Home » Economie » Marktprijzen » Overige » Prijsstijging grasland in lijn met meerjarige trend

Prijsstijging grasland in lijn met meerjarige trend

Geplaatst op woensdag 31-01-2018

De prijs van grasland loopt op, maar de prijsstijging is in lijn met de langjarige trend. Dat stelt specialist agrarische grondmarkt Paul Peter Kuiper van het Kadaster.

In het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de prijs van grasland (ten opzichte van het kwartaal ervoor) met 4 procent tot 57.900 euro per hectare. Over heel 2017 noteert grasland een gemiddelde prijs van 55.500 euro, een stijging van 5 procent in vergelijking met 2016 (52.800 euro/ha.) Dat blijkt uit het kwartaaloverzicht van Wageningen Economic Research en het Kadaster.

Rentestand belangrijkste factor

Volgens Paul Peter Kuiper, specialist agrarische grondmarkt bij het Kadaster, is de prijsstijging van grasland een trend die al jaren aan de gang is. "Het is niet één op één te relateren aan de bijvoorbeeld de fosfaatwetgeving", zegt hij. "De prijsontwikkeling van grasland is namelijk een samenspel van diverse factoren, waarbij de huidige lage rentestand het belangrijkste is. Dat maakt de financiering van grasland makkelijker. Daarnaast is er altijd behoefte aan grond voor bedrijfsontwikkeling, schaalvergroting." 

De prijs van grasland stijgt elk jaar met een paar procent. "De afgelopen 50 jaar is de prijs gemiddeld elke 10 jaar verdubbeld", weet Kuiper. De huidige lage rentestand is wellicht ook een reden waarom mensen - met geld over - investeren in grond.

Langjarig gemiddelde

Wie op de site van het Kadaster kijkt naar het langjarig prijsgemiddelde van grasland kan overigens zien dat de prijs van grasland ruim 10 jaar geleden op een vergelijkbaar niveau lag als nu, met een scherpe piek in augustus 2008: ruim 81.600 euro per hectare.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat tot 2012 nog de oude methode werd gehanteerd bij de selectie van agrarische grond, waardoor die gegevens niet helemaal zijn te vergelijken met de data die vanaf 2012 zijn verzameld, met de nieuwe selectiemethode. Vanaf januari 2012 (€44.000/ha) tot december 2017 (€57.000/ha) is wel duidelijk een opgaande trend waarneembaar.

Deze cijfers zijn overigens niet gecorrigeerd voor inflatie. Kuiper geeft aan dat het Kadaster erover denkt om een nieuwe methode te ontwikkelen, waarbij dat soort factoren gecorrigeerd worden. Dat moet een nauwkeuriger beeld opleveren van de ontwikkelingen van de grondprijs. Het Kadaster zoekt partijen die hieraan willen bijdragen.

Bouwland

De prijs van een hectare bouwland bleef vorig jaar vrijwel gelijk aan die van 2016: 65.500 euro per hectare. In het derde kwartaal van 2017 deed zich wel een prijspiek voor als gevolg van een aantal relatief groot areaal bouwland in de IJsselmeerpolders dat tegen een vrij hoge prijs werd overgedragen. Daardoor liep de prijs op van 62.000 euro in de eerste helft van 2017 tot 65.500 euro per hectare in het vierde kwartaal.

61.200 euro per hectare

Al met al kwam de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland in het vierde kwartaal uit op 61.200 euro per hectare. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6 procent boven de prijs in de eerste helft van 2017. De sterke toename van de prijs in het derde kwartaal had te maken met die bouwlandtransacties in de IJsselmeerpolders. Over heel 2017 ligt de gemiddelde landelijke grondprijs op 59.500 euro per ha, bijna 3 procent hoger dan in 2016 (57.900 euro/ha.).

Grondmobiliteit stabiel

In heel 2017 is 34.300 hectare grond in andere handen overgegaan, wat overeenkomt met de mobiliteit in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt in 2017 (en 2016) 1,9 procent.

In het vierde kwartaal van 2017 is 12 procent minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, respectievelijk 10.500 hectare tegen 11.900 hectare in 2016. Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol, aldus Wageningen Economic Research en Kadaster.

Tekst: Gineke Mons
Beeld: Wageningen Economic Research/Kadaster

Reacties

Kennispartner artikelen
Scherpe daling opbrengsten melkveehouderij 2015
Uit de vandaag gepubliceerde cijfers uit AgroFinancieel blijkt dat ondank iets dalende kosten in de melkveesector de daling in de... Lees meer »
advertentie
Melkvee.nl nieuwsbrief
Ontvang drie keer per week gratis het belangrijkste melkveenieuws in uw mailbox. Schrijf u nu in en u ontvangt de eerstvolgende nieuwsbrief automatisch.
Kennispartners
Krijg meer nieuws, achtergrond, productinformatie, handige tips en tools van een kennispartner door een klik op het logo.
AgruniekRijnvallei LG Lely Nederland AgroVision Alfa Accountants en Adviseurs MSD Animal Health Nederland DSV Zaden
Kennispartner artikelen
Een 3e gewas met meerwaarde telen?
Het Nederlandse rundveebouwplan bestaat in de basis natuurlijk uit gras en snijmaïs. Meer en meer veehouders ontdekken echter de...
 
Lees meer »
Nu grasland beoordelen op winterschade
Nu de temperatuur weer oploopt na een vorstperiode wordt eventuele winterschade zichtbaar.Engels raaigras is veel gevoeliger voor vorst en...
 
Lees meer »
500ste Vector automatisch voersysteem draait
Onlangs werd het 500ste Vector automatische voersysteem geïnstalleerd op een melkveebedrijf in Québec, Canada. Een bijzondere...
 
Lees meer »
 
Melkvee.nl highlights

GES: ‘Gedwongen afvoer stuk lager dan tien jaar geleden’

De kenmerken klauwgezondheid en ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ worden in april...
 

Wageningen UR start vergelijkingsproef Noors Roodbont en Holstein

In navolging van de eerdere Fleckviehproef start de Wageningse universiteit nu een onderzoek naar...
 

Don Bennink op levensduursymposium over genomics, inteelt en kruisen

De Amerikaan Don Bennink was spreker op het levensduursymposium in Heerenveen. In de video vertelt...
 

Landbouwminister zonder kleerscheuren uit I&R-debat

Landbouwminister Schouten is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen in het Kamerdebat van vanochtend...
 

Huub Peek op levensduursymposium over geduld en het inteeltprobleem

NVO-bestuurslid Huub Peek benadrukte op het levensduursymposium in Heerenveen het belang van...