Achtergrond

Veel goede koeien blijven hun leven lang in de anonimiteit. De spotlights zijn nou eenmaal niet gericht op de allrounders die goed scoren voor zowel kilo’s melk, als eiwitpercentage, celgetal én vruchtbaarheid. De Beste Boerenkoe is er om deze door boeren geliefde koeien wél in het zonnetje te zetten.


Bij de De Beste Boerenkoe gaat het niet om de mooiste koe, of de hoogstproductieve koe, of zelfs de oudste koe, maar om de meest functionele koe. Een koe die het bij deze verkiezing ver wil schoppen, moet naast een hoge lactatiewaarde, beschikken over een functioneel exterieur met daarbij een prima vruchtbaarheid en uiergezondheid.
Omdat vaarzen wat betreft de gezondheidskenmerken nog te weinig op de proef zijn gesteld, zijn we op zoek naar koeien die hun sporen inmiddels hebben verdiend. Dat wil zeggen dat een koe tenminste drie lactaties moet hebben afgesloten.

 

Om inzenders van jonge koeien niet het gevoel te geven dat ze bij voorbaat al kansloos zijn tegen bewezen toppers als honderdtonners, zal er net als in 2013 een opdeling naar leeftijd worden gemaakt. Hoewel de jury haar definitieve oordeel hierover nog moet vellen, ligt het in de lijn der verwachting dat er weer twee categorieën zullen zijn: jonge dieren (geboren na 1 januari 2008) en oude dieren (geboren voor 1 januari 2008). 

 

Vak- en publieksjury

Om de meest functionele en rendabele koe van Nederland op te sporen, hebben vakblad Melkvee en Melkvee.nl weer een representatieve vakjury samengesteld. Accountant (en veehouder) Andries-Jan de Boer van 3D Agro Advies is nieuw in de jury. Hij zal zorgen voor de economische onderbouwing van de keuzes die de jury maakt. Overigens is hij ook weer niet helemaal nieuw, in 2005 maakte hij ook al eens deel uit van de jury. 

 

Veehouder Peter Aalberts uit Giethoorn is voor de tweede keer jurylid, hij is bekend van de Batenburg-fokkerij met stieren als Aldo (in het verleden) en Stellando. aAa-analist Jurjen Groenveld zal voor de derde keer zijn opwachting maken, hij is vanuit zijn functie specialist in het leggen van de link tussen het functioneren van de koe en haar lichaamsbouw. Fokkerijanalist Kees van Velzen vormt net als bij de afgelopen edities het erelid van het gezelschap. 

 

Naast de vakjury heeft ook de lezer een stem. Na het sluiten van de inschrijftermijn op 4 juli, komt de jury bij elkaar om een selectie te maken van alle aanmeldingen. De ongeveer vijftien dieren die zullen worden genomineerd, worden in de Melkvee-uitgave van augustus als zodanig bekendgemaakt. 

 

Tegelijkertijd worden de genomineerden op de website geplaatst, waarna de lezers op het internet hun voorkeur kunnen aangeven. Op donderdag 8 september worden alle genomineerden op de ATH-beurs (AgroTechniek Holland) in Biddinghuizen verwacht. Daar zullen de winnaars bekend worden gemaakt, zowel door de vakjury, als van de publieksprijs. Net als in voorgaande edities wordt er weer een keur aan prijzen beschikbaar gesteld.

 

Hoe kan ik meedoen?

Om een eerlijke afweging te kunnen maken, heeft de jury uw informatie nodig. We hebben het liefst dat u uw koe rechtstreeks aanmeldt via de website www.besteboerenkoe.nl. Eventuele aanvullende informatie kunt u per e-mail naar de redactie sturen. Via de post of fax is eventueel ook mogelijk (zie onderaan). Zorg er te allen tijde voor dat duidelijk is waar de informatie voor bestemd is. Vermeld op een fax bijvoorbeeld dat het om De Beste Boerenkoe gaat.

