest eerst’-beleid stinkt een beetje

Duitse ‘eigen mest eerst’-beleid stinkt een beetje

Geplaatst op vrijdag 14-07-2017

De Duitse deelstaat Nedersaksen handhaaft de aanvullende regels voor het transport van Nederlandse gehygiëniseerde mest. Ook al heeft Nederland volgens de EC het gelijk aan haar kant.

Staatsecretaris Van Dam gaf op 11 juli jl. antwoorden op vragen van Helma Lodders (VVD) over het nieuwe Duitse mestbeleid, ‘eigen mest eerst’: „Op 2 juni jl. is de herziene ‘Düngeverordnung’ in werking getreden. Enige tijd daarvoor is, op 16 mei jl., de herziene ‘Düngegesetz’ in werking getreden. Deze regelgeving maakt deel uit van een pakket aan mestwetgeving waarmee Duitsland invulling geeft aan de Nitraatrichtlijn.”

Nitraatrichtlijn

Volgens de staatsecretaris gaat dus juist niet om een beleid volgens het principe 'eigen mest eerst'. Duitsland wil echter met deze wetgeving de bodem- en waterkwaliteit naar het door de Nitraatrichtlijn vereiste niveau brengen. Dat betekent onder andere ze scherpere eisen stellen aan het gebruik van stikstofhoudende meststoffen in landbouw. „Dit kan ertoe leiden dat de Nederlandse mestexport meer concurrentie krijgt van Duitse mest. De vraag in Duitsland naar meststoffen van goede kwaliteit blijft echter bestaan.”

Geen acties dus

De staatsecretaris spreekt zich er niet over uit of dit een onwenselijke situatie is. En van acties nemen is al heel geen sprake: „De stappen die door Duitsland zijn gezet, liggen in lijn met de uitwerking die de Nitraatrichtlijn van lidstaten vraagt. Er ligt voor Duitsland nog een grote opgave. Ik zie de huidige ontwikkeling als een positieve, omdat het bijdraagt aan een gelijk speelveld binnen de Europese Unie en helpt de emissies vanuit agrarische bronnen naar grond- en oppervlaktewater te reduceren.”

Gehygiëniseerde mest

Met name Nedersaksen werpt extra hindernissen op tegen de import van Nederlandse mest. Dat heeft betrekking op de EU-regelgeving op grensoverschrijdend transport van gehygiëniseerde dierlijke mest. Daarin bestaat verschil van inzicht. Specifiek gaat het over de vraag of gehygiëniseerde dierlijke mest nu valt onder de regels van de Verordening dierlijke bijproducten of onder die van de Afvalstoffenverordening. Volgens Van Dam bevestigt de Europese Commissie hierin het Nederlandse standpunt, maar Nedersaksen wil desondanks haar beleid niet wijzigen. Ondanks de vragen blijft onduidelijk hoe dit verder gaat lopen.

Tekst: Broer de Boer

Reacties

Kennispartner artikelen
Voederbieten maken het waar in 2017
De comeback van voederbieten in ons land is je waarschijnlijk niet ontgaan. Van 280 ha in 2014 vervijfvoudigde het areaal naar... Lees meer »
Winterveldbonen: de nieuwe eiwitteelt
De TUNDRA winterveldboon is de nieuwe eiwitteelt in Nederland. Dit overwinterende gewas maakt met hectareopbrengsten van 5,5 tot... Bekijk de video »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
LG AgruniekRijnvallei DSV Zaden Alfa Accountants en Adviseurs MSD Animal Health Nederland Lely Nederland Boehringer Ingelheim AgroVision
Kennispartner artikelen
'Slimme data helpt ziektes voorkomen’
In het najaar van 2016 is het gezondheidsrapport in het managementsysteem T4C (Time for Cows) van Lely geïntroduceerd. Het...
 
Lees meer »
Subsidiepot gaat weer open voor jonge landbouwers
Ben je nog geen 41 jaar en heb je investeringsplannen voor je landbouwbedrijf, dan kan deze subsidie interessant voor je zijn. Net als...
 
Lees meer »
advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Traditionele voermengwagen Strautmann kan ook volledig autonoom voeren

Op de Agritechnica in Hannover (D) presenteert Strautmann een zelfrijdende voermengwagen. Het...
 

RVO wijst verzoek KI Samen af

De RVO wijst het verzoek van KI Samen om handhavend op te treden tegen CRV af en weigert de...
 

Jumbo: vanaf 2020 alleen nog maar zuivel van weidemelk en Europees voer

Jumbo wil vanaf 2022 alleen nog maar duurzaam geproduceerde zuivelproducten in de schappen. De...
 

Schouten: Fraude brengt derogatie niet in gevaar, wel strengere eisen

De berichten over grootscheepse fraude in Oost-Brabant en Noord-Limburg brengen de derogatie niet...
 

Leden LTO werken visie uit, grondgebondenheid blijft discussiepunt

Vandaag presenteerden 24 leden van LTO Nederland een uitgewerkte sectorvisie. Deze toekomstvisie...