 

De jury heeft in de eerste plaats een recente, officiële (CRV-)Koekaart nodig, welke kan worden geüpload op deze site. Omdat eerder is gebleken dat een koekaart voor de verkiezing vaak onvoldoende informatie bevat, vraagt de jury de deelnemers eventueel ook het volgende te vermelden.

 

In de eerste plaats het aantal inseminaties dat in elke lactatie nodig was om een koe drachtig te krijgen en in de tweede plaats het aantal celgetalverhogingen per lactatie. U kunt dit zelf natellen of uitrekenen, maar u kunt ook een scan van de achterzijde van de registratiekaart (schets) mailen of een kopie opsturen of faxen. Kopiën van koekaarten van voorgaande jaren kunt u eveneens opsturen, zodat het celgetalverloop in eerdere lactaties bij de jury bekend wordt.

 

Uiteraard dient u uw inzending te onderbouwen met een duidelijke motivatie. Van deelnemers die zich niet rechtstreeks aanmelden via het internet (instructies vindt u op de site), zal de Melkvee-redactie de gegevens op de website plaatsen. U dient tevens een recente foto van uw inzending te uploaden.

 

Zorg er tenslotte voor dat u uw naam, adresgegevens en telefoonnummer vermeldt. Wanneer u besluit om bijvoorbeeld zowel te faxen als te mailen, maak dan alstublieft duidelijk dat de informatie bij elkaar hoort. Dan raakt er geen belangrijke informatie zoek. Uw aanmelding dient vóór 4 juli bij de redactie binnen te zijn.

 

Wat kan ik winnen?

HOOFDPRIJS: 1.000 euro beschikbaar gesteld door vakblad Melkvee.
Daarnaast wordt onder alle finalisten een rijk gevulde prijzenpot verdeeld!

Procedure:

  • Inschrijven mogelijk tot 4 juli via deze website, mail, post of fax
  • Voorselectie in juli
  • Selectie door vakjury op bedrijf 
  • 27 augustus: voorstellen kandidaten in vakblad Melkvee
  • Lezersbeoordeling tot 6 september
  • 8 september presentatie koeien / finale ‘live’ op de ATH in Biddinghuizen

 

Adresgegevens

Post:
Redactie Melkvee 
Postbus 106
7040 AC ’s-Heerenberg

E-mail:
redactie@melkvee.nl

Fax:
0314-359978

Telefoon:
0314-626438

Internet:
www.melkvee.nl

Jaar van het Kalf

De beste boerenkoe onderscheidt zich niet in de eerste plaats door haar exterieur, maar vooral door een jarenlange probleemloze productie. Ze beschikt over een functioneel exterieur, een goede (uier)gezondheid, heeft weinig inseminaties nodig en produceert bovengemiddeld, ook qua gehalten. De koe die de verschillende onderdelen het best beheerst, wint de competitie.

Hoofdpartners De Beste Boerenkoe:

advertentie
 
Melkvee.nl highlights

Van Holstein naar zuivere Jerseys

Afgelopen dinsdag organiseerde Koole&Liebregts een Jersey Profieldag. Naast een...
 

'Beter een kleine degelijke organisatie dan een grote die dat niet is'

LTO-voorman Marc Calon blijft pal achter zijn uitspraak staan om fraudeurs te royeren uit de LTO....
 

FrieslandCampina gaat door met straffen van Henk Gommer

FrieslandCampina houdt ook over januari 25 procent (2.900 euro) in op het melkgeld van...
 

Ministerie erkent eigen fouten rond bedrijfsblokkades

Het ministerie van Landbouw heeft de blokkade van ruim 150 bedrijven opgeheven. Zo ging men er bij...
 

Nabeschouwing Groninger trekkerprotest tegen gaswinning (video)

Afgelopen donderdag zijn Groninger boeren massaal met trekkers naar Den Haag gekomen. Zij...